• Start
 • Wiadomości
 • Dolne Miasto. Prywatny partner wielkiej rewitalizacji wybrany

Dolne Miasto. Prywatny partner wielkiej rewitalizacji wybrany

W ciągu 5 i pół roku Dolne Miasto zmieni się nie do poznania. Dzięki partnerstwu Miasta Gdańska i prywatnej spółki powstanie tu nowy układ drogowy, hektary zieleni zostaną zagospodarowane, a historyczne budynki (w tym dawna zajezdnia) zostaną wyremontowane.
( Publikacja: 12.09.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dolne Miasto, ul. Łąkowa po przebudowie. Czekamy na efekty kolejnego etapu rewitalizacji dzielnicy
Dolne Miasto, ul. Łąkowa po przebudowie. Czekamy na efekty kolejnego etapu rewitalizacji dzielnicy
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Firma, która w partnerstwie publiczno - prywatnym z Miastem Gdańsk zagospodaruje tereny wokół i po dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście to spółka celowa założona przez Doraco i BBI Developement nazwana po prostu Dolne Miasto.

Wybrana w postępowaniu przetargowym spółka w ciągu 5,5 roku na terenie Dolnego Miasta urządzi nową i zrewitalizuje historyczną przestrzeń dzielnicy. Dzięki modernizacji i budowie ok. 2 km dróg powstanie tu nowy układ drogowy. Dzielnica uzyska też obiekty użyteczności społecznej (służące mieszkańcom), a tereny zielone na przestrzeni ponad 5,5 ha zostaną zagospodarowane i zrewitalizowane. Wśród rewaloryzowanej zielonej przestrzeni będą m.in. bastiony Wilk i Reduta Wyskok oraz nabrzeże wzdłuż opływu Nowej Motławy.

- Bardzo cieszę, się że obszar Dolnego Miasta, który już jest rewitalizowany, będzie mógł w ciągu kolejnych lat stać się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia. Partnerstwo publiczno - prywatne to jedna z form, dzięki której samorządy mogą pozyskiwać kolejne środki na rozwój miasta - mówi prezydent Paweł Adamowicz. -Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w najbliższych latach nie będzie już takie duże, dlatego partnerstwo jest dla nas sposobem na pozyskanie środków, dzięki którym można finansować cele publiczne takie jak nowe przedszkole, place zabaw czy drogi.

Partycypacja miasta w kosztach wszystkich zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia celów publicznych na terenie Dolnego Miasta wynieść ma 66 proc., przy czym będzie ona całkowicie skompensowana wartością nieruchomości wniesionych do projektu.

Koncepcję urbanistyczno - architektoniczną spółki Dolne Miasto dla rewitalizowanego przez nią obszaru poznamy w ciągu dziesięciu dni.

-Czekamy aż decyzja się uprawomocni. Teraz mogę powiedzieć tylko, że z pewnością powstanie na Dolnym Mieście kilkaset nowych mieszkań i lokale usługowe - mówi Andżelika Cieślowska, prezes Doraco.

Dawna zajezdnia na Dolnym Mieście to niezwykły obiekt. Dzięki partnerstwu publiczno - prywatnemu czeka ją nowe życie
Dawna zajezdnia na Dolnym Mieście to niezwykły obiekt. Dzięki partnerstwu publiczno - prywatnemu czeka ją nowe życie
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Cele publiczne, których realizacją zajmie się spółka Dolne Miasto to:

 • Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
 • Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
 • Budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej
 • Przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej
 • Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej
 • Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej
 • Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok-ul. Reduta Wilk
 • Budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy
 • Remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości

Centrum Aktywności Lokalnej:

 • Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 (byłe Gimnazjum nr 9)
 • Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2
 • Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6

Zielone Tereny Rekreacyjne:

 • Budowa placu zabaw
 • Budowa siłowni zewnętrznej
 • Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych, w tym: Bastion Wilk, Bastion Reduta Wyskok, nabrzeże wzdłuż opływu Nowej Motławy, w tym kino plenerowe
 • Remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla - ul. Dobra

Plan obszarów do zagospodarowania w ramach partnerstwa PPP
Plan obszarów do zagospodarowania w ramach partnerstwa PPP
UMG


Zagospodarowaniem terenów na Dolnym Mieście (postępowanie ogłoszono w II połowie 2016 r.) początkowo zainteresowanych było dziesięć podmiotów, ostatecznie jednak trzy nadesłały swoje oferty: GGI Dolne Miasto Sp. z o.o., Polnord Gdańsk Dolne Miasto Sp. z o.o. i oczywiście Dolne Miasto sp. z o.o.

Weryfikacja formalna ofert, ocena zaproponowanych koncepcji i negocjacje z uczestnikami postępowania toczyły się od czerwca br. Oferta złożona przez Dolne Miasto sp. z o.o. uzyskała najwyższą liczbę punktów we wszystkich pięciu kryteriach oceny:

- podział zadań i ryzyk: 25 na 25 punktów

- wysokość premii (płatność przez partnera prywatnego na rzecz miasta) - 4 mln zł netto: 15 na 15 punktów

- termin realizacji przedsięwzięcia (66 miesięcy): 10 na 10 punktów

- koncepcja urbanistyczno - architektoniczna: 40 na 40 punktów

- i wspomniana już partycypacja miasta w kosztach celów publicznych (66 proc), całkowicie skompensowana wartością nieruchomości wniesionych do projektu


Podpisanie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia przewidziano na przełom września i października br. Od dnia podpisania dokumentu Dolne Miasto sp. z o.o. będzie miała 5,5 roku (66 miesięcy na zrealizowanie projektu).