Jak odróżnić bursztyn naturalny od modyfikowanego? Jest na to naukowy sposób

W Gdańsku, w siedzibie Międzynarodowego Stowarzyszenie Bursztynników działa Laboratorium Bursztynu. Bada ono złoto Bałtyku i wydaje specjalne certyfikaty. Odwiedziliśmy z kamerą to miejsce, żeby dowiedzieć się, jak odróżnić bursztyn naturalny od modyfikowanego.
15.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
badanie bursztynu, młoda kobieta siedzi przy urządzeniu badawczym w kształcie duże skrzynki i wkłada do niego wielką bryłę bursztynu
Badanie bursztynu w laboratorium Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
fot. Dariusz Kwidziński/gdansk.pl

Bursztyn bałtycki badany w laboratorium

Laboratorium Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników mieści się przy ul. Warzywniczej w Gdańsku. Tu badane jest złoto Bałtyku. Wykorzystywany jest do tego specjalny spektrometr w zakresie średniej podczerwieni. Urządzenie pozwala na analizę jakościową materiałów, w tym analizę żywic kopalnych, jaką jest bursztyn.

Rekord Guinnessa: największa bryła bursztynu na świecie znajduje się w Gdańsku. Ile waży?

- Na podstawie zarejestrowanego widma identyfikujemy substancję jako bursztyn bałtycki, co więcej na podstawie takiego widma jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to substancja naturalna czy została poddana jakimkolwiek procesom modyfikacji, które są bardzo częste w jubilerstwie. Zmienia się odbiorca, zmienia się rynek, zmieniają się oczekiwania klientów, więc są przeprowadzane różnego rodzaju modyfikacje na bursztynie naturalnym - wyjaśnia dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. PG, która pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. - Dlaczego to badanie jest takie ważne? Dlatego, że cena wyrobu z bursztynem naturalnym jest zupełnie inna niż cena wyrobu z bursztynem, który jest modyfikowany, czyli zmieniony przez człowieka

Podczas badania na ekranie komputera pojawia się wykres. Jest to widmo w podczerwieni. Analizując te dane osoba badająca identyfikuje daną substancję, w tym również bursztyn bałtycki, który ma bardzo charakterystyczne widmo.

Zobacz relację wideo:

Bursztyn bałtycki czyli sukcynit

Złoża bursztynu bałtyckiego znaleźć można nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego. Prof. Ewa Wagner-Wysiecka wyjaśnia, że są one m.in. również w rejonie Niemiec czy też na terenie Ukrainy. To jest ta sama substancja czyli sukcynit.

- Są pewne przesłanki, żeby móc zlokalizować złoże, czy pochodzi z rejonu delty gdańskiej, czy pochodzi z Ukrainy, czy z rejonu Niemiec. Natomiast zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy jest to sukcynit – bursztyn bałtycki, czy jest to jakaś inna żywica na przykład pochodząca z Dominikany. Bursztyn dominikański też cieszy się popularnością – dodaje prof. Ewa Wagner-Wysiecka.

ogromna żółta bryła bursztynu oglądana pod wielkim powiększającym szkłem
Sukcynit, czyli bursztyn bałtycki jest naturalną substancją organiczną, żywicą kopalną. Cechuje się zawartością kwasu bursztynowego powyżej 3%
fot. Dariusz Kwidziński/gdansk.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Pozyskiwanie klientów dla laboratorium MSB”. Po badaniu wydawane są certyfikaty jedynie na obiekty wykonane z bursztynu
bałtyckiego.

TV

Piknik na Targu Węglowym. Mieszkańcy i goście świętowali 20. rocznicę Polski w UE