• Start
  • Wiadomości
  • Kolejne środki na walkę z Covid-19. 4,6 mln zł z Unii dla gdańskiej spółki Copernicus

Kolejne środki na walkę z Covid-19. 4,6 mln zł z Unii dla gdańskiej spółki Copernicus

Aparat USG wielofunkcyjny z głowicą, prace budowlane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w tym zakup sześciu stacji opisowych i dwóch robotów nagrywających zdjęcia i opisy - na sprzęt medyczny i modernizację szpitali gdańskiej spółki Copernicus zostaną przeznaczone unijne środki, które w środę 28 kwietnia, symbolicznym czekiem przekazali przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskiego. 
( Publikacja: 02.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trzech mężczynz w średnim wieku i jedna młoda kobieta stoją trzymając w ręku planszę z napisem
Podpisanie aneksu do umowy i wręczenie symbolicznego czeku odbyło się 28 kwietnia 2021 r. W wydarzeniu wzięli udział (od lewej) marszałek Mieczysław Struk, Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Copernicus, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska i wicemarszałek Wiesław Byczkowski
Fot. Aleksander Olszak/pomorskie.eu/UMWP

 

Podpisanie aneksu do umowy i wręczenie symbolicznego czeku odbyło się 28 kwietnia 2021 r. W wydarzeniu wzięli udział marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, a ze strony spółki prezes Copernicusa Dariusz Kostrzewa.

 

 

Dzięki dofinansowaniu szpitale zarządzane przez spółkę Copernicus zostaną wyposażone w aparat USG wielofunkcyjny z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc. Wykonane zostaną także roboty budowlane: dostosowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej do nowego sprzętu diagnostycznego, przepisów prawa i reżimu sanitarnego, w tym zakup sześciu stacji opisowych i dwóch robotów nagrywających zdjęcia i opisy.

Spółka Copernicus już po raz kolejny otrzymała środki z UE na walkę z Covid-19. W kwietniu 2020 roku spółka otrzymała 2 mln zł wsparcia na wykonanie testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 dla mieszkańców województwa pomorskiego i zakup dwóch aut do transportu medycznego. W maju 2020 roku kolejne środki w wysokości 2,25 mln zł pozwoliły zakupić środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne. W grudniu 2020 roku spółka za ponad 14 mln zakupiła dla swoich szpitali w Gdańsku m.in.: 2 tomografy komputerowe, 7 aparatów RTG i 4 aparaty USG, 20 respiratorów, 15 systemów monitorowania pacjenta (kardiomonitory z modułem CO2 oraz centrala), tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc, 15 łóżek OIOM, wideobronchofiberoskop, ECMO oraz 3 zamrażarki do przechowywania szczepionek. Łącznie z obecnie przekazanymi środkami spółka otrzymała 23,2 mln zł z UE na walkę z Covid-19.

Władze Pomorza od początku pandemii wspierają podmioty medyczne w walce z Covid-19, przekazując środki finansowe na dostosowanie budynków, zakup środków ochronnych oraz zakup sprzętu. Wspierają także przedsiębiorców. Finansują też realizację projektów społecznych wspierających m.in. medyków czy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wyniku pandemii.

 

 

Na wsparcie szpitali w walce z Covid-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego przeznaczonych zostało już blisko 125,5 mln zł.

 

Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

  •         51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,
  •         48,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,
  •         91,3 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, oraz na ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy.

Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 316,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z Covid-19.