Nowa Jabłoniowa: Gdańsk Południe czeka na tę ulicę. Brakuje wciąż jednej decyzji

Opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji ulicy Nowej Jabłoniowej wynika z chaosu kompetencyjnego spowodowanego powstaniem państwowej instutucji Wody Polskie. To wewnątrz tej instytucji trwała dyskusja, która z jej agend powinna wydać decyzję. W końcu ustalono, że potrzeba dwóch, ale wydano na razie tylko jedną. Miasto od miesięcy naciska i monituje, ale bez większego skutku.
09.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok ulicy z autobusem na przystanku i kilkoma autami osobowymi
Na obecnej ulicy Jabłoniowej codziennie mamy do czynienia z dużym ruchem
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl

Wypowiedź wiceprezydenta Piotra Grzelaka to reakcja na zarzut polityków PiS: posła Kacpra Płażyńskiego oraz radnych Andrzeja Skiby i Przemysława Majewskiego. Na konferencji prasowej w poniedziałek zarzucili oni miastu (Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska), że mimo otrzymania odpowiedniej decyzji z państwowych Wód Polskich DRMG nadal nie potrafi przeprowadzić postępowania projektowego dotyczącej tej trasy. Politycy pokazali decyzję Wód Polskich z dnia 6 grudnia 2022 r..

Na Nowej Warszawskiej od dzisiaj tramwaje kursują regularnie. W sobotę były tłumy

Poseł Kacper Płażyński wyraził zdumienie, że DRMG twierdzi, że decyzji nie ma, gdy tymczasem jest ona dawno wydana. Radny Majewski ocenił, że wszystko to „rzuca potężny cień na to, w jaki sposób inwestycje w Gdańsku są realizowane”.

Nie jedna, ale dwie decyzje!

Problem jednak w tym, że dokumentacja projektowa powinna zawierać nie jedną decyzję Wód Polskich, ale dwie - wydane przez dwie odnogi tej samej instytucji. Tej drugiej właśnie wciąż brakuje. Wynika to konstrukcji Wód Polskich instytucji, powstałej w 2017 roku na mocy ustawy, która doprowadziła do olbrzymiego chaosu kompetencyjnego.

Wody Polskie nie mają odpowiednich zasobów  

Piotr Grzelak przyznaje, że nie ma jednak pretensji do pracowników Wód Polskich. 

Wiem, że jest to instytucja przeciążona. Nie mają odpowiednich zasobów. Nie zostały one przez ustawodawcę zapewnione. Ale mam za to pretensje do posłów, że wyprodukowali taki bubel prawny, o czym wielokrotnie jako samorządowcy przestrzegaliśmy.

Ofiar tego stanu jest wiele, a jedną z nich jest m.in. projekt Nowej Jabłoniowej, gdzie ponad dwa lata (2019-2022) trwała dyskusja wewnątrz Wód Polskich, która z jej agend powinna wydać decyzję środowiskową. Ostatecznie ustalono, że muszą być dwie takie decyzje. 

Mimo monitów wciąż brakuje jednej decyzji

W sprawie Nowej Jabłoniowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni, w dniu 6 grudnia 2022 roku, wydało decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – ale tylko w zakresie swoich kompetencji.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG), nadal nie otrzymała jednak pozwolenia wodnoprawnego od PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Stosowny wniosek w tej sprawie DRMG skierowało 8 sierpnia 2022 r. Od tego czasu postępowanie administracyjne utknęło jednak w martwym punkcie. 

Mapa Gdańska z zaznaczoną czerwoną linią ulicą
Przebieg Nowej Jabłoniowej zaznaczony jest czerwoną linią
mat. DRMG

Pięć ponagleń i brak efektu

- Przez cały rok Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska co najmniej 5 razy, czy to oficjalnym pismem, czy drogą mailową próbowała bezskutecznie uzyskać od RZGW termin odpowiedzi na złożony wniosek – informuje nas Aneta Niezgoda z DRMG.

W pismach i mailach kierowanych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska do RZGW zawarte są prośby o jak najszybsze wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dla przykładu, w mailu z lutego 2023 r. pracownik DRMG pisze:

- Niniejsza sprawa bardzo mocno przeciągnęła się w czasie i w chwili obecnej potrzebuję informacji, kiedy zostanie wszczęte postępowanie dla przedmiotowej sprawy. 

Polskie Wody tłumaczą w odpowiedzi m.in, że załatwienie sprawy w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego nie jest możliwe z uwagi na “dużą liczbę złożonych wniosków”. 

Dwa przetargi na Nową Jabłoniową

Nowa Jabłoniowa, to niezwykle ważna arteria. Obok zbudowanych już tras - alei Pawła Adamowicza i Nowej Warszawskiej – stanowić będzie element Strategicznego Programu Transportowego na lata 2014-2020 opracowanego dla Gdańska Południe. Jej budowie powinna towarzyszyć rozbudowa bardzo dziś zakorkowanego Węzła Szadółki

 
ZOBACZ FILM Z OTWARCIA LINII TRAMWAJOWEJ NOWA WARSZAWSKA W MARCU 2023 r.:
 
 
 

Pierwszy przetarg na zaprojektowanie Nowej Jabłoniowej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła już w 2014 r. Zwycięska firma nie wywiązała się jednak z zapisów umowy.

W kwietniu 2016 r. DRMG ogłosiło kolejne postępowanie przetargowe. Wygrała firma Mosty Katowice. Wykonanie przez tę firmę projektu nowej trasy było przesuwane w czasie z powodu przedłużających się uzgodnień związanych m.in. z odwodnieniem trasy i potrzebą gospodarowania wodami opadowymi. Za te decyzje odpowiedzialne były m.in. Wody Polskie i jej jednostki.  

Ile będzie kosztować Nowa Jabłoniowa?

- Obecnie zakończenie dokumentacji projektowej ulicy Nowa Jabłoniowa planowane jest na koniec 2023/2024 roku - zapowiada Piotr Grzelak. To umożliwi rozpoczęcie przez władze miasta starań o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak rządowy Polski Ład. Szacunkowy koszt budowy Nowej Jabłoniowej to ok. 180 mln zł. 

Nowa Świętokrzyska. Umowa na przeprojektowanie i budowę podpisana

Jaka jest koncepcja Nowej Jabłoniowej?

Nowa Jabłoniowa przebiegać będzie od skrzyżowania al. Pawła Adamowicza z ul. Warszawską do skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Przywidzką. Planowany jest układ drogowy 2x2. To oznacza, że w każdy kierunku będzie jedna jezdnia z dodatkowym buspasem. Oczekuje się, że ulica ta, o długości ok. 2,5 kilometra znacząco poprawi komunikację w południowej części Gdańska.

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024