• Start
 • Wiadomości
 • Gdańskie ule w Parku Reagana mają nowe lokatorki - coraz więcej pasiek w naszym mieście

Gdańskie ule w Parku Reagana mają nowe lokatorki - coraz więcej pasiek w naszym mieście

Miasto Gdańsk zyskało nową pasiekę. W spotkaniu, które odbyło się wkrótce po zasiedleniu uli na terenie Parku Reagana przez skrzydlate lokatorki, w którym wzięła udział prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, omawiano rolę pszczół w środowisku, zakładanie miejskich pasiek, a także plany powstawania nowych gdańskich uli. Rozmawiano także o tym, jak żyje się pszczołom od 2019 roku zamieszkującym tereny Hevelianum. Dzień wcześniej swoją pasiekę otworzył Uniwersytet Gdański.
( Publikacja: 11.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pięć gdańskich uli w Parku Reagana, a w nich pszczoły krainki kaszubki
Pięć gdańskich uli w Parku Reagana, a w nich pszczoły krainki kaszubki
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Nowa pasieka znajduje się przy ul. Czarny Dwór 5. Stoi na ogrodzonym terenie, ale ule są dobrze widoczne z alejki Parku Reagana. Dla mieszkańców przygotowano tablicę informacyjną opisującą, co dają nam wszystkim gdańskie ule i łagodny gatunek pszczół w nim zamieszkujący. 

Spotkanie zorganizowano w piątek, 11 czerwca, w ramach promocji dobrych praktyk i tworzenia pasiek w miejskiej przestrzeni. 

- W miastach brakuje pszczół, ale na szczęście to się zmienia dzięki takim inicjatywom jak „Gdańskie ule”. Mamy w mieście nową pasiekę. Te pięć uli zlokalizowanych na obszarze Parku Reagana to kolejny krok na rzecz ekologii i ochrony środowiska - mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Pasiek w ramach akcji „Gdańskie ule” będzie powstawało coraz więcej. Chcemy promować te działania wśród mieszkańców i przedsiębiorców, aby podkreślić to, jak pszczoły są ważne dla przyrody i dla ludzi. 

- Pasieka z pszczołami nie mogła wybrać sobie lepszego miejsca. Znalazła się na terenie zielonym, otoczonym opieką, ale przede wszystkim takim, o który dbają również mieszkańcy Gdańska - dodaje Jacek Skarbek prezes zarządu GIWK - Mamy ambitne plany zakładania pasiek na naszych terenach. Pomysłów na ich ulokowanie jest wiele. Widzimy potencjał w takich lokalizacjach jak Gdańsk Lipce, Dolina Radości czy Grodza Kamienna. Jedynym ograniczeniem jest to eksploatacyjne. 

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ubrana w strój pszczelarza zagląda do jednego z gdańskich uli
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ubrana w strój pszczelarza zagląda do jednego z gdańskich uli
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

400 tysięcy pszczół w Hevelianum 

- Cieszę się z trwającej współpracy Hevelianum i firmy Pszczelarium. Zaczynaliśmy od pięciu uli, teraz mamy ich osiem. W szczycie sezonu może w nich pracować aż 400 tysięcy pszczół. Wciąż chcemy rozwijać się w tej kwestii - podkreśla Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. - Planujemy wprowadzić projekt „Adoptuj pszczołę”, w którym dzięki sponsoringowi moglibyśmy mieć jeszcze więcej gdańskich uli, bo dysponujemy przestrzenią aż 20 hektarów terenów zielonych. Planujemy także, by w ramach rewaloryzacji Zespołu poszpitalnego Bożego Ciała jeden z budynków zaadaptować na pracownię pszczelarza. Chcielibyśmy pokazać tam m.in. przekrój ula, żeby każdy mógł zobaczyć, jak wygląda on w środku. Będą tam też prowadzone działania edukacyjne.

W 2020 roku pracownicy Hevelianum w ramach akcji „Karmimy pszczoły” założyli łąkę kwietną, bogatą w miododajne rośliny. Dzięki niej udało się dodatkowo pozyskać miód jesienno-wielokwiatowy. Miodobranie na Górze Gradowej w 2020 roku przyniosło ponad 100 kg miodu – wielokwiatowego, lipowego, spadziowego i kasztanowcowego. 

W gdańskich ulach zamieszkuje lokalny rodzaj pszczół - kaszubka gatunku krainka.

 

 

Ule także na UG

Dzień wcześniej (10 czerwca) Uniwersytet Gdański zainaugurował działalność swojej pasieki. Na terenie dawnego rektoratu przy ul. Bażynskiego w opatrzonych logo uczeni ulach zamieszkało sześć młodych pszczelich rodzin - również gatunku krainka z rodzaju kaszubka.

- Zapraszając do nas pszczoły, chcemy podnosić świadomość ich znaczenia w codziennym życiu. Pamiętajmy, że pszczoły można wspierać dzięki tworzeniu pasiek, ale także poprzez zakładanie łąk kwietnych, które nie tylko cieszą oko, ale też są rajem dla pszczół miodnych – mówi Monika Zdroik, kierownik Zespołu Promocji UG, inicjatorka akcji. 

Opiekę nad pszczołami UG również zapewnia Pszczelarium

Jak zapewnia Krzysztof Zdebik, pszczelarz, który osadził młode owadzie rodziny na UG, wszystkie gatunki pszczół doskonale radzą sobie w mieście.

- Kluczem doboru pszczelich rodzin miodnych w tym przypadku jest wyłącznie wybór jak najłagodniejszych Matek. Jeśli spełnimy ten warunek i dbamy o pasiekę, pszczoły nie stanowią zagrożenia i najczęściej nie żądlą nawet pszczelarza pracującego bezpośrednio przy ulu - mówi pszczelarz. - Przyroda w mieście zapewnia im wystarczającą ilość pożytków. Pszczoły z moich wiejskich pasiek nie latają teraz tak intensywnie, jak te, którym opiekuję się w Gdańsku. Jeśli tylko będzie ciepło i spadnie trochę deszczu, lada dzień zakwitną lipy, których jest bardzo dużo w otoczeniu uniwersyteckiej pasieki, od wczesnej wiosny będą miały tu do dyspozycji pyłki z kwitnących drzew, a później kwiaty polne.

Uniwersyteckie pszczoły będą korzystać z pewnością z położonego na pobliskim kampusie UG Ekoparku, gdzie znajdą nie tylko wiele ciekawych roślin, ale także tak ważną dla nich wodę. Trawnik, na którym stoją ule, wkrótce wzbogacony zostanie o łąkę kwietną.

Jak podkreśla dr Dorota Myślińska, prodziekan Wydziału Biologii UG, na miejskim pszczelarstwie skorzystają nie tylko okoliczne rośliny, ale i ludzie: - Dla zainteresowanych członków społeczności uczelnianej planujemy warsztaty z pszczelarzem, dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej poznać te pożyteczne owady i więcej się o nich dowiedzieć.  - deklaruje prodziekan.

Czy uczelnia doczeka się własnego miodu jeszcze w tym sezonie? 

- Trzeba pamiętać, że mamy tu młode rodziny, być może nie z każdego ula uzyskamy miód jeszcze w tym sezonie - zaznacza Krzysztof Zdebik.

- Jeśli pszczoły będą tak pracowite, jak nasi studenci i pracownicy, to z pewnością uzyskamy miód jeszcze w tym roku - śmieje się Monika Zdroik.

Uniwersytet Gdański nie jest pierwszą uczelnią w Gdańsku, która zaprosiła do siebie pszczoły, ale pierwszą, która je sama zakupiła. Dokładnie rok temu trzy ule stanęły na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej - uczelnia przyjęła do siebie pasiekę Bolka Jacaszka - młodego wrzeszczanina. Ule zbudował jego dziadek, a pszczoły zasponsorowała firma taty chłopca. Owadami opiekuje się Bolek z tatą, a także dwóch zaangażowanych w projekt pracowników PG. Jak się dowiedzieliśmy, pszczoły dobrze się przyjęły, a młody pszczelarz kilka dni temu zebrał pierwszy tegoroczny miód.

Ule na Uniwersytecie Gdańskim - pszczoły osadza Krzysztof Zdebik z Pszczelarium
Ule na Uniwersytecie Gdańskim - pszczoły osadza Krzysztof Zdebik z Pszczelarium
Fot. Arek Smykowski / UG

 

Miejskie pasieki – ogólne zasady  

Tworzenie pasiek w miastach zyskuje coraz szersze poparcie w miastach europejskich. W zeszłym roku, zmiany wprowadzone przez Radę Miasta Gdańska w regulaminie utrzymania porządku w mieście umożliwiły posadowienie uli w mieście. Wprowadzenie do przestrzeni miejskiej pszczoły miodnej w sposób pośredni istotnie zwiększa bioróżnorodność w miastach. 

Domki dla tych pożytecznych owadów mogą być stawiane m. in. na własnych działkach lub na dachach budynków. Miód pochodzący z takich pasiek może być wytwarzany jedynie na własny użytek. 

Pasieki można zakładać na terenie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz na terenach prywatnych zarówno w przydomowych ogródkach, na działkach jak i na dachach. Gdańsk, podobnie jak inne miasta przyjął zasadę zachowania 10 m odległości zarówno od granicy działki jak i okien. Odległość tę można zmniejszyć po uzyskaniu zgody właścicieli działek sąsiednich oraz ustawieniu przegrody o wysokości 2 m wzdłuż granicy pasieki. Dodatkowo teren na którym zlokalizowane są ule musi być odgrodzony w sposób uniemożliwiający dostanie się osób postronnych. 

 

Własna pasieka? To jest proste! 

Jeśli zostaną spełnione zasady zawarte w regulaminie utrzymania porządku w mieście można przystąpić do kolejnego kroku. Zakładania pasieki. W tym celu należy skontaktować się z profesjonalnymi pszczelarzami. Przyjadą oni na wskazane miejsce i ocenią jego potencjał, czy właśnie w tym miejscu pszczoły mają szansę na dobre życie, pracę i przetrwanie. 

- Jeśli zweryfikujemy, że zaproponowana przestrzeń odpowiada warunkom zakładania pasieki, to podpisana zostaje umowa i na wskazane miejsce przyjeżdżają gotowe ule zamieszkane przez rodziny owadów. Można także postawić pusty ul, a wówczas pszczelarz dostarczy na miejsce rodzinę owadów, która ma w nim zamieszkać. Niezbędne jest także krótkie szkolenie, ale prowadzenie pasieki pozostaje wciąż w profesjonalnych rękach pszczelarza – mówi Krzysztof Zdebik z Pszczelarium.  

 

To właśnie Pszczalarium dba o gdańskie ule. Co pszczoły dają środowisku? Pszczoły mają nieocenioną rolę w środowisku, dlatego wszelkie działania umożliwiające ich przetrwanie są bardzo ważne.  

- Główną rolą pszczół jest zapylanie. Dzięki temu w miastach są kolorowo kwitnące kwiaty. Pszczoły widzą te kwiaty, są zanęcane nektarem, zbierając nektar przenoszą pyłek z kwiatu na kwiat. 30% naszego jedzenia zależy bezpośrednio od pszczół. Najważniejsza dla rolnictwa jest pszczoła miodna – mówi Kamil Baj z Pszczelarium.  

Dzięki pszczołom można pozyskiwać miód, pyłek, propolis, pierzgę, jad pszczeli, wosk, mleczko. Jak dbać o pszczoły?  

Należy myśleć o pszczołach, jak o wielkiej rodzinie różnych gatunków i dbać o nie wszystkie: 

 • Można zmieniać tereny zielone na tereny przyjazne zapylaczom – łąki, 
 • Robić nasadzenia roślin miododajnych,  
 • W zarośniętych terenach zielonych mogą przezimować pszczoły samotnice, 
 • Warto ograniczyć koszenia i tworzyć w przestrzeniach miejskich więcej łąk,  
 • Pośredni wpływ na pszczoły ma także zakup ekologicznych produktów, bo w rolnictwie ekologicznym nie można używać oprysków, które pszczołom zagrażają.  

Pszczele ciekawostki

 • 1 pszczoła jest w stanie zebrać 1/10 łyżeczki miodu w ciągu całego swojego życia, 
 • Pszczoła robotnica żyje ok. 5 tygodni w sezonie, 
 • Matka pszczela w naturze żyje około 5 lat, 
 • Królowa to potoczne określenie pszczoły matki, która tak naprawdę nie rządzi w ulu, bo to właśnie pszczoły rządzą matką. One decydują czy matka spełnia swoje zadanie, czyli składa tyle jajek ile potrzeba i jeżeli tego nie robi to potrafią ją wymienić,  
 • Wszystkie pszczoły w ulu pochodzą od jednej matki, ale od wielu trutni, 
 • Dziennie pszczoła wykonuje tylko jeden lot – wylatuje, przynosi nektar i zostaje w ulu, 
 • W ulu większość rodziny to robotnice z 50 tysięcy pszczół w ulu tylko około tysiąc stanowią trutnie.  


GDZIE JESZCZE SĄ PASIEKI W GDAŃSKU:

 • Centrum handlowe Osowa
 • Alchemia/budynek biurowy Argon
 • Centrum handlowe Madison
 • Forum Gdańsk
 • Biurowiec C200
 • Arkońska Business Park
 • Biurowiec firmy drOetker
 • Biurowiec KOGA (investGDA)