Świst, huk i rdzawy dym w Porcie Czystej Energii. Spokojnie - to tylko dmuchanie parowe

18 grudnia w budowanym Porcie Czystej Energii rozpoczęła się operacja dmuchania parowego. Potrwa od dwóch do trzech tygodni. Inwestor wyjaśnia, że wydobywający się w tym czasie z instalacji rdzawy dym, a później coraz mniej widoczna czysta para wodna, a także głośne świsty i huki to w pełni bezpieczne i planowane procesy. Dmuchanie parowe jest niezbędne, by móc wprowadzić rozruch całej instalacji.
20.12.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ogromny zakład z kominem na tle zimowych pół
Port Czystej Energii rozpocznie pełną pracę już w
źródło: Port Czystej Energii

Czym jest dmuchanie parowe?

Dmuchanie parowe poprzedziły operacje suszenia wymurówki i alkalicznego gotowania kotła, które zostały przeprowadzone w listopadzie. Teraz przyszedł czas na kolejny planowany etap prac. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej instalacji niezbędne jest przedmuchanie rurociągu, prowadzącego docelowo do turbiny, parą pochodzącą z kotła. Cała operacja potrwa 2-3 tygodnie i będzie się odbywała od dwóch do czterech razy dziennie. Każdy przedmuch potrwa dwie minuty. Proces ten ma duże znaczenie dla późniejszej bezawaryjnej pracy turbiny.

Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan 2023. Prezydent Miasta podsumowała mijający rok 

- Do procesu przedmuchów parowych wykorzystywana jest para wodna, która uzyskana jest dzięki podgrzaniu kotła palnikami znajdującymi się w jego wnętrzu. Palniki napędzane są lekkim olejem opałowym. W czasie przedmuchów z tłumika wydobywa się para wodna pod wysokim ciśnieniem. - wyjaśnia Michał Bocianowski, dyrektor ITPOC, Paprec Group. - Próby zostaną zakończone testem w obecności reprezentantów producenta turbiny. Po akceptacji naszej pary będziemy mogli ją puścić do turbiny.

Świst, huk i dym pod kontrolą

W wyniku dmuchania parowego z wewnętrznych powierzchni rur zostaną usunięte wszelkie zanieczyszczenia, w tym rdza. W tym czasie z tłumika zamontowanego na końcu rurociągu, przed turbiną, będzie wydobywać się początkowo rdzawy dym, a następnie czysta para wodna. Słyszalne będą też świsty i huki. Mieszkańcy okolicznych osiedli nie muszą się jednak niepokoić, ponieważ to normalne, standardowe zjawiska na tym etapie prac.

- Prace prowadzone są w sposób kontrolowany i bezpieczny dla środowiska. Po etapie dmuchania parowego przejdziemy do rozruchu całej instalacji oraz do jej kalibracji, początkowo odbędzie się to bez odpadów, a następnie już z odpadami. Kolejnym ważnym etapem, do którego się przygotowujemy jest współpraca elektrociepłowni z sieciami, czyli z miejską siecią ciepłownicza i Krajowym Systemem Elektroenergetycznym – mówi Beata Zięba, główny specjalista ds. technicznych w Porcie Czystej Energii.

Zobacz najnowszy film z budowy Portu czystej Energii:

Port Czystej Energii - wkrótce otwarcie

Port Czystej Energii to budowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych w Europie, instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przekształci rocznie 160 tys. ton odpadów komunalnych stanowiących pozostałości po procesie segregacji – tzw. frakcja energetyczna (resztkowa), czyli m.in. odpady higieniczne, folie po nabiale i słodyczach, brudne skrawki nienadającego się do recyklingu papieru i tworzyw sztucznych oraz rozdrobnione odpady wielkogabarytowe po wcześniejszym odzysku surowców.

W instalacji, w wysokosprawnej kogeneracji, wytworzone zostaną energia elektryczna i ciepło. Roczna produkcja ciepła (509 000 GJ) jest wstanie ogrzać około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem na podgrzanie wody około 70 tys. gospodarstw. Wyprodukowana i przekazana do krajowej sieci energia elektryczna (109 000 MWh) pokryje roczne zapotrzebowanie dla około 54 tys. gospodarstw domowych. Energia z odpadów to znaczący krok w stronę zróżnicowania mixu energetycznego, w dążeniu do neutralności klimatycznej regionu i uniezależnienia od paliw kopalnych.

Nowoczesna, przyjazna środowisku elektrociepłownia, jaką będzie Port Czystej Energii, przyczyni się do zamknięcia obiegu gospodarki odpadami w blisko 40 pomorskich gminach. Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu, jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies, zaś partnerem publicznym spółka Port Czystej Energii.

Po inflacyjnej waloryzacji kontraktu PPP łączny koszt realizowanego projektu wynosi 661 mln zł netto, z czego prawie 271 mln zł pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 r. Na I kwartał 2024 r. została zaplanowana praca testowa, jak również oddanie instalacji do eksploatacji.

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów