Komisarz Praw Człowieka Rady Europy z wizytą w Gdańsku

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović przebywa właśnie Polsce. Jej kilkudniowa wizyta poświęcona jest tematom niezależności sądownictwa i prokuratury oraz praw kobiet, równości płci i przemocy domowej. Efektem podróży komisarz do Polski będzie raport dotyczący przestrzegania praw człowieka w naszym kraju. We wtorek, 12 marca, komisarz odwiedziła Gdańsk, gdzie spotkała się z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz i przestawicielkami Centrum Praw Kobiet.
( Publikacja: 12.03.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania 12 marca 2019 r.
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania 12 marca 2019 r.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W trakcie swojej czterodniowej wizyty w naszym kraju (11-15 marca 2019 r.), Dunja Mijatović spotyka się z przedstawicielami rządu, władz samorządowych i organizacji pozarządowych - prawie wyłącznie w Warszawie. We wtorek, 12 marca komisarz Rady Europy odwiedziła na jeden dzień Gdańsk, by spotkać się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, której w rozmowach towarzyszył z-ca prezydenta Piotr Kowalczuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UMG Grzegorz Szczuka i dwie pracowniczki tego wydziału.

Przed wizytą w urzędzie Dunja Mijatović była w Bazylice Mariackiej, by oddać hołd zamordowanemu w styczniu Pawłowi Adamowiczowi.

- Pragnę na pani ręce złożyć kondolencje dla wszystkich mieszkańców Gdańska z powodu tragicznej śmierci waszego prezydenta. To wielka strata nie tylko dla was i dla Polski, ale także dla Europy i całego demokratycznego świata - podkreśliła komisarz. - Cieszę się, że mogę być w Gdańsku w pierwszym dniu pani oficjalnego urzędowania, jako pierwszej kobiety na stanowisku prezydenta w tym mieście - zwróciła się do Aleksandry Dulkiewicz. - Nie jest to łatwe, być “pierwszą kobietą” na takim stanowisku, będzie pani skupiać na sobie wzmożoną uwagę. Sama to przeżyłam obejmując stanowisko komisarza.  

Efektem kilkudniowej wizyty Dunji Mijatović będzie raport na temat respektowania praw człowieka w Polsce (więcej o roli komisarza piszemy w dolnej części tekstu).

Podczas spotkania rozmawiano o problemach z wdrażaniem w życie gdańskiego Modelu Równego Traktowania (m.in. o niezrozumieniu podstawowego faktu, że nie dotyczy on tylko zapobiegania dyskryminacji osób LGBT, lecz także osób z niepełnosprawnościami, czy kobiet), o mowie nienawiści, której ofiarą padają także politycy i o niezawisłości sądów w Polsce. Tu prezydent Aleksandra Dulkiewicz przytoczyła m.in. przykład “politycznych aktów zgonu” wydanych w ubiegłym roku przez Młodzież Wszechpolską 11 prezydentom miast polskich (w tym Pawłowi Adamowiczowi), po tym gdy wspólnie ogłosili, że będą w swoich miastach prowadzić politykę otwartości i integracji imigrantów. Śledztwo umorzono na kilka dni przed zamordowaniem Pawła Adamowicza.

 

Komisarz Dunja Mijatović przyjechała do Gdańska z doradcą i dyrektorką swojego biura oraz dwójką tłumaczy
Komisarz Dunja Mijatović przyjechała do Gdańska z doradcą i dyrektorką swojego biura oraz dwójką tłumaczy
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Wspomniano także sytuację Centrum Praw Kobiet, które za rządów PiS pozbawione zostało dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na działalność na rzecz kobiet - ofiar przemocy (by m.in. wspierać je fachową poradą prawną). Po spotkaniu w urzędzie, komisarz Dunja Mijatović udała się na spotkanie z właśnie z przedstawicielkami CPK, później zwiedziła jeszcze wystawę stałą w Europejskim Centrum Solidarności.

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy to niezależnym organ Rady, którego zadaniem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz wiedzy na ich temat w 47 państwach członkowskich Rady Europy. Dunja Mijatović z Bośni i Hercegowiny pełni tę funkcję od 1 kwietnia ubiegłego roku.

Komisarz Praw Człowieka prowadzi także monitoring poszanowania praw człowieka w poszczególnych krajach członkowskich: regularnie je odwiedza, spotykając się z przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, jak również środowiska NGO`s

Po zakończeniu wizyty komisarz ogłasza publicznie raport, w którym przedstawia swoje oceny dotyczące stanu praw człowieka w danym państwie, wnioski i rekomendacje. Rząd ma prawo przedstawić swoją odpowiedź. Przedstawienie raportu z reguły skutkuje podjęciem przez państwa działań, które zaradzić mają problemom zidentyfikowanym przez komisarza.

Taki raport powstanie także po wizycie w Polsce - zostanie opublikowany najprawdopodobniej już po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczył Andrzej Mancewicz, polski doradca towarzyszący Komisarz - raporty nie mają być zbiorem złych praktyk w danym państwie, podaje się w nich również przykłady pozytywnych działań - takich jak np. Model ds. Równego Traktowania w Gdańsku.