• Start
  • Wiadomości
  • Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej. Zobacz jak zmieni się główna miejska ulica WIZUALIZACJE

Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej. Zobacz jak zmieni się główna miejska ulica WIZUALIZACJE

Rada Wielkiej Alei Lipowej (Rada WAL) zaopiniowała projekt koncepcyjny, który jest podstawą do stworzenia szczegółowego projektu budowlanego i rewaloryzacji Alei. Przetarg na jego powstanie ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku.
( Publikacja: 22.10.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z powietrza arterii komunikacyjnej, w centarlnej osi widać szpaler drzew
Wielka Aleja Lipowa w Gdańsku ma już ponad 250 lat
zdj. Łukasz Ogrodziński i Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Podczas briefingu, który odbył się 22 października, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju przedstawił szczegóły koncepcji.

- Jesteśmy po wielu posiedzeniach Rady Wielkiej Alei Lipowej, to ostatnie miało charakter wyjątkowy, ponieważ przesądzało o dalszych krokach odnośnie rewaloryzacji Alei. Głównym przedmiotem tego spotkania była koncepcja, która zdeterminuje, w jakim kierunku ta rewaloryzacja będzie przebiegała – mówił podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta.

O szczegółach dotyczących rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej mówił podczas konferencji zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak
O szczegółach dotyczących rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej mówił podczas konferencji zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Koncepcja Wielkiej Alei Lipowej została poprzedzona badaniami środowiskowymi, inwentaryzacją drzewostanu, badaniami archeologicznymi oraz opinią konserwatorską sporządzoną przez prof. Katarzynę Rozmarynowską, specjalistkę w dziedzinie architektury krajobrazu i historii sztuki ogrodowej.

Założenia projektu koncepcyjnego

Podczas posiedzenia Rady WAL przedyskutowano zagadnienia zawarte w projekcie koncepcyjnym. Były to: rozwiązania komunikacyjne wynikające z analizy ruchu, wprowadzenie ruchu pieszego między szpalerami lip, sposób postępowania z istniejącymi drzewami, poprawa warunków środowiskowych, sposób rewaloryzacji Alei oraz gatunku i odmiany nasadzeń uzupełniających.

- Ważny element jest przywrócenie Alei, jej historycznej funkcji społecznej. Dawniej WAL była miejscem spacerów i spotkań mieszkańców Gdańska i chcemy, by znów zaczęła pełnić tę rolę. Temu służyć ma wytyczenie ścieżki spacerowej na odcinku od Opery Bałtyckiej do ul. Traugutta i w rejonie pomnika Gralatha od ul. Smoluchowskiego do ul. Skłodowskiej-Curie – mówił prezydent Piotr Grzelak.

W projekcie wskazane zostały zalecenia odnośnie zmiany układu drogowego w sąsiedztwie Wielkiej Alei Lipowej poprzez ograniczenia liczby lub zawężenia pasów ruchu al. Zwycięstwa w kierunku centrum oraz Traktu Konnego. Celem jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dostępnej dla rosnących tam drzew. Rada zarekomendowała rozwiązanie, które zakłada zawężenie pasów ruchu – ich liczba pozostanie bez zmian.

Projekt koncepcyjny zawiera także sposoby pielęgnacji lip, część z nich została zaszczepiona m.in. zastosowana została mikrobiologiczna rewitalizacja strefy korzeniowej drzew, a kolejne otrzymają szczepionki w przyszłym roku. Są tam zawarte także wytyczne dotyczące nasadzeń uzupełniających.

- Koncepcja rewaloryzacji WAL ma poparcie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który również zasiada w Radzie. Konserwator, sposób rewaloryzacji alei, ocenia jako prowadzony w sposób wzorcowy. Wsparcie mamy też ze strony prof. Katarzyny Rozmarynowskiej, eksperta miedzy innymi właśnie w dziedzinie konserwacji zabytkowej zieleni w miastach – informował podczas konferencji prezydent Grzelak.

 

Wizualizacja przyszłej Wielkiej Alei Lipowej
Wizualizacja przyszłej Wielkiej Alei Lipowej
źródło: Biuro Prasowe UM w Gdańsku


Pielęgnacja zieleni

- W projekcie koncepcyjnym rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej mowa jest m.in. o nasadzeniach, które uzupełnią istniejący drzewostan. Gatunkiem, który będzie wykorzystywany do tego celu, będzie lipa z odmiany „Pallida”. Z jednej strony jest to gatunek zgodny z historycznym składem WAL, czyli lipami holenderskimi. Z drugiej jego zaletą jest odporność na trudne warunki bytowe, przede wszystkim na problemy z dostępem do wody - mówił podczas konferencji Janusz Witkowicz, kierownik Działu Zieleni GZDiZ.

Koncepcja rewaloryzacji WAL zakłada m.in. wprowadzenie niskiej roślinności okrywowej – bylin, traw i paproci. Ich nasadzenia zwiększą różnorodność flory glebowej i poprawią wilgotność gleby.

- Chcemy poprawić warunki środowiskowe dla lip, przede wszystkim pod względem zmniejszenia zasolenia gleby. Tu pomocne będzie wprowadzenie roślinności okrywowej w postaci żywopłotów posadzonych wzdłuż ulicy – dodał Janusz Witkowicz.

W planie na 2022 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na działania związane z pracami w Wielkiej Alei Lipowej przewidziało 4, 5 mln zł, w planach na rok 2023 r. ponad 5 mln.

Anna Golędzinowska radna Miasta Gdańska (klub KO)
Anna Golędzinowska radna Miasta Gdańska (klub KO)
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Więcej miejsca dla drzew

Podczas prac nad koncepcją rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej trzeba było wziąć także pod uwagę modyfikację układu drogowego. W tym celu wykonana została analiza ruchu.

- Analiza komunikacyjna miała odpowiedzieć na pytanie, jakie możliwości ograniczeń w infrastrukturze drogowej są możliwe, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Objęła odcinek od skrzyżowania Grunwaldzka, Miszewskiego, Do Studzienki, aż do Ronda Ofiar Katynia i była prowadzona dla szczytu porannego i popołudniowego – informował Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora GDZDiZ.

Analiza uwzględniała prognozy natężenia ruchu drogowego w ciągu najbliższych lat. Po zapoznaniu się z wynikami analizy Rada Wielkiej Alei Lipowej zaakceptowała wariant zwiększenia terenów zieleni poprzez zawężenie, a nie likwidację pasów al. Zwycięstwa. Pasy ruchu zostaną zawężone z 3,5 do 3 metrów szerokości. Pozwoli to na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dla drzew. Dziś odległość między drzewami a krawędzią jezdni to 1 – 1,5 metra. Po zmianach będzie to 2,5 – 3 m.

Przetarg na koncepcję rewaloryzacji alei jeszcze w tym roku
Przetarg na koncepcję rewaloryzacji alei jeszcze w tym roku
źródło: Biuro Prasowe UM w Gdańsku


Społeczny aspekt Alei

- Wielka Aleja to potencjalny zielony salon Gdańska, ale potrzeba wielowątkowej strategii, a nie jedynie doraźnej polityki w zakresie pielęgnacji zieleni. Stąd praca Rady Wielkiej Alei Lipowej – mówiła Radna Anna Golędzinowska. – To co dla mnie ważne to przywrócenie społecznego charakteru tego zielonego salonu, jednocześnie bez negatywnego wpływu na zmotoryzowanych użytkowników tej drogi.

- Dla Rady Dzielnicy Aniołki szczególnie ważny jest aspekt społeczny. Mamy nadzieję, że Aleja będzie taką zieloną osnową, na której będziemy rozwijać wątki historyczne, przyrodnicze i właśnie społeczne. Jesteśmy przekonani, że dzięki rewitalizacji i wprowadzeniu choćby żywopłotów zmniejszających hałas, zachęcimy mieszkańców do eksploracji alei i otaczających ją terenów – mówiła Monika Mazurowska Radna Dzielnicy Aniołki.