• Start
  • Wiadomości
  • Przywrócić świetność Wielkiej Alei Lipowej. Na początek przetarg na dokumentację projektową

Przywrócić świetność Wielkiej Alei Lipowej. Na początek przetarg na dokumentację projektową

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej. Projektem objęte zostaną rzędy A i B Alei. Podstawą do jego opracowania będą zapisy zawarte w przygotowanej koncepcji rewaloryzacji, wytyczne Rady Wielkiej Alei Lipowej oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na oferty wykonawców GZDiZ czeka do 10 marca br.
25.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wielką Aleję Lipową czeka rewaloryzacja
Wielką Aleję Lipową czeka rewaloryzacja
Fot. Łukasz Ogrodziński, Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

- Stawiamy kolejny krok na drodze do przywrócenia świetności Wielkiej Alei Lipowej - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dzięki trwającej od kilku lat rewaloryzacji alei, poprzez m.in. szczepienia korzeni drzew, chronimy bezcenny, historyczny drzewostan.

Koncepcja i wytyczne bazą dla projektu

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej swoim zakresem ma objąć wykonanie prac w rzędach A i B alei, czyli rzędach lip rosnących najbliżej jezdni al. Zwycięstwa w kierunku Wrzeszcza.

- Podstawą do wykonania projektu będzie zarówno opracowana w lutym 2021 r. koncepcja rewaloryzacji WAL oraz wskazania Rady Wielkiej Alei Lipowej i PWKZ - informuje zastępca dyrektora GZDiZ ds. przestrzeni publicznej Michał Szymański. - Przypomnijmy, że koncepcja przygotowana została na bazie przeprowadzonych w 2019 roku badań środowiskowych, archeologicznych oraz inwentaryzacji drzewostanu i kwerendy historycznej, a także sporządzonej w marcu 2020 roku opinii konserwatorskiej autorstwa prof. Katarzyny Rozmarynowskiej - dodaje.

Prace rewaloryzacyjne w rzędach C i D, czyli szpalerach lip po stronie jezdni al. Zwycięstwa w stronę centrum oraz Traktu Konnego, przeprowadzone zostaną w kolejnym etapie. W planach są zarówno prace związane z roślinnością, jak również m.in. zawarta w koncepcji zmiana organizacji ruchu - zawężenie pasów al. Zwycięstwa wraz z naprawą jej nawierzchni.

Główne założenia projektu

Projekt, według którego realizowane będą przyszłe prace w obrębie Wielkiej Alei Lipowej, musi być dostosowany do głównych założeń koncepcyjnych. Są to:

  • przeprowadzenie nasadzeń uzupełniających szpalery historycznej Alei z wykorzystaniem lipy holenderskiej  odmiany „Pallida”,
  • wprowadzenie zieleni niskiej w formie żywopłotów oraz zieleni okrywowej, które spełniać będą rolę naturalnej bariery ochronnej dla zabytkowych lip,
  • stworzenie ścieżek spacerowych o nawierzchni naturalnej między szpalerami drzew,
  • zaprojektowanie systemu nawadniania drzew.

Projekt musi przy tym uwzględniać z jednej strony jak najmniejszą ingerencję w istniejący drzewostan Alei, w szczególności w strefę korzeniową lip, z drugiej zaś zakłada maksymalizację powierzchni biologicznie czynnej. Dokumentacja techniczna powinna także wziąć pod uwagę istniejące uwarunkowania infrastrukturalne, takie jak przebieg sieci podziemnych czy przebiegające wzdłuż Alei torowisko tramwajowe.

Mała architektura i iluminacje

Oprócz wspomnianych głównych założeń projektowych dokumentacja powinna również zawierać szczegóły dotyczące wykonania sieci oświetleniowej wzdłuż ścieżek spacerowych, a także iluminację wybranych pomnikowych egzemplarzy historycznych lip. Ponadto projekt musi uwzględnić wyposażenie Alei w elementy małej architektury służącej spacerowiczom (ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki itp.), jak również chroniącej roślinność (osłony przeciwsolne, kratki osłaniające korzenie). Warto podkreślić, że projektowane rozwiązania komunikacyjne uwzględniać mają zarówno istniejącą infrastrukturę (obecne ciągi piesze czy przystanki tramwajowe), jak również planowane inwestycje, np. budowę naziemnego przejścia dla pieszych w rejonie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Symboliczne „odtworzenie” reduty Fiszera

Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej posłuży również upamiętnieniu generała Stanisława Fiszera  - uczestnika insurekcji kościuszkowskiej i jednego z najwybitniejszych oficerów armii Księstwa Warszawskiego. Projekt budowlany zakłada bowiem symboliczne „odtworzenie” reduty generała Fiszera z okresu oblężenia Gdańska podczas wojen napoleońskich, która zlokalizowana była w obrębie WAL na wysokości Bramy Oliwskiej. Zarys reduty wyznaczony zostanie za pomocą nasadzeń niskiej roślinności: żywopłotów, zieleni okrywowej oraz ozdobnej, które kolorystycznie odznaczać się będą od pozostałych krzewów.

Na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej wyłoniony w postepowaniu wykonawca będzie miał 6 miesięcy.

Oprac. KG

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów