• Start
  • Wiadomości
  • List prezydent Gdańska do Premiera: Potrzebujemy jasnych zasad dot. otwarcia żłobków i przedszkoli

List prezydent Gdańska do Premiera: Potrzebujemy jasnych zasad dot. otwarcia żłobków i przedszkoli

Określenie jednoznacznych kryteriów przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze, opisanie zasad bezpiecznej organizacji pracy i zapewnienie niezbędnych środków higienicznych. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwraca się w liście otwartym do premiera z pytaniami i apelem o bezpieczne i przemyślane zasady otwarcia żłobków i przedszkoli. Oferuje także konstruktywną pomoc.
( 29.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, premier RP Mateusz Morawiecki
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, premier RP Mateusz Morawiecki

 

Od 4 maja otwarte hotele i galerie handlowe, od 6 maja - przedszkola i żłobki


Przygotowanie podstaw prawnych, określających szczegółowe kryteria powrotu dzieci w mury przedszkoli i żłobków, wskazanie rozwiązań organizacyjnych, czy wymagów sanitarnych to główne pytania w sprawie nowych zasad organizacji.

"Bez szczegółowych wytycznych ze strony rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie widzę możliwości bezpiecznej organizacji pracy podległych mi placówek" - pisze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent w liście apeluje o wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa, minimalnej i maksymalnej liczby dzieci w grupie i podstawy programowej. To pomoże uniknąć wykluczania pewnych grup dzieci z pracy żłobka i przedszkola. Pozwoli też dyrektorom tych placówek na przygotowanie nowej organizacji pracy.

Aleksandra Dulkiewicz zaznacza równocześnie, że jest gotowa podzielić się gdańskimi doświadczeniami, które mogą być pomocne w procesie otwierania placówek:

Jeżeli uzna Pan za słuszne, mogę służyć wypracowanymi z dyrektorami gdańskich przedszkoli i szkół wskazaniami, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wydawaniu podstawy prawnej działania placówek w czasie pandemii.

"Dzisiejsza Pańska konferencja prasowa zaowocowała ogromnym poruszeniem. Natychmiast zaczęły napływać e-maile od rodziców i pracowników placówek z dziesiątkami pytań, na które nie sposób odpowiedzieć bez jasnych rozporządzeń państwowych. Wdzięczna za spotkania, które Pan Premier odbył z samorządowcami w czasie pandemii, muszę zauważyć, że nie konsultowano z nami schematu powrotu dzieci do żłobków i szkół, powstał chaos, który dobrze nie służy sprawie" - kończy list prezydent Gdańska.


Całość listu poniżej.

list do premiera mala

 

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP


Szanowny Panie Premierze


W nawiązaniu do dzisiejszej Pańskiej zapowiedzi możliwego 6 maja powrotu do placówek dzieci w wieku do lat 3 oraz objętych opieką przedszkolną, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o przygotowanie podstaw prawnych, określających szczegółowe kryteria powrotu dzieci w mury przedszkoli i żłobków. Konieczne jest wskazanie rozwiązań organizacyjnych, ale przede wszystkim sanitarnych wymagań związanych z przeciwdziałaniem możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w tych placówkach. Bez szczegółowych wytycznych ze strony rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie widzę możliwości bezpiecznej organizacji pracy podległych mi placówek.


Szczegółowe wytyczne związane np. z zasadami bezpieczeństwa, minimalną i maksymalną liczbą dzieci w grupie, realizacją w tym samym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz podstawy programowej, pomogą uniknąć przede wszystkim wykluczania pewnych grup dzieci z życia żłobka czy przedszkola. Szczegółowe wytyczne pozwolą na jednolite zasady postępowania w całej Polsce, a samorządom dadzą narzędzia, by pomóc dyrektorom przedszkoli i szkół w realizacji tych wytycznych w optymalnym czasie.


Zwracam również uwagę, że informacja podana podczas konferencji prasowej odnosi się również do ogromnej liczby placówek niesamorządowych, dla których jednoznaczne wytyczne płynące ze szczebla centralnego są gwarancją bezpiecznego podjęcia ponownej opieki nad najmłodszymi dziećmi.


Jeżeli uzna Pan za słuszne, mogę służyć wypracowanymi z dyrektorami gdańskich przedszkoli i szkół wskazaniami, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wydawaniu podstawy prawnej działania placówek w czasie pandemii.


Podsumowując, oczekuję od Pana, jak również podległych Panu Ministrów:
1. określenia jednoznacznych kryteriów przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze w momencie ponownego otwarcia placówek oświatowych i opieki nad dziećmi do lat 3
2. opisania w formie wytycznych zasad bezpiecznej organizacji opieki w placówce
3. zapewnienia niezbędnych środków higienicznych, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie otwartych ponownie placówek w dobie trwającego zagrożenia epidemicznego.


Dzisiejsza Pańska konferencja prasowa zaowocowała ogromnym poruszeniem. Natychmiast zaczęły napływać e-maile od rodziców i pracowników placówek z dziesiątkami pytań, na które nie sposób odpowiedzieć bez jasnych rozporządzeń państwowych. Wdzięczna za spotkania, które Pan Premier odbył z samorządowcami w czasie pandemii, muszę zauważyć, że nie konsultowano z nami schematu powrotu dzieci do żłobków i szkół, powstał chaos, który dobrze nie służy sprawie.


Licząc na Pańskie zrozumienie i niezwłoczną odpowiedź
pozostaję z wyrazami szacunku

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska