“Solidarni w rozwoju” w ECS. Eksperci o energii społecznej pokoleń - transmisja godz. 12.00

Kolejna edycja forum “Solidarni w rozwoju” rozpoczyna się w piątek, 2 czerwca, w samo południe w Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja otworzy jednocześnie Święto Wolności i Praw Obywatelskich, które potrwa do niedzieli, 4 czerwca. Motywem przewodnim tegorocznego kongresu jest energia społeczna pokoleń. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich, którzy pracują z ludźmi i dla ludzi, zarówno w obszarze publicznym, jak i pozarządowym.
02.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mężczyzna przemawiający na forum pt. Solidarni w rozwoju
Prof. Cezary Obracht-Prondzyński na forum "Solidarni w rozwoju" w ECS w 2021 r.
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl

Co to jest energia społeczna?

Pojęcie energii społecznej pojawia się dziś często w debacie publicznej, ale jest różnie rozumiane i definiowane.

– Dla jednych energia społeczna to zasób, siła, moc sprawcza. Odnosi się to głównie do sfery polityki (władzy), ale też do biznesu. Inni kładą nacisk na wiedzę, gdyż to ona określa, jak funkcjonują pojedyncze podmioty (instytucje, organizacje, firmy), ale też jak zmieniają się systemy społeczno-gospodarcze i kulturowe. Tym samym energia społeczna wpływa na stopień przeobrażania otoczenia ludzi, ale i ich własne postrzeganie siebie – mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog, antropolog i historyk, prezes Instytutu Kaszubskiego, członek Rady Programowej forum. 

Energia społeczna a międzypokoleniowe wyzwania

Ze zjawiskiem energii społecznej wiążą się liczne pytania w kontekście zmian pokoleniowych.

GTD. Cztery inspirujące debaty m.in o aktywności wspólnot lokalnych i wolontariacie

- Ciekawa jest kwestia, jak poszczególne pokolenia – w zmieniających się warunkach – wytwarzały i wykorzystywały swoją energię? A może przyczyniały się do jej rozpraszania i marnotrawienia? Czy zatem wywoływały skutki pozytywne, czy raczej przybierały destrukcyjny charakter? A może kiedyś wydawało się nam, że coś jest pożyteczne, z perspektywy zaś kilkunastu lub kilkudziesięciu lat okazuje się, że wcale tak nie było? - dodaje Cezary Obracht-Prondzyński. 
 
Profesor UG przyznaje, że wokół tych zagadnień toczą się, uzasadnione i potrzebne, spory międzypokoleniowe. 
 
- Ten dialog bywa trudny, ale jest konieczny. Dotyka bowiem takich kwestii, jak: solidarność społeczna, odpowiedzialność, sytuacja mniejszości, zakres partycypacji i stopień poczucia sprawstwa, rola i znaczenie praw obywatelskich, innowacje społeczne i poszukiwanie nowych rozwiązań, np. w sferze ekonomii społecznej – komentuje Cezary Obracht-Prondzyński. 

Co łączy energię społeczną z demokracją?

Jego zdaniem, wszystkie te pytania mają jeden wspólny mianownik.

Doda, Kayah, Michał Szpak i inne gwiazdy - już jutro. Wejdziesz bezpłatnie na wielki koncert

Wymagają wstępnej odpowiedzi na pytania o stan i przyszłość demokracji, na wszystkich jej poziomach, a także jaką ponosimy za nią odpowiedzialność, bez względu na to do jakiego pokolenia należymy. W budowaniu odpowiedzialnych społeczności i kreowaniu energii społecznej ważne jest też uwzględnianie różnorodności i kluczowych potrzeb, jak również zasobów różnych grup – osób starszych, młodszych, pracujących, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami - podkreśla naukowiec. 
Kilka identycznych książek z niebieską okładką, leżących obok siebie. Na książkach biały napis dużymi literami: Solidarni w Rozwoju. Poniżej dużego napisu, znajduje się napis mniejszymi literami: Gdańsk - Polska - Europa - Świat
Jest to kolejna edycja kongresu "Solidarni w rozwoju" - gdańskiego spotkania ekspertów, którego celem jest określenie perspektyw rozwojowych społeczeństwa obywatelskiego i roli samorządu terytorialnego w dynamicznie zmieniającym się świecie. Nz. publikacja książkowa towarzysząca kongresowi w roku 2021
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Jaki jest program forum "Solidarni w rozwoju"?

Uroczystego otwarcia forum “Solidarni w rozwoju” dokona o godz. 12.00 w ECS Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 
 
W trakcie konferencji odbędzie się pięć debat zatytułowanych: “Energia społeczna pokoleń”, “Prawa człowieka w mieście”, “Innowacje i ekonomia społeczna”, “Demokracja lokalna i partycypacja” oraz “Subsydiarność – renesans samoorganizacji czy zakup usług”. 
 
O godz. 18.00 odbędzie się podsumowanie forum, z którego gdansk.pl przeprowadzi transmisję online.
 
W finałowej części forum wystąpią: Monika Chabior - zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Marta Siciarek - Instytut Miast Praw Człowieka, Przemysław Kluz - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Katarzyna Ziemann - Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego oraz Marcin Męczykowski - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Portal gdansk.pl przeprowadzi też w piątek, 2 czerwca, transmisję online z otwarcia forum o godz. 12.00 z udziałem Aleksandry Dulkiewicz oraz pierwszej debaty o godz. 12.15. pt. “Energia społeczna pokoleń”.
 
W inauguracyjnej debacie wezmą udział: prof. Jerzy Hausner - przewodniczący Rady Programowej forum “Solidarni w rozwoju”, Anna Radwan-Röhrenschef - socjolożka, założycielka Instytutu In.Europa, Bartłomiej Świstak-Piotrowski - aktywista ruchu przeciwko ACTA, Julianna Łoboda - współzałożycielka fundacji Widzialne. Zmiana jest Kobietą. Moderatorem dyskusji będzie prof. Cezary Obracht-Prondzyński, który wygłosi też słowo przewodnie.
 
Wstęp na wszystkie wydarzenia Forum Idei i Praktyk “Solidarni w rozwoju” w Europejskim Centrum Solidarności jest wolny.

Plan "Solidarnych w rozwoju" na 2023 r.

Na inicjatywę "Solidarni w rozwoju" składa się w 2023 r. łącznie pięć wydarzeń. Oprócz, Forum Idei i Praktyk, które odbędzie się 2 czerwca w ECS zaplanowano jeszcze 11 października w Słupsku konferencję "Energia i solidarność energetyczna" i 5 grudnia w Kwidzynie konferencję "Prezentacja inicjatywy społecznej". Odbyły się już natomiast dwa wydarzenia: 9 maja w Gdańsku Debata Uczelniana oraz 10 maja w Gdyni Forum Przedsiębiorstw. 

“Jacy wyjdziemy z tego kryzysu?”. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński na zakończenie Kongresu w ECS

„Solidarni w rozwoju” jest częścią Open Eyes Economy, ruchu intelektualno-społecznego, w ramach którego organizowany jest w Krakowie jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce – Open Eyes Economy Summit.

 

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024