• Start
  • Wiadomości
  • Ulgi w płatnościach za czynsz i część podatków - tak Gdańsk pomaga przedsiębiorcom

Zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz i część podatków - tak Gdańsk wspiera przedsiębiorców

Umorzenie bądź odroczenie płatności za czynsze w gminnych lokalach i za podatek od nieruchomości, czasowe zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste oraz odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych - to pierwsza część propozycji, które władze Gdańska przedstawiły na konferencji 19 marca jako Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców. Kolejne działania pomocowe będą ogłaszane wkrótce.
19.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zobacz aktualne programy wsparcia dla poszkodowanych przez epidemię

Władze Gdańska przedstawiają Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców
Władze Gdańska przedstawiają Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców
zdj. Tomasz Maciuk/gdansk.pl

 

Miasto pomaga przedsiębiorcom także poprzez:

 

- Gdański Pakiet Wsparcia został skonsultowany w gronie 12 największych miast w Polsce, które tworzą Unię Metropolii Polskich - oznajmił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, który wraz Alanem Aleksandrowiczem, zastępcą prezydenta ds. inwestycji oraz Emilią Kosińską, zastępca skarbnika Miasta przedstawili na konferencji szczegóły pierwszej części Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. 

Miasto zdecydowało więc o wprowadzeniu ulg w płatnościach czynszu lokali miejskich i części podatków dla przedsiębiorców. Oto szczegóły:

Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców  cz. 1:

  • umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach
  • odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych
  • odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości
  • zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące
  • przywrócenie pełnej obsługi urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami
pakiet-wsparcia-przedsiebiorcy1

 

Według przyjętego programu osłonowego prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc, z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach. O taką ulgę mogą wnioskować najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 w prawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

- Będziemy monitorować sytuację i rozważymy całościowe lub częściowe umorzenie tego czynszu również w 3 kolejnych miesiącach - zapewnił Piotr Grzelak. - Kryzys, który nadchodzi dotyczy różnych branż. Branże, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek. Apelujemy do wszystkich restauratorów, którzy mają wydane decyzje na ogródki gastronomiczne, żeby złożyli wniosek o odstąpienie. Wiemy, że w tej chwili te ogródki i tak nie funkcjonują. Nie chcemy pobierać za nie opłat – podkreślał.

pakiet-wsparcia-przedsiebiorcy3

 

W ramach Gdańskiego pakietu wsparcia przedsiębiorców zdecydowano również o możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości. Tu również konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę, który jest płatnikiem podatku. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Zarówno zastępcy prezydenta Gdańska, jak i pani zastępca Skarbnika podkreślali, że potrzebne są też działania decyzyjne po stronie rządu, a także Sejmu, które dadzą samorządom większe możliwości w realizacji programów pomocowych dla przedsiębiorców.

– Chcielibyśmy Państwu zaproponować składanie wniosków o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, ale potrzebna jest tu zmiana zapisów w ustawie Ordynacja Podatkowa. Taką zmianę zaproponowaliśmy, aby ułatwić rozpatrywanie tych wniosków w sposób automatyczny – mówiła Emilia Kosińska - Postulujemy, aby, w ogóle terminy płatności podatku od nieruchomości były odroczone na pół roku, ale potrzebna jest zmiana ustawowa, którą zgłaszamy jako Gdańsk wspólnie z innymi dużymi miastami zrzeszonymi w UMP – dodała Emilia Kosińska.

CZYTAJ: Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli - elektroniczne składanie oświadczeń woli

pakiet-wsparcia-przedsiebiorcy2
 

Kolejnym punktem gdańskiego pakietu wsparcia przedsiębiorców jest zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące. Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez użytkownika.

- Przedsiębiorcom dotkniętym skutkom epidemii zapewniamy możliwość ubiegania się o prolongatę, czyli przesunięcie terminu płatności oraz rozłożenie płatności na raty. Dotyczy to zarówno opłat za użytkowanie wieczyste, jak i za użytkowanie. Jednocześnie wystąpiliśmy jako UMMP do rządu o przesunięcie ustawowego terminu płatności za użytkowanie wieczyste, przynajmniej na dzień 30 czerwca każdego roku – mówił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

CZYTAJ: Koronawirus. Zasiłki z ZUS na czas kwarantanny lub opieki nad dzieckiem - pytania i odpowiedzi

pakiet-wsparcia-przedsiebiorcy4
 
 


Istotnym elementem przedstawionego dziś pakietu jest również możliwość odstąpienia od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych.

- Pracujemy również na tym - choć tu prawdopodobnie będą potrzebne rozwiązania ustawowe – nad odstąpieniem egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych, na podstawie ustawy z 8 marca 2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Chodzi o przysłowiowe 40 euro za opóźnienie w płatnościach. Chcielibyśmy od egzekucji tego odstąpić – uzasadniał Piotr Grzelak.

WIĘCEJ: Koronawirus. Miasta Unii Metropolii Polskich apelują do rządu o pomoc na czas epidemii

pakiet-wsparcia-przedsiebiorcy6


Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców powinna być też propozycja przywrócenia pełnej obsługi spraw związanych z przedsiębiorcami. Przygotowywane są takie rozwiązania, aby ułatwić przedsiębiorcą bieżący kontakt i załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim.

- Aktualnie przeorganizowujemy pracę urzędu, tak aby w najbliższych dniach umożliwić przedsiębiorcą załatwianie wszystkich spraw w relacji przedsiębiorca - urząd – wyjaśniał Alan Aleksandrowicz.

WIĘCEJ: "Walczymy, ale sytuacja jest trudna". Lokalni restauratorzy martwią się o przyszłość

 

Gospodarka to system naczyń połączonych i zagrożonych jest wiele branż. W Gdańsku, zaledwie w branży turystycznej zatrudnionych jest 12 proc. osób aktywnych na rynku pracy. Z racji wprowadzonych ograniczeń w poruszaniu się i w związku z zamknięciem granic ich straty są oczywiste. Ale ucierpią też restauratorzy, właściciele małych sklepów, artyści i wielu innych.  

Stąd działania miasta mające na celu ulżyć przedsiębiorcom.

- Dziś przedstawiamy państwu pierwsze elementy tego pakietu - zapowiedział Piotr Grzelak. - W kolejnych dniach będziemy prezentować następne. Monitorujemy sytuację. Dla nas kluczowe jest, żeby narzędzia, które proponujemy były adekwatne do sytuacji. 

 
Podczas konferencji, która miała charakter wirtualny (nie brali w niej udziału osobiście dziennikarze, wysyłali natomiast swoje pytania) zastępcy prezydent Gdańska odpowiadali też na szczegółowe pytania od dziennikarzy.

 

stanowisko UMP


CZYTAJ: Koronawirus. 50 mln zł na walkę z pandemią na Pomorzu od Zarządu Województwa Pomorskiego


Zobacz zapis całej konferencji:

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim