Dzieci z gdańskich szkół na obozie pod żaglami wiedzy

Dobiega końca ostatni z turnusów żeglarskich w Orkuszu. To jedna z inicjatyw w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska projektu „Gdańsk pod żaglami wiedzy”. Uczniów gdańskich szkół przebywających na obozie odwiedziła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Projekt jest związany z Programem Edukacji Morskiej prowadzonym przez miasto.
( 19.08.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior wśród gdańskich dzieci na obozie w Orkuszu
Zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior wśród gdańskich dzieci na obozie w Orkuszu
fot. UMG

Program Gdańsk Pod Żaglami Wiedzy 

- Cieszę się, że mogłam odwiedzić dzieci podczas obozu żeglarskiego w Orkuszu. To nasza gdańska propozycja dla uczniów na spędzenie wakacji. Dzięki programowi Gdańsk Pod Żaglami Wiedzy dzieci uczą się zachowania na wodzie, podstaw żeglowania i ratownictwa wodnego. Dziękuję harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska za organizację tych zajęć dla dzieci. Pokazują one, jak ważna jest współpraca, relacje z rówieśnikami oraz obcowanie z przyrodą – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Podczas wizyty prezydent Chabior zwiedziła obozowisko, rozmawiała z uczestnikami o ich wrażeniach z pobytu, wzięła udział w warsztatach z robienia łódek z materiałów z recyclingu i odprawiła młodych adeptów żeglarstwa w szkoleniowy rejs.

Obozy żeglarskie odbywały się w dniach 17.07-21.08.2022 w Harcerskim Ośrodku Kolonijno-Obozowym Skaut w Orkuszu. W pięciu tygodniowych turnusach wzięło udział łącznie 250 uczniów z gdańskich szkół podstawowych, biorących udział w projekcie.

Uczestnicy wypoczywali w ośrodku położonym w lesie nad jeziorem. Dzieci brały udział w zajęciach lądowych dopasowanych do grupy wiekowej oraz w zajęciach żeglarskich na jachtach. Wszystkie aktywności odbywały się w tematyce edukacji morskiej i żeglarskiej. W trakcie turnusów uczestnicy brali także udział w grach i zabawach ruchowych, quizach wiedzy i teleturniejach żeglarskich, poznawali podstawowe węzły, zapoznawali się z kulturą marynistyczną i żeglarską oraz uczyli się szant. W trakcie trwania każdego z turnusów uczestnicy odbyli także całodniowy rejs. Nie zabrakło także zajęć z ratownictwa wodnego, podczas których można było się nauczyć technik holowania, zakładania środków ratunkowych i asekuracyjnych oraz pomocy przedmedycznej.

Cele projektu „Gdańsk pod żaglami wiedzy”

Edukacja morska i żeglarska dzieci i młodzieży pozwala m.in. na propagowanie zdrowego trybu życia, aktywne uczestnictwo w kulturze, sporcie i rekreacji, wzmacnianie postaw obywatelskich i proekologicznych, które wpływają na budowanie więzi lokalnych i regionalnych. To także promowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zawodów związanych z morzem, które kojarzone są z Gdańskiem.

Projekt „Gdańsk pod żaglami wiedzy” skierowany jest do 1276 uczniów z 25 szkół podstawowych i 60 nauczycieli. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez zwiększenie liczby uczniów podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej m.in. poprzez udział w szkolnych i międzyszkolnych kołach edukacji morskiej, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach i obozach żeglarskich, a także nauczycieli – poprzez udział w warsztatach wprowadzających do edukacji morskiej i żeglarskiej, poszerzających kompetencje w zakresie wykorzystania treści edukacji morskiej w nauczaniu, oraz szkoleniach żeglarskich.

W ramach konkursu na partnera, który miał pomóc w przygotowaniach i realizacji projektu wybrano Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańską. Łączna wartość projektu wynosi 2 012 214 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa wynosi 1 911 603,30 zł, a 1 710 382 zł to środki Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023 r., a w rekrutacja w szkołach wciąż trwa.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Projekt „Gdańsk pod żaglami wiedzy” jest uzupełnieniem dużego programu, prowadzonego na terenie miasta już od 2010 roku. Początkowo zakładał on przybliżenie i popularyzację tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa miasta, poznanie go od strony wody i przyswojenie podstaw żeglowania. Służyły temu kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej dla uczniów I klas gimnazjów.

W 2017 roku program został rozszerzony na wszystkie grupy wiekowe, od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe. Realizowane były różnorodne zajęcia na wodzie: na łódkach klasy Optimist, kajakach, łodziach wioślarskich oraz rejsy na jachtach i oldtimerach. Dodatkowo rozpoczęły się zajęcia edukacyjne w 127 szkolnych Klubach Edukacji Morskiej i w Narodowym Muzeum Morskim, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz półkolonie i konkursy ekologiczne.

W 2021 roku rozpoczął się III etap realizacji programu, który potrwa do końca 2023 roku. Głównymi celami edukacyjnymi jest obecnie rozwijanie tożsamości lokalnej, popularyzacja morskiej tradycji i dziedzictwa Gdańska, rozwijanie kompetencji kluczowych i kształtowanie postaw proekologicznych.

Celami zdrowotnymi programu jest promowanie sportu, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego nad wodą i na wodzie oraz profilaktyka i promocja zdrowia młodego pokolenia poprzez sporty wodne i zdrowy styl życia.