• Start
  • Wiadomości
  • Geoankieta - nowe ułatwienie dla mieszkańców w planowaniu przestrzennym

Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym. Gdańsk robi kolejny krok

Włączenie mieszkańców w planowanie przestrzenne miasta to codzienność. Partycypacja społeczna jest ważna nie tylko dla jakości przestrzeni, w której żyjemy, ale też wzmacniania postaw obywatelskich. Dzięki wprowadzanym właśnie przez Biuro Rozwoju Gdańska geoankietom kontakt z mieszkańcami będzie jeszcze łatwiejszy.
12.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
mapa
Tak wyglada geoankieta online, czyli dokładna mapa terenu z zaznaczonymi granicami planu, która będzie udostępniana mieszkańcom Gdańska do każdego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
fot. mat. BRG

Już od kilku lat Biuro Rozwoju Gdańska udostępnia wszystkim mieszkańcom nowoczesne mapy. Dzięki nim, nie wychodząc z domu, każdy może m.in. dokładnie zobaczyć wybraną działkę – jaki ma kształt i gdzie przebiegają jej granice, czy porównać zmiany, jakie zaszły w mieście – dzięki funkcji retro map. Szerzej pisaliśmy o tym w tekście Gdańsk z lotu ptaka.

Teraz znanym już narzędziom nadano nowe funkcje: dzięki nim mieszkańcy w prosty i wygodny sposób mogą składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – już na etapie przystępowania do prac planistycznych.

Zaznacz, narysuj, napisz

Od dziś w Gdańsku do każdego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu będzie mieszkańcom udostępniona geoankieta online tj. dokładna mapa terenu z zaznaczonymi granicami planu. Na mapie zapisane będą także informacje dodatkowe: kto jest autorem projektu planu, jak brzmi treść uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do prac planistycznych.

Poruszanie się po mapie jest intuicyjne i nie nastręcza trudności. Dzięki szeregu informacjom, zlokalizowanie szukanego obiektu jest bardzo proste. Mapa informuje o działkach w granicach planu i strukturze własności terenu oraz o budynkach: ich funkcji, roku budowy, liczbie kondygnacji.

Aby złożyć wniosek do planu, wystarczy kliknąć symbol „wnioski do planu”. Na mapie można wówczas zaznaczyć wybrany obiekt, obszar lub punkt i wpisać swój komentarz. Dodatkowo – istnieje możliwość dołączenia do składanego wniosku własnego pliku w dowolnym formacie. Po wpisaniu swoich danych osobowych oraz adresu (co jest wymogiem ustawowym), wniosek można złożyć. W ciągu kilku sekund jest on widoczny na mapie projektanta odpowiedzialnego za przygotowanie projektu planu.

- Zaproponowanie nowego narzędzia konsultacyjnego sprawi, że projektant i mieszkaniec łatwo znajdą wspólny język. Interaktywna mapa ułatwia porozumienie, pozwala minimalizować wieloznaczności i daje mieszkańcom możliwość precyzyjnego przekazania własnego pomysłu. Wierzymy w korzyści płynące z dialogu i staramy się przekonywać do niego mieszkańców, proponując jednocześnie nowe sposoby włączenia się w proces tworzenia planów – podkreśla Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. 

I nowe i stare

Umożliwienie składania wniosków za pomocą geoankiety, nie oznacza likwidacji dotychczasowych, doskonale już znanych mieszkańcom opcji. Wnioski można nadal składać w formie papierowej oraz elektronicznej – poprzez platformę ePUAP, mailowo: brg@brg.gda.pl oraz na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Można go złożyć przez 21 dni od momentu ukazania się ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niezmiennie – na tym etapie prac nad projektem planu o zajęcie stanowiska proszona jest również Rada Dzielnicy.

Aktualne informacje o obszarach miasta objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terminach składania wniosków udostępniane są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Planowanie współuczestniczące

Konsultacje społeczne to forma dialogu z mieszkańcami – nie ograniczają się do przedstawienia im gotowego planu. Ich istotą jest poznanie perspektywy i faktycznych potrzeb mieszkańców, by na ich postawie i przy wspólnym namyśle podjąć decyzje realizujące zasadę dobra wspólnego. Dialog władz miasta z mieszkańcami włącza obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego i jest na pewno drogą w dobrym kierunku.

oprac. AU

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów