• Start
 • Wiadomości
 • Postawić na nowoczesny transport. Obszar Metropolitalny G-G-S zaprasza na warsztaty

Jaki powinien być nowoczesny transport? Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza na warsztaty

Co należy zrobić, aby mieszkańcy miast, miasteczek i wsi docierali do celu szybko, ale też bezpiecznie i bez szkody dla otoczenia? W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla OMGGS w maju i czerwcu zaplanowano dziewięć warsztatów konsultacyjnych on-line dla mieszkańców Pomorza, ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń, a także dla samorządowców, radnych i osób odpowiedzialnych w samorządach za politykę transportową.
( Publikacja: 11.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Obszar Metropolitalny GGS zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego na warsztaty konsultacyjne poświęcone transportowi
Obszar Metropolitalny GGS zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego na warsztaty konsultacyjne poświęcone transportowi
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Warsztaty poświęcone będą potrzebom transportowym i komunikacyjnym mieszkańców. Dzięki zebranym informacjom powstanie długoterminowa strategia, która określać będzie kierunki planowania transportu poprawiającego bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszej metropolii. Wiele wskazuje też na to, że dokumenty SUMP będą niezbędne podczas ubiegania się o finansowanie w nowej perspektywie unijnej.  

- Korki, hałas, smog, brak miejsc parkingowych, nadmierna dominacja ruchu samochodowego nad rozwiązaniami dla rowerzystów i pieszych, brak poczucia bezpieczeństwa w ruchu - te problemy znają wszyscy mieszkańcy dużych miast i mniejszych miejscowości - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. - Szybko rozrastające się aglomeracje, jak Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, potrzebują przemyślanych rozwiązań, które połączą potrzebę sprawnego transportu publicznego z ochroną środowiska i zdrowia mieszkańców. Nad takim planem pracuje OMGGS wraz z grupą ekspertów. Wchodzimy w decydującą fazę prac, w którą angażujemy mieszkańców metropolii, w myśl zasady: planujemy z ludźmi i dla ludzi.

 

Rejestracja na warsztaty rozpoczęta

Warsztaty odbędą się w formie on-line w każdym z powiatów OMGGS. Odbędzie się w sumie dziewięć spotkań:

 • 18 maja - powiat pucki - link

 • 20 maja - powiat wejherowski - link

 • 25 maja - powiat lęborski - link

 • 27 maja - powiat kartuski - link

 • 1 czerwca - powiat gdański - link

 • 8 czerwca - powiat nowodworski - link

 • 10 czerwca - powiat malborski - link

 • 15 czerwca - powiat tczewski - link

 • 17 czerwca - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) - link

Uczestnicy będą pracować w sześciu zespołach. Zgodnie z założeniem, przez około kwadrans wspólnie z moderatorami będą dyskutować na zadany temat, m.in. transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy, indywidualny ruch samochodowy, parkowanie, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport towarów, zarządzanie mobilnością oraz wizja i cele. Po 15 minutach nastąpi zmiana tematu w grupie, a na koniec - podsumowanie dyskusji. 

 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 roku, dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej, ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku. 

Oprac. KG