• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Komitet Rewitalizacji rozpoczął drugą kadencję. Jakie są jego zadania?

Gdański Komitet Rewitalizacji rozpoczął drugą kadencję. Jakie są jego zadania?

Komitet Rewitalizacji spotkał się po raz pierwszy w nowym składzie. Posiedzenie, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, przewodniczący komitetu.
31.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
blisko 30 osób pozuje na stojąco
Komitet Rewitalizacji II kadencji działać będzie w latach 2023 - 28
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dlaczego powstał Komitet Rewitalizacji?

Rewitalizacja to proces angażujący organy gminy, ale również mieszkańców. To także proces długotrwały, który w wyniku zmieniających się okoliczności bywa trudny i wymaga ponownego przedyskutowania. To w końcu proces niosący za sobą ogromne zmiany, nad którymi należy się zastanowić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. By przebiegał sprawnie i w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców Miasto powołało Komitet Rewitalizacji.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Co dzieje się obecnie na ul. Górka?

Forum współpracy i dialogu

Głównym zadaniem Komitetu Rewitalizacji jest pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Komitet to forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a organami gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, określającą zasady działania Komitetu Rewitalizacji, w jego składzie są przedstawiciele: 

  • mieszkańców,
  • właścicieli i zarządców nieruchomości,
  • przedsiębiorców,
  • organizacji prowadzących działalność społeczną na obszarach rewitalizacji, 
  • a także Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rady Miasta Gdańska, rad dzielnic działających na terenach objętych rewitalizacją oraz pracownicy Biura Rozwoju Gdańska

Za obsługę organizacyjną komitetu odpowiedzialny jest Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG.

Trwa rewitalizacja Dolnego Miasta. Czas na uporządkowanie terenów opływu Motławy

Podsumowanie I kadencji Komitetu Rewitalizacji

Podczas ostatniego posiedzenia pierwszej kadencji Komitetu Rewitalizacji podsumowano dotychczasowe działania przeprowadzone w Gdańsku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, przewodniczący Komitetu, podziękował wszystkim osobom należącym do gremium za pięć lat pracy i zwrócił uwagę, jak nowa infrastruktura wspiera zachodzące na podobszarach rewitalizacji zmiany społeczne.

Do obecnych na posiedzeniu zwrócił się także Przemysław Kluz, zastępca przewodniczącego komitetu podczas I kadencji - podkreślił, że są jeszcze zadania, które należy zakończyć, ale i takie, które należy rozpocząć.

Koniec kadencji Komitetu Rewitalizacji nie oznacza zatem końca działań. We wrześniu 2022 roku ogłoszono nabór na członków nowej kadencji, a następnie w listopadzie nabór dodatkowy. Na podstawie zgłoszeń wyłoniono 25-osobowy skład komitetu.

Trwa II etap rewitalizacji Nowego Portu. Zobacz, co tu się pozmieniało!

Nowa kadencja, nowe zadania

Uroczyste posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na lata 2023-2028 rozpoczął jego przewodniczący, Piotr Grzelak:

- Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Państwu za to, że zdecydowaliście się dołączyć do Komitetu Rewitalizacji. Rewitalizacja jest procesem, w którym wspólnie pracujemy nad tym, jak nasze dzielnice powinny się zmienić - mówił prezydent Piotr Grzelak. - Kluczowy jest tu czynnik społeczny. Bardzo często, myśląc o rewitalizacji, mówimy o infrastrukturze, a to przede wszystkim zmiana społeczna i długodystansowy proces.

Pierwsze posiedzenie to także moment, w którym drogą głosowania, wybierany jest zastępca przewodniczącego komitetu. Został nim ponownie Przemysław Kluz, menadżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni, związany m.in. z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.

grupa ok 30 osób w różnym wieku siedzi przy dużych stołach
Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji będą odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, tu - pierwsze posiedzenie II kadencji
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gminny Program Rewitalizacji - dalsze działania

W dalszej części spotkania Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji, zaprezentowała stan zaawansowania projektów oraz omówiła harmonogram prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Członkowie komitetu mieli okazję do przedyskutowania niektórych kwestii i zadawania pytań. Rozmowy toczyły się wokół kilku tematów, wśród nich m.in. prowadzenie prac na bastionach na Dolnym Mieście przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych występujących na podobszarach czy kwestie dotyczące remontowanego budynku przy ul. Styp-Rekowskiego, w którym docelowo ma funkcjonować Centrum Wsparcia Rodziny i Dom Sąsiedzki.

Komitet ustalił również termin kolejnego spotkania. Kadencja potrwa pięć lat, a posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

oprac. IB

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury