• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Urząd Pracy: Nowe zasady korzystania ze wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych

Gdański Urząd Pracy: Nowe zasady korzystania ze wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych

Gdański Urząd Pracy opracował nowe zasady, na podstawie których w 2022 roku realizowane będą poszczególne formy wsparcia. Nowością jest m.in. zniesienie limitu trzech naborów o przyznanie środków na założenie działalności gospodarczej. Od lutego o dotację będzie się można ubiegać w trybie ciągłym, zgłoszenia będą przyjmowane do 10. dnia każdego miesiąca.
09.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdański Urząd Pracy ogłosił zasady realizacji programów rynku pracy - formy wsparcia dla bezrobotnych i pracodawców
Gdański Urząd Pracy ogłosił zasady realizacji programów rynku pracy - formy wsparcia dla bezrobotnych i pracodawców
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl


Koncern Nike otworzył biuro w Gdańsku - zatrudnia specjalistów nowych technologii


Na początku każdego roku Gdański Urząd Pracy publikuje zasady realizacji programów rynku pracy, na podstawie których w danym roku kalendarzowym realizowane są podstawowe formy wsparcia pracodawców i bezrobotnych, takie jak staże, szkolenia, dotacje i prace interwencyjne. Dokument ten określa m.in. terminy naborów, a także limity finansowe pomocy, o którą można się ubiegać w GUP.

Tegoroczne zasady wprowadziły kilka istotnych zmian. Nowością jest m.in. zniesienie limitu trzech naborów, podczas których można było składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej. W tym roku wnioski będzie można składać od lutego do wyczerpania środków w trybie ciągłym, do 10. dnia każdego miesiąca.

Dla pracodawców ważne będą m.in. regulacje, na podstawie których realizowane będą działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym przypadku zmieniły się m.in. priorytety wydatkowania środków KFS oraz wykluczono możliwość finansowania kursów z zakresu obsługi komunikatorów lub mediów społecznościowych. Rekrutacja pracodawców przewidziana jest na 7-10 marca 2022 roku.

Szczegółowa lista zasad, na podstawie których w 2022 roku realizowane będą poszczególne formy wsparcia dostępna jest na stronie GUP.

Oprac. AO

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże