Kolejny etap przygotowań do reformy edukacji rozpoczęty

Po ustaleniu nowej sieci gdańskich szkół przyszedł czas na rozpoczęcie prac mających na celu dostosowanie placówek do wchodzącej 1 września reformy edukacji. Rozpoczęły się pierwsze prace modernizacyjne w gdańskich szkołach. Łączne koszty związane z dostosowaniem obiektów oświatowych wyniosą około 37 mln zł.

Kolejny etap przygotowań do reformy edukacji rozpoczęty
A
A
data publikacji: 05 czerwca 2017 r.

fot. fotolia.com

Gdańsk rozpoczął kolejny etap prac przygotowujących placówki edukacyjne do rozpoczęcia nowego roku szkolnego po wprowadzeniu reformy oświaty. Dostosowanie szkół wiąże się zarówno z pojawieniem się młodszych roczników dzieci w budynkach, w których do tej pory uczyli się gimnazjaliści, jak i wyposażeniem i dostosowaniem szkół podstawowych na przebywanie w nich kolejnych dwóch roczników dzieci (wyposażenie w pracownie przedmiotowe).

Po przeprowadzonych analizach uznano konieczność przeprowadzenia inwestycji związanych z wykonaniem remontu bądź modernizacji budynków oraz zakupem dodatkowego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne w przypadku 49 placówek oświatowych. W maju rozpoczęły się pierwsze prace w Gimnazjum nr 29, Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 11 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku.

- Przeprowadzenie prac mających na celu dostosowanie szkół do skutków reformy oświatowej jest konieczne, by zapewnić młodym gdańszczanom odpowiednie warunki do rozwoju i nauki. Prace te pochłoną około 37 mln zł (bez odpraw nauczycielskich), które pochodzą z budżetu gdańszczanek i gdańszczan - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Same koszty związane z koniecznym dostosowaniem szkół do skutków zmiany zostały podzielone na kilka elementów. Jednym z nich są to remonty związane z przyjęciem uczniów w roku szkolnym 2017/2018, których koszty wyniosą ok. 4,5 mln zł (głównie sanitariaty, szatnie szkolne), oraz dodatkowo ok. 7 mln. zł za wyposażenie szkół w meble i pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Kolejnym kosztem jest przygotowanie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych, wraz z niezbędnymi projektami budowlanymi, w latach 2018/2019. Wyniesie on ok. 25 mln zł (20 mln w 2018 oraz ok. 4,5 mln w 2019). Łączny koszt związany z przystosowaniem placówek edukacyjnych to około 37 mln zł.

W ramach prowadzonych modernizacji uznane są prace projektowe i inwestycyjne związane między innymi z koniecznością zaadaptowania istniejących pomieszczeń na pracownie przedmiotowe (specjalistyczne), takie jak: pracownia fizyczna, chemiczna, językowa, informatyczna, itp. w szkołach podstawowych, w których dotychczas pracownie te nie funkcjonowały. A także przeprowadzone remonty poszczególnych pomieszczeń (w tym remonty bieżące sanitariatów), które pozwolą na dostosowanie istniejącej infrastruktury szkól do właściwego funkcjonowania placówek z uwzględnieniem potrzeb przystosowania do przyjęcia uczniów młodszych roczników.

Przygotowanie placówek do reformy edukacji to nie tylko prace remontowe i modernizacyjne. To również zakup niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych pozwoli na realizacje procesu edukacji zgodnie z wprowadzana od  1 września.

Wartym podkreślenia jest również potrzeba rozbudowy infrastruktury na zewnątrz budynków obecnych gimnazjów oraz zespołów szkół ponadgimnazjalnych o place zabaw dedykowane uczniom najmłodszych klas.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora