ZUS: "Już prawie 58 tys. cudzoziemców pracuje na Pomorzu. To przede wszystkim Ukraińcy"

Na koniec marca 2022 roku w pomorskich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczeń społecznych zgłosiło się niemal 58 tysięcy obcokrajowców. To znaczy, że tylko w tym roku przybyło ich prawie 4 tysiące. 
15.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynek z napisem Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku cudzoziemców dominują Ukraińcy. Na koniec marca było ich ponad 42,5 tys. To wzrost o ponad 2,5 tys. w porównaniu do grudnia 2021 r. Druga grupa to blisko 5 tys. obywateli Białorusi.
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

W ostatnim dniu marca 2022 roku w gdańskim oddziale ZUS zarejestrowanych było ponad 50,3 tysięcy cudzoziemców, w słupskim - prawie 7,3 tys. 

ZUS. Ruszyła infolinia dla obywateli Ukrainy / Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, sięga 28,2 tysięcy i w porównaniu z końcem grudnia ubiegłego roku wzrosła o 1,4 tys. To znaczy, że blisko połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy pracuje na najkorzystniejszej z umów.

Przybyło również cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec grudnia 2021 wynosiła 1448, by wzrosnąć do 1524 na koniec marca. Pozostali obcokrajowcy na Pomorzu zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, na przykład na umowie zleceniu.

Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku cudzoziemców dominują Ukraińcy. Na koniec marca było ich ponad 42,5 tys. To wzrost o ponad 2,5 tys. w porównaniu do grudnia 2021 r. Druga grupa to blisko 5 tys. obywateli Białorusi. Pierwszą piątkę zamykają posiadacze paszportów: Gruzji (1524), Rosji (1203) i Mołdawii (1072). Województwo pomorskie wybrali pracownicy, którzy pochodzą z ponad stu państw, także osoby z odleglejszych krajów. Ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS było m.in. po 3 obywateli Boliwii, Dominikany, Ghany, Hondurasu, Islandii, Libii, Malezji i Sudanu.

Prawie 6,5 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy dostanie w Gdańsku “500 plus”

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie, zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę obcokrajowiec podlega ubezpieczeniom społecznym w tym kraju.

TV

100-lecie ulicy Krętej