Dolne Miasto. Podpisano umowy na remonty kolejnych ulic

Nowe sieci podziemne, równe chodniki i bruk na jezdni, do tego stylizowane miejskie meble i oświetlenie. W poświąteczny wtorek, 11 kwietnia, władze Gdańska podpisały umowę na: „Przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta”.
11.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Do zdjęcia pozują cztery osoby, zdjęcia zrobione do tułowia, (od lewej) dyrektor Karol Kalinowski, dyrektor Piotr Kęsikowski, prezydent Aleksandra Dulkiewicz i zastępca prezydent Piotr Grzelak
11 kwietnia podpisano umowę na gruntowną przebudowę czterech ulic Dolnego Miasta. Na zdjęciu: (od lewej) dyrektor Karol Kalinowski, dyrektor Piotr Kęsikowski, prezydent Aleksandra Dulkiewicz i zastępca prezydent Piotr Grzelak
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co zaplanowano w ramach inwestycji?

W ramach inwestycji nawierzchnia wymienionych ulic pokryta zostanie kostką kamienną, ułożone zostaną nowe estetyczne kostki chodnikowe oraz zamontowane stylizowane oświetlenie i ławki. Przebudowane zostaną też sieci podziemne: wodociągowa i sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik zaplanowano również nasadzenia nowych drzew.

By móc wykonać prace sieciowe, wcześniej rozebrana zostanie m.in. nawierzchnia z kostki kamiennej oraz krawężniki kamienne. Te elementy, po ich odpowiednim przygotowaniu, zostaną ponownie wbudowane w nawierzchnię po zakończeniu robót ziemnych. Dopuszczalna maksymalna prędkość na tych ulicach, dla ruchu kołowego, będzie wynosić 30 km/h.

Prace wykona firm Eurovia Polska S.A za blisko 20,3 mln złotych.

Rewitalizacji Dolnego Miasta ciąg dalszy. Jest wykonawca

W rewitalizacji ważna jest i infrastruktura, i człowiek

Podczas oficjalnego podpisania umowy, do którego doszło na Dolnym Mieście, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwróciła na wstępie uwagę, iż nieprzypadkowo odbyło się to w budynku przy ul. Królikarnia 13, gdzie mieści się siedziba Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko". Prowadzi ono na co dzień zajęcia, w których uczestniczy lokalna społeczność. Budynek ten został w ostatnich latach wyremontowany i zaadaptowany do nowych funkcji w ramach trwającego Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Podpisaliśmy dziś umowę na gruntowną przebudowę czterech ulic na Dolnym Mieście. To element większego projektu, jakim jest rewitalizacja tej części Gdańska. Rewitalizacja to remonty i modernizacje infrastruktury, ale bardzo ważna w tym procesie jest też jego część społeczna, codzienna praca z lokalną społecznością, którą nie zawsze można sfotografować czy sfilmować, to praca m.in. ze wsparciem w budowie właśnie umiejętności do samodzielnego życia, do brania odpowiedzialności za swoje życie. Bo co z tego, że będziemy mieć tu najpiękniejsze ulice czy kamienice, jeśli społeczność nie będzie chciała brać za to odpowiedzialności - zaznaczyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

 

na zdjęciu fragment brukowanej ulicy, widać też szare brzydkie chodniki, w centralnym punkcie zdjęcia stoi stara kamienica o ciemnej brązowej elewacji
W ramach rewitalizacji przebudowana zostanie ul. Królikarnia
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Inwestycja gotowa w drugiej połowie 2024 roku

Roboty na czterech ulicach Dolnego Miasta mają potrwać ponad 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

- W trosce o budżet inwestycji aż trzykrotnie przeprowadzaliśmy postępowanie przetargowe i ostatecznie przy trzecim postępowaniu udało się zmieścić w kwocie przetargowej. Bardzo się cieszę, że wykonawca stara się robić wszystko, aby rozpoczęcie robót nastąpiło jak najszybciej. Uzgodniono już tymczasową organizację ruchu, dlatego wierzę, że proces budowy przyniesie pozytywny efekt rewitalizacji i będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców - podkreślał dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Karol Kalinowski.

Wielka rewitalizacja Biskupiej Górki: - Przenosimy kamienice w XXI wiek

Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A.

- Przebudowa tych czterech ulic to z punktu widzenia Eurovia Polska bardzo ciekawa inwestycja. Wymaga odpowiedniego etapowania robót, jednak w efekcie na nowo otworzy tę dzielnicę na miasto i wyeksponuje piękne budynki. Zrobimy też wszystko, żeby inwestycję zrealizować w terminie - zapewniał Piotr Kęsikowski, dyrektor gdańskiego oddziału firmy Eurovia.

Roboty rozpoczną się od ul. Reduta Dzik. Wykonawca potrzebuje około tygodnia, by przejąć od Miasta teren, który stanie się placem budowy. W połowie maja powinny ruszyć pierwsze roboty.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 5 mln złotych.

Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” (którego jednym z elementów jest przebudowa wspomnianych ulic) to ponad 54 mln zł. Dotacja z funduszy Unii Europejskiej pokrywa blisko 42 proc. kosztów kwalifikowalnych.

na zdjęciu fragment ulicy, widać bruk na jezdni i szare chodniki, w centralnym punkcie zdjęcia widać zabytkową ładną kamienicę i zaparkowane przy niej samochody osobowe
Prace modernizacyjne obejmą też ul. Sempołowskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przygotowania do kolejnego etapu rewitalizacji gdańskich dzielnic

Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany od 2017 roku. Są nim objęte: Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

- W tej chwili przystępujemy do kolejnego etapu rewitalizacji, również Dolnego Miasta ze Starym Przedmieściem. Bo nie jest tak, że po dwóch etapach możemy powiedzieć: wystarczy. Dzielnica wciąż ma swoje wyzwania i wspólnie z mieszkańcami będziemy starali się je identyfikować. Już od najbliższej niedzieli w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii działać będą punkty konsultacyjne. Przez trzy dni będzie można przyjść, porozmawiać i powiedzieć, co jeszcze na Dolnym Mieście powinno zostać zrealizowane. To jest bardzo ważne, bo rewitalizacja to jest proces bardzo uspołeczniony, nie tylko na etapie samej realizacji projektów, ale również na etapie doboru tych projektów. To mieszkanki i mieszkańcy tej dzielnicy mają wskazać, jakie są ich potrzeby, żeby ta transformacja mogła przebiegać w dobrym kierunku. W maju odbędą się spacery po rewitalizowanych dzielnicach. Na tych spacerach też będziemy wspólnie z mieszkańcami dyskutować o tym, jakie elementy powinny być realizowane. Natomiast w czerwcu odbędą się warsztaty. Dopiero po zakończeniu tych trzech części konsultacyjnych napiszemy wspólnie z mieszkańcami treść nowego etapu rewitalizacji - zapowiedział podczas briefingu Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

Jakie ma być dzielnicowe Centrum Gdańsk Południe?

Sprawdź lokalizacje i terminy punktów konsultacyjnych

  1. Dolne Miasto, ISE - Inkubator Sąsiedzkiej Energii ul. Reduta Wyskok 2

16.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00

17.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

18.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

  1. Biskupia Górka, Stowarzyszenie WAGA ul. Biskupia 4

16.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00

17.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

  1. Stary Chełm, Plac przy ul. Styp-Rekowskiego

18.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

  1. Orunia, Dom Sąsiedzki ul. Dworcowa 11

23.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00

24.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

  1. Kontener Przystanek Ubocze, ul. Ubocze 24

25.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

  1. Nowy Port, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Strajku Dokerów 5

23.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00

24.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

25.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

Rewitalizacja już trwa

W ubiegłym roku na Dolnym Mieście, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano ulice: Przyokopową, Polną i Wierzbową. Wymieniona została nawierzchnia dróg i chodników - przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu znajdującej się tam historycznej kostki kamiennej. We wszystkich lokalizacjach pojawiło się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy tzw. małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano kamery monitoringu. Przebudowano tam również sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową.

Prace na bastionach wokół opływu Motławy

Rewitalizacją objęto także tereny zabytkowych bastionów, które znajdują się wokół opływu Motławy. Te zostaną uporządkowane i wyposażone w ławki, leżaki oraz stojaki rowerowe. Zamontowane zostanie oświetlenie i monitoring, przebudowana zostanie piesza promenada, pojawi się także ścieżka dydaktyczna dla najmłodszych. Zaplanowano również odtworzenie profili ławek strzelniczych na szczycie bastionów. Na bastionie Żubr dodatkowo utworzony zostanie punkt obserwacyjny z lunetami. Powstanie też plac rekreacyjny. W kilku miejscach zaplanowano nasadzenia krzewów i bylin.

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże