• Start
  • Wiadomości
  • Fundusz INNaczej - najlepsze pomysły na innowacje społeczne dla Gdańska wybrane

Fundusz INNaczej - najlepsze pomysły na innowacje społeczne dla Gdańska wybrane

“Jak dzisiaj budować i utrzymywać relacje w Gdańsku” - takie wyzwanie postawiono przed uczestnikami 4 edycji Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej. Zatem - jak? Pomysły, których pilotażu możemy się spodziewać w przyszłym roku, są bardzo zróżnicowane.
22.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jukka Niittymaa/pixabay.com

 

Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej to program Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. Nadrzędnym celem Funduszu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć zaproponowanych przez miejskich innowatorów i innowatorki.

INNaczej koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji uczestników jego kolejnych edycji poprzez naukę w działaniu. Służy także finansowaniu inicjatyw, które pomogą rozwiązać rzeczywiste wyzwania społeczne, dotychczas nie podjęte lub podejmowane do tej pory w inny sposób. Dzięki wsparciu Funduszu, innowatorzy mają możliwość sprawdzić w bezpiecznych warunkach pilotażu, czy ich “pomysł na zmianę” rzeczywiście działa.

Nabór do Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej. Masz pomysł? Zgłoś się do 30 listopada


Po raz pierwszy od początku programu praca nad zgłoszonymi pomysłami odbywała się podczas maratonu projektowania innowacji społecznych online, który odbył się w dniach 11-12 grudnia. Formuła zakładała 24-godzinną intensywną pracę ze wsparciem eksperckim dla wszystkich 10 zespołów, których pomysły zostały zakwalifikowane do maratonu. Wspólnie z ekspertami każdy zespół szykował się do prezentacji pomysłów przed Komisją Konkursową.

12 grudnia, po maratonie projektowania innowacji społecznych, zespoły zaprezentowały online swoje pomysły przed komisją konkursową. Prezentujące osoby miały jedynie 5 minut na pokazanie swojego pomysłu z jak najlepszej strony, a komisja miała kolejne 5 minut na zadawanie pytań. Komisja zapoznała się wcześniej ze zgłoszonymi inicjatywami i wybrała sześć zespołów - laureatów.

Fundusz Inicjowania Rozwoju. Pięć innowacyjnych projektów otrzyma wsparcie finansowe


Oto laureaci i autorskie opisy ich projektów:

  • WSPÓLNA DZIAŁKA zakłada stworzenie lokalnego plenerowego centrum wymiany wiedzy ekologicznej, którego kluczowym punktem będzie żywe laboratorium: miejsce, gdzie tę wiedzę można będzie wykorzystać w praktyce - miejska farma z możliwością uprawy warzyw na wyniesionych grządkach permakulturowych. Naszym marzeniem jest zbudowanie zaangażowanej społeczności w oparciu o wspólne cele: pracę z ziemią, organiczną uprawę, wymianę doświadczeń oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Jesteśmy w trakcie nanoszenia naszej wizji na plany i szczegółowo rozrysowujemy ilość działek, które, mamy nadzieję, już na wiosnę możliwe będą do udostępnienia mieszkańcom. Co ważne, w projekcie uwzględniamy potrzeby wszystkich osób, również tych z niepełnosprawnościami, starszych, czy dzieci, bo chcemy stworzyć miejsce, które nie wyklucza. Planujemy zapewnienie szerokiego programu aktywności: wykłady, warsztaty, oprowadzania czy projekcje filmów (wszystko w tematyce ekologii), w miejscu, które samo będzie zaprojektowane w najlepszym duchu rozwiązań ekologicznych. Oprócz tego, chcemy na Wspólnej Działce nie tylko sami uczyć, ale też czerpać wiedzę od bardziej doświadczonych, więc już teraz jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę czy propozycję współpracy i zachęcamy do pozostania w kontakcie i śledzenia naszych poczynań! Autorzy: Michalina Jasińska, Agata Biernacik, Marek Langowski. Projekt otrzymał grant 10 tys. zł oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 

  • Realizując projekt "Czułe relacje. MOC wrażliwości" będziemy edukować, informować, wspierać indywidualne osoby i budować społeczność wokół tematu wysokiej wrażliwości. Wysoka wrażliwość to wrodzona, dziedziczna cecha temperamentu charakteryzująca  się niezwykle czułym na różne rodzaje bodźców układem nerwowym. Wrażliwość jest super mocą. Chcemy, żeby w Gdańsku coraz więcej osób miało dostęp do zasobów swojej wrażliwości i nie wstydziło się jej ujawniać przy czułym wsparciu otoczenia zarówno w pracy, w szkole, w domu jak i w przestrzeniach wolnego czasu. W ramach testowej innowacji przygotujemy podcasty edukacyjne o wysokiej wrażliwości, a także karty rozwojowe do pracy własnej, w parach oraz  w grupach. Wszystkie materiały zbierzemy na wirtualnej tablicy z udostępnioną możliwością komentowania przez osoby zainteresowane i upowszechnimy wśród dwóch społeczności: w grupie kobiet z wysoką wrażliwością "Rusz po nowe" oraz wśród nauczycieli i nauczycielek związanych z Gdańską Kreatywną Pedagogiką." „Wrażliwi mają do spełnienia misję, polegającą na równoważeniu agresywnych zachowań niektórych osób “przeciętnie” wrażliwych, które są zwolennikami – delikatnie mówiąc – mało przyjaznej polityki wobec ludzi, zwierząt i matki natury… Jedyną nadzieją na uratowanie planety jest wrażliwość i życzliwość wobec wszystkich istot” /Ted Zeff "Być nadwrażliwym i przetrwać". Autorzy: Sylwia "Nikko" Biernacka, Sylwia Kunze. Projekt otrzymał grant 6 tys. zł oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 

  • „WŁÓCZKOWE WIĘZI” – recykling włóczek, tkanin i artykułów pasmanteryjnych – rękodzielnictwo. Pomysł „Włóczkowe więzi” polega na pozyskiwaniu ukrytych w pawlaczach „skarbów” od bliskich osób, które odeszły, bądź od osób, które chcą oczyścić swoją przestrzeń. Ludzie oddając rzeczy pozostawione przez ich mamy i babcie, łatwiej radzą sobie z koniecznością uporządkowania spraw po bliskiej osobie, jeśli przekazują je w dobrym celu i w dobre ręce. Brak świadomości, że materiały i włóczki można przetwarzać zubaża społeczeństwo i kolejne pokolenia. Wraz z odejściem starszych pań odchodzą też ich umiejętności, wiedza i technologie, które nie mają swoich spadkobierców. Przejmując tkaniny, włóczki, artykuły pasmanteryjne, druty i szydełka, chcemy opowiadać o nich historie, pokazywać jak można dać im drugie życie. Autorzy: Martyna Nagórska, Aleksandra Sokołowska, Barbara Marchwicka, Barbara Stolarczyk, Maria Długi, Artur Próchnicki, Irena Arseniuk. Projekt otrzymał grant 4 tys. zł oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 

  • REfood to ambitny projekt mający na celu: walkę z marnowaniem żywności, walkę z ubóstwem żywnościowym, zatrudnienie osób długo wykluczonych z rynku pracy (docelowo). REfood buduje ekosystem społeczny w dzielnicy Wrzeszcz, oparty na indywidualnych relacjach z beneficjentami oraz na wartościach ekologicznych. Autorzy: Virginie Little, Natalia Boitot, Magda Jabłońska, Joanna Krupicka; możliwość dalszego rozwoju pomysłu przy wsparciu operatora programu.

 

  • CUMY. W czasie INNAczej mieliśmy szansę rozwijać pomysł na warsztaty z byłymi pracownikami Stoczni. Podczas maratonu udało nam się prototypować formułę warsztatów - na przykładzie Pana Tokarza. Studenci wzornictwa mieliby szansę przeprowadzić projekt dotyczący toczenia, zaczynając od historii pracy w Stoczni, poprzez możliwości toczenia metalu, aż do realizacji obiektu. Chcemy pokazać etos stoczniowej pracy i zachęcić do korzystania z zawodów, które są już ginące. Autorzy: Blanka Byrwa, Aga Kotowska, Oskar Ronduda; możliwość dalszego rozwoju pomysłu przy wsparciu operatora programu.

 

  • „SENIORALNE TABU”. Sex. Kto ma do niego prawo? Projekt między innymi odpowiada na to właśnie pytanie. Seksualność człowieka to nie tylko sam akt seksualny, ale także wszystko to, co do niego prowadzi. To nie tylko aspekt fizyczny, ale także psychologiczny, edukacja seksualna, na którą kładziemy duży nacisk w projekcie, składa się zarówno ze zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób nawiązujemy relacje, jak się w nich komunikujemy, ale także jaki mamy stosunek do własnego ciała i zmian w nim zachodzących ze względu na wiek. Projekt polega na organizacji cyklu spotkań edukacyjnych (osobistych bądź online) dla osób w wieku 65-70 lat obejmujących tematykę związaną m.in. z nawiązywaniem i budowaniem relacji, komunikacją, akceptacją siebie i zmian zachodzących w wieku senioralnym, a także szeroko rozumianą edukację seksualną. Cykl spotkań edukacyjnych ma być odpowiedzią na rosnący problem poczucia samotności grupy osób w wieku 65+ oraz budować wiedzę w zakresie tematów uznawanych po części za tabu. To wszystko wpłynie na zmniejszenie poziomu osamotnienia. Spotkania edukacyjne pozwolą osobom starszym wydobyć się ze stereotypowego i niekorzystnego postrzegania starości, pielęgnowania w sobie pozytywnych postaw, świadomego przeżywania upływu czasu i świadomości swojego ciała i ducha. Udział w warsztatach pomoże tej grupie osób w przełamywaniu tematów tabu, w rozmowie na temat zmian jakie zachodzą w ich życiu, uznaniu ich za nieodłączną część oraz akceptacji siebie, swoich związków i pełnionych ról. Autorzy: Angelika Szczuka, Ida Groth; możliwość dalszego rozwoju pomysłu przy wsparciu operatora programu.

 

Podczas oceny 10 finałowych pomysłów wzięto pod uwagę szereg kryteriów, a przede wszystkim: realność wykonalności innowacji, skalowalność (uniwersalność), użyteczność (jaką zmianę niesie?), trwałość działań, wiarygodność i motywację innowatora, nowatorstwo w podejściu do zmiany społecznej.

“Wspólne poszukiwanie rozwiązań to mój styl” - rozmowa z Moniką Chabior, nową zastępczynią prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych


Skład zespołu eksperckiego i komisji konkursowej oraz więcej informacji o wynikach naboru do Funduszu INNaczej 2020 - na funduszowej stronie internetowej.

 

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation, która prowadzi projekt we współpracy z partnerami: Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER, Pracownią MAMYWENE, Scalac, Service Sandbox. Organizatorem Konkursu jest Miasto Gdańsk.

innaczej_gratulujemy

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska