• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk podejmuje zdecydowane działania w sprawie obchodów 4 czerwca

Gdańsk podejmuje zdecydowane działania w sprawie obchodów 4 czerwca

Na początku kwietnia prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratury Rejonowej o zajęcie stanowiska w sprawie decyzji wojewody, który przyznał Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarności” prawo do organizacji cyklicznych zgromadzeń na Placu Solidarności. Odwołanie od decyzji wojewody zostało również wysłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W piśmie do prokuratury prezydent zwraca uwagę, iż decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa.
12.04.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plac Solidarności
Plac Solidarności
fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

 

- Decyzja wojewody w sprawie 4 czerwca uniemożliwia w praktyce jakiemukolwiek innemu obywatelowi, korzystanie z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, a więc powinno być uznane za nadużycie prawa, naruszające jedną z najistotniejszych wolności obywatelskich, jaką jest wolność pokojowych zgromadzeń - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Na początku kwietnia prezydent Gdańska skierowała pismo do Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie stanowiska w sprawie decyzji wojewody, który przyznał NSZZ „Solidarność” prawo do organizacji cyklicznych zgromadzeń na Placu Solidarności. Zwróciła się również do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o udział w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego na wniosek NZSS „Solidarność”. W piśmie do prokuratury prezydent zwraca uwagę, iż decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa.

We wszystkich pismach prezydent Gdańska zwraca uwagę na trzy aspekty:

  1. Wnioskodawca - Organizacja Międzyzakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarności”- jako związek zawodowy formalnie nie posiada podmiotowości i osobowości prawnej. Wnioskodawca zatem formalnie nie istnieje, zatem nie może być organizatorem żadnego zgromadzenia, ponieważ nie posiada zdolności do czynności prawnych, a zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy (Prawo o zgromadzeniach) – „Prawo do zgromadzeń nie przysługuje osobom nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych”.
  2. NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej nie organizowała w ostatnich trzech latach (2-16, 2017, 2018) zgromadzeń przy ul. Doki od Bramy Historycznej nr 2 ani na Placu Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców w dniach, 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia ani 11 listopada. Nie były również przez NSZZ „Solidarność” organizowane tam obchody świąt państwowych: 3 maja i 11 listopada.
    Co istotne, 10 kwietnia br., czyli w dniu wskazanym do organizacji zgromadzenia, Urząd Miejski nie został powiadomiony przez NSZZ „Solidarność” o zorganizowaniu tego dnia zgromadzenia, w związku z czym uznaje się, że zgromadzenie się nie odbyło.
  3. Decyzja wydana przez Wojewodę zawiera braki formalne takie jak brak pouczenia czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie zrzeczenia się odwołania i o skutkach zrzeczenia się odwołania.

Co najważniejsze jednak, Aleksandra Dulkiewicz we wszystkich pismach wskazuje, iż wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń we wskazanych datach w godz. od 6.00 do 22.00 uniemożliwia w praktyce jakiemukolwiek innemu obywatelowi, korzystanie w tych dniach i miejscu z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, a więc powinno być uznane za nadużycie prawa, naruszające jedną z najistotniejszych wolności obywatelskich, jaką jest wolność pokojowych zgromadzeń.

ZOBACZ WYSŁANE DOKUMENTY:

Odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Odwołanie od decyzji Wojewody Pomorskiego

Pismo do Prokuratora Rejonowego w Gdańsku

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich


ECS również odwołuje się od decyzji

Stosowne działania podjęło również Europejskie Centrum Solidarności, które 4 kwietnia, złożyło do Wojewody Pomorskiego odwołanie od jego decyzji, co było dla instytucji jedyną formalną drogą wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji, która uniemożliwia organizację obchodów 4 czerwca na placu Solidarności. Odpowiedź na odwołanie jeszcze nie nadeszła.

 

CZYTAJ TAKŻE:

Obchody 4 czerwca. Wojewoda blokuje Plac Solidarności STANOWISKO MIASTA

Rocznica 4 czerwca - apel prezydent Gdańska do wojewody pomorskiego o zniesienie blokady Placu Solidarności

oprc. WG