• Start
  • Wiadomości
  • Hermetyczna kompostownia. Budowa ukończona, obiekt czeka na technologiczne próby i pozwolenie na użytkowanie

Hermetyczna kompostownia. Budowa ukończona, obiekt czeka na technologiczne próby i pozwolenie na użytkowanie

Budowa hermetycznej kompostowni - inwestycji, która realizowana jest w Gdańsku Szadółkach - technicznie jest ukończona. Jednak generalny wykonawca, firma Eko Tech Warszawa, złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku podjął już działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie instalacji, która ma zostać oddana do użytku jesienią tego roku.
26.09.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie
Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Nowa kompostownia to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 tys. m³ i powierzchni 1,3 hektara. Obiekt składa się z 5 części: hali przyjęć odpadów, łącznika operacyjnego, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania i hali dojrzewania kompostu. Na zewnątrz kompostowni znajduje się biofiltr, czyli niezwykle ważna część tej inwestycji. Rocznie kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych. 

W czerwcu 2018 roku wmurowano kamień węgielny pod jej budowę. Po 15 miesiącach inwestycja jest praktycznie gotowa. Niestety nie może jeszcze zostać uruchomiona, główny powód: generalny wykonawca, firma Eko Tech Warszawa, złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. 

- Obiekt jest gotowy do użytku i czeka na uruchomienie - powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju w środę, 25 września, podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Relacja z wykonawcą, o czym informowaliśmy kilka razy, nie była prostą relacją. Musieliśmy ciężko pracować, żeby doprowadzić tę inwestycję do takiego etapu w jakim jest dzisiaj. W ostatni poniedziałek (23 września - red.) otrzymaliśmy informację, która jest dla nas kolejnym wyzwaniem związanym ze złożonym do sądu wnioskiem dotyczącym upadłości generalnego wykonawcy. Mamy przygotowane scenariusze i będziemy tę inwestycję doprowadzać do końca. Wiemy jak to zrobić.

Pierwszy ze scenariuszy, który w zasadzie już zaczął być realizowany, to ścisła współpraca z podwykonawcami. W poniedziałek, 23 września - już po otrzymaniu informacji o złożeniu wniosku o upadłość generalnego wykonawcy - zarząd Zakładu Utylizacyjnego zorganizował spotkanie, na które zaproszono grupę 30 firm będących podwykonawcami inwestycji. Większość przedstawicieli tych firm stawiła się na spotkanie. 

- Bierzemy solidarną odpowiedzialność w kwestiach płatności, ale też podwykonawców, którzy są kluczowi jeśli chodzi o realizację poszczególnych elementów tej instalacji - powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - To na czym się dzisiaj skupiamy, to ścisła współpraca z podwykonawcami, aby otrzymać pozwolenie na użytkowanie i jak najszybciej rozpocząć eksploatację tego obiektu. Gros robót w tym kontrakcie została zrealizowana już przez podwykonawców, bo w ten sposób realizuje się kontrakty. 

 
Krzysztof Cichon - specjalista ds. kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku prezentuje dziennikarzom 1 z 16 komór w których odbywać się będzie intensywny rozkład odpadów biodegradowalnych
Krzysztof Cichon - specjalista ds. kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku otwiera dla dziennikarzy 1 z 16 komór w których odbywać się będzie intensywny rozkład odpadów biodegradowalnych
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Aby Zakład Utylizacyjny mógł rozpocząć eksploatację obiektu, potrzebna jest zgoda na użytkowanie. Aby uzyskać takie pozwolenie ZU musi zgłosić zakończenie robót. 

- Jest to związane z formalnościami, zebraniem dokumentów i podpisów - dodaje Michał Dzioba. - Niezwłocznie po zebraniu tych wszystkich dokumentów złożymy wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Okres rozruchów i prób jest bardzo istotny, ponieważ służy usuwaniu usterek, synchronizowaniu wszystkim elementów. To jest ten etap, gdzie rola podwykonawców jest bardzo ważna, ponieważ właśnie na tym etapie przyznawane są gwarancje. Robimy wszystko, aby dotrzymać terminów, o których rozmawialiśmy wcześniej. Jesienią ten obiekt powinien rozpocząć funkcjonowanie.


Hala przyjęć odpadów

Jej powierzchnia wynosi 1400 mkw. W tym miejscu zaczynać się będzie cały proces, czyli mieszanie odpadów z materiałem strukturalnym. Dzięki łącznikowi operacyjnemu całość trafiać będzie do boksów, czyli komór.


Komory/boksy

Komór jest 16. Procesy będą zachodzić tu w ciemności. W posadzce zauważyć można pionowe wgłębienia. To system napowietrzania, który jest niezmiernie istotny w procesie kompostowania. Każda z komór ma powierzchnię 270 mkw. Gdy pojawi się w nich kompost, będą nim wypełnione do poziomu 2 metrów, przez okres do 5 tygodni. Raz na tydzień odpady przemieszczanie będą z boksu do boksu. To niezbędne, by usprawnić proces migracji powietrza.

 
Każda z 16 komór ma powierzchnię 270 mkw. Gdy pojawi się w nich kompost, będą nim wypełnione do poziomu 2 metrów, przez okres 5 tygodni
Każda z 16 komór ma powierzchnię 270 mkw. Gdy pojawi się w nich kompost, będą nim wypełnione do poziomu 2 metrów, przez okres 5 tygodni
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Druga hala

To tutaj, po boksach, będzie trafiać kompost. Ułożony w pryzmy, dojrzewać będzie w tym miejscu przez następne 3 tygodnie. Także w tej hali, już na koniec wszystkich procesów, odbywać się będzie czyszczenie kompostu. Usunięcie zanieczyszczeń jest niezmiernie ważne, bo czynność ta ma olbrzymi wpływ na to, by kompost mógł stać się pełnowartościowym produktem. Z tej hali, gotowy już gotowy kompost, transportowany będzie na zewnątrz obiektu. Tą drogą powstaną dwa produkty: ulepszacz gleby oraz pełnowartościowy kompost, który będzie mógł być używany nawet przy produkcji żywności.

 

Do tej hali, po 5 tygodniach przebywania w komorach, będzie trafiać kompost. Ułożony w pryzmy, dojrzewać będzie w tym miejscu przez następne 3 tygodnie. Także w tej hali, już na koniec wszystkich procesów, odbywać się będzie czyszczenie kompostu
Do tej hali, po 5 tygodniach przebywania w komorach, będzie trafiać kompost. Ułożony w pryzmy, dojrzewać będzie w tym miejscu przez następne 3 tygodnie. Także w tej hali, już na koniec wszystkich procesów, odbywać się będzie czyszczenie kompostu
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Istotną rolę w niwelowaniu odoru odegrają instalacje znajdujące się na tyłach kompostowni, czyli tzw. płuczki chemiczne. Będą one służyć głównie do neutralizacji powietrza. Płuczki będą spięte systemem rurociągów i podłączone zostaną do boksów. Jako uzupełnienie zamontowano też szereg wentylatorów. System będzie pracował automatycznie.

 
Nz. tzw. wentylatornia
Nz. tzw. "wentylatornia"
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

W związku z zaistniałą sytuacją Zakład Utylizacyjny w Gdańsku wydał oświadczenie o następującej treści:

"Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. potwierdza, że prace przy budowie hermetycznej kompostowni są na ukończeniu. Do uruchomienia instalacji brakuje obecnie przede wszystkim przeprowadzenia technologicznych prób końcowych oraz pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie, w związku z powziętą informacją o złożeniu wniosku o upadłość przez aktualnego lidera konsorcjum firmę Eko Tech Warszawa Sp. z o.o. Zakład Utylizacyjny podejmuje obecnie działania w celu jak najszybszego ukończenia inwestycji.

Złożenie wniosku o upadłość nie jest jednoznaczne z jej ogłoszeniem, niemniej ten fakt zmusza zarząd Zakładu Utylizacyjnego do rozważenia wszystkich możliwych scenariuszy zmierzających do jak najszybszego uruchomienia inwestycji oczekiwanej przez miasto oraz społeczeństwo.

Należy podkreślić, że inwestycja jest zabezpieczona od strony finansowej w postaci środków pochodzących z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Wartość tego zabezpieczenia wynosi 4 522 808 zł. Środki te pozwolą na dokończenie prac i sfinalizowanie inwestycji.

Kierownictwo Zakładu Utylizacyjnego odbyło już spotkanie organizacyjne z przedstawicielami podwykonawców, którzy znajdują się na liście podmiotów zatwierdzonych przez Generalnego Wykonawcę. Na spotkaniu zarząd Zakładu Utylizacyjnego jako Zamawiający poinformował o aktualnej sytuacji, własnej determinacji dokończenia z nimi prac oraz o kolejnych planowanych krokach w celu płynnej, ale zgodnej z procedurami regulacji zobowiązań finansowych za wykonane prace.

Zarząd Zakładu Utylizacyjnego wyraża ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. Trzeba jednak podkreślić, że mając na względzie znaczenie projektu, zarząd ZU jako inwestor wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy podejmował działania pomocowe w stosunku do Generalnego Wykonawcy. W lutym br. Zakład Utylizacyjny poinformował opinię publiczną o wprowadzeniu bezpośrednich płatności dla podwykonawców i dostawców. Zastosowanie takiego trybu rozliczeń miało korzystny wpływ na realizację inwestycji, która dzisiaj jest na ukończeniu.

Zakład Utylizacyjny jako podmiot publiczny ponosi odpowiedzialność przed społecznością Gdańska, z tego powodu przywiązuje dużą wagę do poprawności przebiegu i transparentności procesów inwestycyjnych. Ponieważ operuje środkami publicznymi obowiązują go w prowadzonych rozmowach konkretne procedury, wynikające zarówno z przepisów prawa jak i procedur FIDIC wobec których stosował się do tej pory i zamierza stosować do zakończenia inwestycji.

Jednocześnie, Zarząd Zakładu Utylizacyjnego podkreśla, że dołoży wszelkich starań, aby w możliwie jak najkrótszym obecnie terminie dokończyć realizację inwestycji i rozpocząć jej eksploatację, tak aby złożone mieszkańcom obietnice zostały spełnione."

 

CZYTAJ TAKŻE:

Przeciw złym zapachom - budowa nowoczesnej hermetycznej kompostowni już na finiszu

Budowa kompostowni w Gdańsku. 60 proc. inwestycji gotowe WIDEO I ZDJĘCIA

Budowa hermetycznej kompostowni rozpoczęta - wmurowano kamień węgielny

Hermetyczna kompostownia Zakładu Utylizacyjnego - rusza budowa. Znamy szczegóły projektu

 

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024