• Start
  • Wiadomości
  • Fundacja Hospicyjna - bezpłatne szkolenia dla opiekunów rodzinnych, formalnych i wolontariuszy

Fundacja Hospicyjna - bezpłatne szkolenia dla opiekunów rodzinnych, formalnych, wolontariuszy

Trwa nabór do bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Fundację Hospicyjną dla opiekunów rodzinnych, formalnych oraz wolontariuszy. Dla każdej z grup przewidziano indywidualny plan szkolenia. Obejmuje ono 30 godzin zajęć wykładowych i praktycznych. Ilość miejsc jest ograniczona, a nabór trwa do ostatniego zapisu.
30.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Pixabay.com

Fundacja Hospicyjna rozpoczyna budowę Centrum Wytchnieniowego w Gdańsku

Centrum Opieki Wytchnieniowej. Prezes Fundacji Hospicyjnej: - Budujemy mimo trudności

Plan szkolenia

Dla każdej z grup przewidziano indywidualny plan szkolenia, w wymiarze 30 godzin. Zajęcia będą odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, tak, aby z oferty mogły skorzystać również osoby pracujące. Szkolenie dla opiekunów formalnych poświęcone jest m.in. tematowi diagnozy potrzeb, komunikacji z chorym, podstawowym aspektom pielęgnacji czy budowaniu indywidualnej strategii opieki.

Więcej informacji i pełny plan szkolenia: Szkolenia dla opiekunów formalnych – Opiekun Rodzinny

A na święta? Krasnale! Charytatywne i eko od wolontariuszy Hospicjum Dutkiewicza

Dla wolontariuszy

Program przeznaczony dla wolontariuszy zawiera zajęcia poświęcone m.in. kwestiom organizacyjno - prawnym, psychologicznym związanym z opieką, sposobom postępowania w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji czy roli wolontariusza w opiece nad chorymi na alzheimera oraz osobami z demencją.

Więcej informacji i plan szkolenia: Szkolenia dla wolontariuszy – Opiekun Rodzinny

W Gdańsku otwarty zostanie sklep społeczny "Za Stołem". Bo potrzebujących jest coraz więcej

Dla opiekunów rodzinnych

Szkolenia dla opiekunów rodzinnych, czyli osób, które sprawują opiekę w domu nad bliską osobą (chorym dzieckiem lub dorosłym, osobą z niepełnosprawnością, osobą starszą, wymagającą opieki). Program zawiera zajęcia poświęcone m.in. opiece nad bliskim  i samym sobą, prawidłowemu stosowaniu leków, podstawowym zasadom żywienia, aspektom prawnym związanym ze sprawowaniem opieki czy wsparciu podopiecznego poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne.

Więcej informacji i plan szkolenia: Szkolenia dla wolontariuszy – Opiekun Rodzinny

Frekwencja, egzamin i certyfikat

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Osoby, które zdecydują się na wzięcie udziału w ofercie skierowanej do wolontariuszy i opiekunów formalnych, po przebytym kursie, z co najmniej 90 proc. frekwencją i zdanym egzaminie, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenia szkolenia.