• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk pozyskał nowe nabrzeża. Będą przeznaczone dla czekających na otwarcie kładki

Gdańsk pozyskał nowe nabrzeża. Będą przeznaczone dla czekających na otwarcie kładki

Miasto Gdańsk oficjalnie przejęło w administrowanie odcinek nabrzeża nad Motławą od ujścia Raduni do Polskiego Haka. Umowę podpisano w czwartek, 11 stycznia, 2018 r. Nabrzeże będzie służyło do tymczasowego postoju jednostek oczekujących na otwarcie kładki.
( Publikacja: 12.01.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podpisana umowa dotyczy tzw. odcinka od I do VII, czyli fragmentu nabrzeża przy Motławie w okolicach ujścia Raduni

Podpisana w czwartek, 11 stycznia, 2018 r., umowa pomiędzy Miastem Gdańsk a Urzędem Morskim w Gdyni dotyczy przejęcia w administrowanie przez Gdański Ośrodek Sportu nabrzeża przy Motławie, na odcinku od ujścia Raduni do Polskiego Haka (czyli na tzw. odcinku od I do VII).

Jest to nabrzeże nieuzbrojone, odtworzone w ramach programu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie” z dofinansowaniem unijnym.

Umowa została podpisana w czwartek, 11 stycznia, 2018 r. Nz. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Wiesław Piotrzkowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Pozyskane nabrzeże będzie wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby zapewnienia miejsca tymczasowego postoju jednostek, związanego z oczekiwaniem na otwarcie kładki nad Motławą (każdy taki postój będzie musiał być zgłoszony w Kapitanacie Portu). W ramach zawartej umowy, niektóre fragmenty nabrzeża będą nadal wykorzystywane przez Urząd Morski. W okresie trwania umowy nie będzie możliwości czerpania pożytków z tytułu jego użytkowania.

Za bieżące utrzymanie infrastruktury w czystości będzie odpowiadał Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Teren ma być przygotowanych dla tych, którzy będą czekać na otwarcie kładki na Motławie

Czas obowiązywania umowy upłynie 31.12.2020 roku, czyli do końca trwałości projektu unijnego. Obecnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej uzbrojenia infrastruktury hydrotechnicznej.

Dodatkowe porozumienie zostało zawarte ws. bieżącego utrzymania infrastruktury nabrzeży, w zakresie sprzątania, na Ołowiance - w rejonie ul. Wiosny Ludów, Brabanku, Siennej Grobli, na odcinku od mostu Siennickiego do ul. Krynickiej oraz wzdłuż ul. Długie Pobrzeże.