PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nabór do Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej. Masz pomysł? Zgłoś się do 30 listopada

Nabór do Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej. Masz pomysł? Zgłoś się do 30 listopada
Masz pomysł na pozytywną zmianę społeczną w Gdańsku i chcesz sprawdzić, czy zadziała? Do 30 listopada zgłoś go do Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej i sprawdź! Autorzy najlepszych rozwiązań, wyłonionych po maratonie projektowym z mentorami, mają szansę na zdobycie nawet 10 tys. złotych na wdrożenie i przetestowanie pomysłu.
W edycji 2020 Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej wspierać będzie projekty skupiające się na relacjach i integracji
W edycji 2020 Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej wspierać będzie projekty skupiające się na relacjach i integracji
Fot. Henning Westerkamp/pixabay.com

Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej to program Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk. Nadrzędnym celem Funduszu (teraz odbędzie się IV edycja) jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdańska, poprzez wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, dotyczących polityki społecznej. Dlatego INNaczej koncentruje się na edukowaniu i wzmacnianiu kompetencji innowatorów i innowatorek społecznych poprzez naukę w działaniu. Służy także finansowaniu inicjatyw, które pomogą rozwiązać rzeczywiste wyzwania społeczne, dotychczas nie podjęte lub podejmowane do tej pory w inny sposób.

Autorzy najciekawszych zgłoszonych inicjatyw zostaną zaproszeni na 24 godzinny maraton 

projektowania innowacji społecznych online, który odbędzie się 11-12 grudnia - przy czym nie trzeba spędzić na nim całej doby. Podczas maratonu, pod okiem ekspertów i ekspertek, uczestnicy dopracują swoje idee tak, by powstały z nich prototypy gotowego rozwiązania na wyzwanie społeczne.

Pod koniec drugiego dnia maratonu finaliści zaprezentują dopracowane z ekspertami projekty przed komisją konkursową. Najlepsze inicjatywy mogą liczyć na grant nawet do 10 tysięcy złotych.

Zgłoszenie do INNaczej mogą wysłać zespoły  w składzie od 2 do 5 osób. W tym roku poszukiwane są odpowiedzi na wyzwanie JAK DZISIAJ BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ RELACJE?

- Wyzwanie to stawiamy w bardzo wyjątkowym 2020 roku. W czasie pandemii i licznych niepokojów społecznych chcemy przede wszystkim postawić na integrację, na budowanie i wspieranie relacji społecznych - mówi Natalia Siuda-Piotrowska, koordynatorka programu z Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation. - Szukamy rozwiązań, które mają pomóc odpowiedzieć na to wyzwanie. To mogą być działania łączące sąsiadów, różne pokolenia, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, wspierające grupy migranckie, osoby o szczególnych potrzebach.

- Pomysły nie muszą być wielkimi rozwiązaniami ogromnych problemów. Nie chodzi o to, by od razu zbawić cały świat, lecz by jakimś działaniem spowodować, że będzie nam się żyło trochę lepiej - dodaje Michał Pielechowski z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. - W tej edycji skupiamy się na relacjach, na integracji. Szukamy sposobów aby utrzymać kontakt w naszym podzielonym kraju; podzielonym pandemią, poglądami, wiekiem, pochodzeniem, sprawnością lub jej brakiem. Szukamy metod “sklejania” nas, gdańszczan i gdańszczanek, tym co łączy, a nie dzieli.

Na jakie wsparcie mogą liczyć innowatorki i innowatorzy społeczni, którzy do 30 listopada zgłoszą swoje pomysły za pomocą formularza rejestracyjnego i zostaną zaproszeni do udziału w INNaczej?

 

  • webinary przygotowujące do maratonu projektowania
  • przestrzeń z dostępem do internetu i innych potrzebnych narzędzi do pracy zespołu podczas maratonu projektowania
  • maraton projektowania innowacji społecznych 11-12 grudnia
  • wsparcie zespołu mentorskiego
  • wsparcie finansowe do 10 tys. zł
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas realizacji inicjatywy
  • możliwość korzystania z przestrzeni coworkingowej w trakcie realizacji inicjatywy

W ramach dotychczasowych trzech edycji INNaczej wsparcie mentorskie i finansowe otrzymały już 23 innowacyjne projekty.

`emiGRACJE` to innowacja autorstwa Agaty Gregorkiewicz, w której taniec i ruch stały się narzędziem integracji kobiet z doświadczeniem migracji
`emiGRACJE` to innowacja autorstwa Agaty Gregorkiewicz, w której taniec i ruch stały się narzędziem integracji kobiet z doświadczeniem migracji
Fot. Iga Figula

Jedną z innowatorek III edycji INNaczej jest Agata Gregorkiewicz, autorka projektu “emiGRACJE” dedykowanego kobietom z doświadczeniem migracyjnym (cudzoziemkom i Polkom), w którym ciało, taniec, ruch i medytacja stały się medium do pozawerbalnej komunikacji, a co za tym idzie -  integracji zróżnicowanej językowo i kulturowo grupy uczestniczek. 

Pomimo “pandemicznych komplikacji” pilotaż projektu został przeprowadzony z sukcesem latem 2020 roku i ma swoją kontynuację. Pomysł został zaadaptowany przez Europejskie Centrum Solidarności pod nazwą „CZEŚĆ. CIAŁO i RUCH” - jako nowy składnik realizowanego przez ECS programu integracji “nowych” gdańszczan i gdańszczanek. Pod nazwą “emiGRACJE” realizuje go zaś Muzeum Emigracji w Gdyni.

Skąd pomysł?

Agata Gregorkiewicz jest tancerką, na co dzień uczy tańca i improwizacji, zajmuje się także terapeutycznym wymiarem tańca i ruchu.

- Sama mam za sobą dwa doświadczenia migracji, tego szukania siebie w nowym miejscu, początków integracji, wyobcowania, trudności z otwarciem się, znajdowania pierwszych przyjaźni - wylicza innowatorka. - Podczas drugiego wyjazdu, który był dla mnie trudny, ponieważ pojechałam do Kanady za partnerem, a nie z własnego wyboru, pomyślałam “Może inni też tak czują?” I zaczęłam zastanawiać się, jak można “złagodzić” ten czas aklimatyzacji. Stąd wyniknął projekt “emiGRACJE” - w grupie, która nie porozumiewa się jednym językiem, taniec zagrał doskonale. 

 W grupie, która nie porozumiewa się jednym językiem, taniec zagrał doskonale
W grupie, która nie porozumiewa się jednym językiem, taniec zagrał doskonale
Fot. Iga Figula

Agata Gregorkiewicz podkreśla, że bardzo się cieszy, że projekt nie był jednorazowym wydarzeniem i że ECS i Muzeum Emigracji otworzyły się na tak “abstrakcyjną” metodę pracy z imigrantami, jak taniec i ruch.

- Fundusz INNaczej dał mi szansę sprawdzić w rzeczywistości, w warunkach bezpiecznej próby, co działa w moim pomyśle, a co wymaga zmian, uszyć go na miarę. Mogę teraz iść w świat z konkretem, starać się o granty na kolejne odsłony i szukać kolejnych instytucji zainteresowanych moim projektem - podsumowuje Agata Gregorkiewicz.

 

„W Kręgu Narodzin – Inkubator Macierzyńskich Relacji”, czyli narzędzie do holistycznego wsparcia kobiet w ciąży i w połogu to innowacja autorstwa Kaliny Nowogórskiej.
„W Kręgu Narodzin – Inkubator Macierzyńskich Relacji” to innowacja autorstwa Kaliny Nowogórskiej przeznaczona dla grupy kobiet w ciąży
Fot. Tasha/pixabay.com

„W Kręgu Narodzin – Inkubator Macierzyńskich Relacji”, czyli narzędzie do holistycznego wsparcia kobiet w ciąży i w połogu to innowacja autorstwa Kaliny Nowogórskiej.

Dziesięć kobiet oczekujących na narodziny dziecka poznało się, gdy były w pierwszych miesiącach ciąży. Podczas cyklu spotkań pracowały nad swoimi emocjami i potrzebami związanymi z ciążą, porodem, połogiem i rodzicielstwem pod fachowym kierunkiem autorki projektu, która jest zawodową doulą (doula to wykształcona i doświadczona, również w swoim macierzyństwie, kobieta, która zapewnia ciągłe, niemedyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki podczas ciąży, porodu i połogu).

Przyszłe mamy nawiązały między sobą więzi, jednocześnie przygotowując się do etapu wczesnego rodzicielstwa -  nawiązywania pierwszych więzi ze swoim dzieckiem.

Pandemia spowodowała modyfikację planu. Kiedy obostrzenia uniemożliwiły kolejne spotkania Kręgu, projekt przerodził się w cykl warsztatów on-line (na żywo)  - z ćwiczeniami przygotowującymi do porodu. Równocześnie uczestniczki mogły liczyć na indywidualne i grupowe wsparcie on-line na czas ciąży i połogu na zamkniętej grupie FB, gdzie doula przekazywała im wiedzę merytoryczną (szczególnie w zakresie połogu i nawiązywania więzi z noworodkiem).

Skąd pomysł?

- Od kilku lat udzielam indywidualnego wsparcia kobietom jako zawodowa doula, projekt narodził się z doświadczeń tej pracy, a rdzennie - z własnych doświadczeń sprzed kilku lat, gdy będąc w ciąży sama odczuwałam potrzebę takich więzi - mówi Kalina Nowogórska. - Większość uczestniczek projektu jednocześnie brała udział w “tradycyjnej” szkole rodzenia, Krąg uzupełnił inne ich potrzeby: wspólnoty, nawiązywania więzi między kobietami na tym samym etapie życia. 

Uczestniczki czeka jeszcze jedno spotkanie (na Zoom`ie) w Kręgu opowieści porodowych i połogowych - ostatnia mama urodziła dziecko pod koniec października.

- Będę zabiegać o kontynuację mojego projektu, częściowo w formie odpłatnej, ale będę również poszukiwać źródeł finansowania i współpracy z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi taką formą wsparcia dla kobiet - tłumaczy Kalina Nagórska. - Myślę także o dopracowaniu projektu (być może we współpracy z psychologiem) pod kątem różnych grup: kobiet z doświadczeniem traumatycznym - po stracie macierzyńskiej, imigrantek, kobiet wykluczonych społecznie.  

Autorka “Inkubatora Macierzyńskich Relacji” podkreśla, że szkolenia ze specjalistami i specjalistkami z różnych dziedzin, z których skorzystała dzięki Funduszowi INNaczej, pozwoliły jej dopracować pierwotny pomysł, a na etapie zbliżającego się końca projektu nadal może korzystać z ich wsparcia przy podsumowaniu inicjatywy.

Więcej o tych i innych innowacjach, które już zaistniały w Gdańsku - na stronie internetowej Funduszu INNaczej.


Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation, która będzie prowadzić projekt we współpracy z partnerami: Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER, Pracownią MAMYWENE, Scalac, Service Sandbox. Organizatorem Konkursu jest Miasto Gdańsk.

Wszystkie dokumenty Programu INNaczej dostosowane są także dla osób słabowidzących.

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze