Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan 2023. Prezydent Miasta podsumowała mijający rok

Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan, które odbyło się we wtorek, 19 grudnia 2023 r., w Filharmonii Bałtyckiej, było okazją do spotkania dla szerokiej reprezentacji gdańskiej społeczności i wspólnego podsumowania mijającego roku. Podczas uroczystości wręczono Gdańskie Nagrody Obywatelskie im. Lecha Bądkowskiego. W kategorii „osoba” zwyciężyła Elżbieta Klawikowska, w kategorii „organizacja pozarządowa” docenione zostało Regionalne Centrum Wolontariatu, a wyróżnienie trafiło do Barbary Badowskiej-Średniawy.
19.12.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_3_
- Jesteśmy wszyscy bardzo różni, ale w ważnych momentach potrafimy być razem i za to także bardzo, bardzo dziękuję - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas Obywatelskiego Spotkania Gdańszczan
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Raport Komisji Europejskiej: Gdańsk na czele miast w Europie, gdzie dobrze się żyje

Uroczyste podsumowania mijającego roku w naszym mieście zapoczątkował 18 lat temu śp. Paweł Adamowicz. Na uroczystość zapraszani są każdego roku mieszkańcy aktywnie działający na rzecz miasta i innych gdańszczan. Wśród nich są kombatanci, seniorzy, samorządowcy, parlamentarzyści, radni miasta, dzielnic, przedstawiciele związków wyznaniowych, świata kultury, mediów, edukacji, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, biznesu oraz pracujący w Gdańsku dyplomaci.

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_5_
Aleksandra Dulkiewicz dziękowała gdańszczanom za ich ogromne zaangażowanie w wyborach parlamentarnych, frekwencja w Gdańsku była rekordowa, wyniosła 81 proc: - To nasze wielkie święto 
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

- To już nasza tradycja, Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan. Tych, którzy na co dzień w różnych miejscach naszego miasta pracują, wykonując może zwykłe zawody, ale suma tych zwykłych rzeczy rodzi miasto, z którego jesteśmy dumni. Chcę wam podziękować, bez was to wszystko co dzieje się w Gdańsku nie wydarzyłoby się - otworzyła spotkanie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Jesteśmy wszyscy bardzo różni, ale w ważnych momentach potrafimy być razem i za to także bardzo, bardzo dziękuję. Marzeniem Prezydenta Pawła Adamowicza było to, aby frekwencja w Gdańsku wyniosła 80%. W tym roku, dzięki Wam mieliśmy historyczną frekwencję - 81 %. To nasze wielkie święto. 

Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan - zobacz film z wydarzenia

Jaki był ten 2023 rok?

Przemówienie poprzedziła prezentacja filmu o działalności miasta i jego mieszkańców w 2023 roku. W trzyminutowym materiale można było zobaczyć m.in. przygotowania do wyborów parlamentarnych, które w Gdańsku zakończyły się rekordową frekwencją 81,5%. Pokazano także inwestycje, takie jak Nowa Warszawska, trwająca rewitalizacja Biskupiej Górki, budownictwo społeczne oraz przebudowę ul. Budowlanych i Kielnieńskiej. Nie zabrakło także informacji o rozwoju transportu, wprowadzeniu systemu roweru Mevo 2.0. i zakupu do floty autobusów elektrycznych.

Zobacz 2023 rok w Gdańsku w filmowym skrócie:

W mijającym roku w naszym mieście odbyło Euroskills - międzynarodowe zawody umiejętności branżowych, otwarto Kunszt Wodny, nową siedzibę Instytutu Kultury Miejskiej, Centrum Opieki Wytchnieniowej i Dom Sąsiedzki na Oruni. Kontynuowano lekcje obywatelskie w szkołach, rozwijano Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, kontynuowano także wsparcie dla Ukrainy. Pośród ważnych wydarzeń 2023 roku wyróżniono Gdański Tydzień Demokracji, urodziny Lecha Wałęsy i rocznicę przyznania prezydentowi Pokojowej Nagrody Nobla. Pokazano także jak miasto upamiętnia bohaterów i historyczne wydarzenia. 

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_6_
Prezydent Gdańska zaprosiła na scenę swoich najbliższych współpracowników: [od prawej] Piotr Grzelak, z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji; Piotr Borawski, z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu; Danuta Janczarek, Sekretarz Miasta; Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania; Piotr Kryszewski, z-ca Prezydenta ds. usług komunalnych, Izabela Kuś, Skarbnik Miasta oraz Emilia Kosińska, zastępca Skarbnika
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

- Chcemy być miastem, które inwestuje w edukację, miastem, gdzie wspólna dostępna szkoła dostępne przedszkole, takie, które będzie wypuszczało w świat młodych ludzi, którzy będą otwarci, będą umieli nawiązywać relacje społeczne, będą umieli szybko się uczyć. To jest takie nasze marzenie ludzi dostosowanych także do rynku pracy, zmieniającego się bardzo dynamicznie. Chcemy by Gdańsk był miastem chroniącym zdrowie psychiczne, Gdańskiem demokratycznym - powiedziała w przemówieniu do mieszkańców prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, w przemówieniu podsumowała mijający rok przedstawiając wszystkie dziedziny miejskiego życia. Prezydent podsumowała także budżet miasta, wspominając o tym co w ramach miejskich finansów wydarzy się w 2024 roku.  

Budżet Gdańska na 2024 rok przyjęty. Stabilizacja po zawirowaniach Polskiego Ładu

Prezydent Dulkiewicz wspomniała także o ogłoszonym przetargu na budowę PKM Południe. Ta ważna inwestycja planowana jest w perspektywie unijnej do 2029 roku. Wiele z miejskich inwestycji, które już trwają, ale też tych, które będą realizowane w przyszłości wynika z zainaugurowanych w 2022 roku Programów Rozwoju.  

- W ubiegłym roku mówiłam o tym, że przygotowujemy Programy Rozwoju, czyli programy, według których chcemy działać w najbliższych latach. Są one rozpisane na nuty zaktualizowanej Strategii Miasta Gdańska 2030+. W tym roku te programy konsultowaliśmy, spotykaliśmy się w różnych formatach na spotkaniach branżowych, na spotkaniach warsztatowych, na spotkaniach z różnymi grupami społecznymi. Podczas styczniowej Rady Miasta Gdańska skonsultowane z mieszkańcami programy, przedstawimy Wysokiej Radzie po to, żeby je przyjęła. Mam nadzieję, że spotkają się z akceptacją - mówiła podczas spotkania prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Aby określić nasze Programy Rozwoju wybraliśmy 4 przymiotniki: zielone, wspólne, dostępne i innowacyjne. Także w tym roku przeprowadziliśmy konsultacje w formie ankiety na naszej stronie miejskiej Gdańsk.pl. Wzięło w niej udział ponad 4 tys. osób, które z różnych inwestycji, pomysłów inwestycyjnych wskazanych w tych 4 dziedzinach wybrali to, co najważniejsze - mówiła prezydent. 

Prezydent Dulkiewicz w swoim wystąpieniu do mieszkańców przypominała także o kulturalnych i sportowych wydarzeniach, które w 2023 roku odbywały się w Gdańsku. 

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_12_
Przekazanie Światełka Pokoju
fot. Dominik Paszlińsk/gdansk.pl

W trakcie spotkania harcerz Chorągwi Gdańskiej ZHP przekazał prezydent Gdańska Betlejemskie Światełko Pokoju. 

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Drogą powietrzną z Zakopanego do Gdańska

Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan umiliły występy artystyczne. Pozytywne Myśli" to nie tylko nazwa chóru z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku, to także przesłanie, za którym podążają artyści. W repertuarze koncertu znalazły się popularne świąteczne melodie: „Jest taki dzień", ,,Zaśnij dziecino” oraz ,,Kolęda dla nieobecnych". 

Wręczenie Gdańskiej Nagrody Obywatelskiej im. Lecha Bądkowskiego 

W tym roku, obok Gdańskiej Nagrody Zdrowia im. Aliny Pienkowskiej oraz Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, po raz pierwszy przyznawana jest w ramach Gdańskich Nagród Społecznych. Zmieniła się też formuła wyłaniania nominowanych i nagrodzonych. Nominacje zbierano przez formularz online, i to spośród tak zgłoszonych kandydatów Kapituła Nagrody wybrała najlepsze kandydatury, poddane pod głosowanie publiczne.

Swoje głosy na stronie gdansk.pl mogli oddawać wszyscy mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta.

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_9_
Elżbieta Klawikowska została laureatką Gdańskiej Nagrody Obywatelskiej imienia Lecha Bądkowskiego 2023. Elżbieta Klawikowska jest pedagożką i nauczycielką historii i WOS-u w SP35 w Gdańsku. Założyła Fundację Gdańska Parasolka, jest członkinią Rady Fundatorów w Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” w Gdyni
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Tegoroczni laureaci nagrody 

Gdańską Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ufundowano w 2001 roku, by docenić rolę i wkład organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. Wpłynęło łącznie 16 formularzy nominacyjnych, jedno ze zgłoszeń nie spełniło jednak wymogów formalnych. Kapituła Nagrody, pod przewodnictwem Moniki Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. równości i równego traktowania, rekomendowała pięcioro najlepszych kandydatów w każdej z kategorii. W rezultacie, laureatami Gdańskiej Nagrody Obywatelskiej imienia Lecha Bądkowskiego 2023 zostali: 

  • w kategorii osoby - Elżbieta Klawikowska,
  • w kategorii organizacja pozarządowa - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku,
  • wyróżnienie - Barbara Badowska-Średniawa.

Biogramy laureatów 

Elżbieta Klawikowska – pedagożka z 40-letnim stażem, od 27 lat nauczycielka historii i WOS-u w SP35 w Gdańsku. Założycielka i fundatorka Fundacji Gdańska Parasolka. Członkini Rady Fundatorów w Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” w Gdyni, pełniąca tę funkcję także charytatywnie. Zrealizowała szereg zbiórek publicznych „Deszcz Monet” i dorocznych loterii fantowych. 

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_10_
W imieniu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku nagrodę odebrał Dawid Jastrzębski, prezes organizacji oraz Anna Jastrzębska, zastępczyni prezesa
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku – to pulsujące serce wolontariatu z zieloną ekipą wolontariuszy na czele. Od ponad 25 lat działa, inspiruje, tworzy i szkoli. Wolontariusze i koordynatorzy działają w centrum ważnych wydarzeń, m.in. kulturalnych, ekologicznych, sportowych czy edukacyjnych. Inspirują i zachęcają innych do działania, kreując nowe inicjatywy odpowiadające na aktualne potrzeby. Tworzą liczne wydarzenia oraz przestrzenie do rozmów i wymiany doświadczeń. Działania RCW były paliwem napędowym do objęcia przez Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Tworzą Gdański Tydzień Wolontariatu, Gdański Fundusz Senioralny oraz Ekologiczny, Gdańsk dla Orkiestry, Godzinę dla Gdańska i Lokalne Centra Wolontariatu. 

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_11_
Sławina Maria Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego, wręcza wyróżnienie Barbarze Badowskiej-Średniawie, wieloletniej gdańskiej działaczce społecznej
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Barbara Badowska-Średniawa - wieloletnia gdańska działaczka społeczna. Z jej inicjatywy powstała Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Korporacja Organizacji Samopomocowych KOS. Działając w Samorządzie Słuchacza Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założyła Koło Naukowe oraz Koło Zainteresowań, organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zwiedzanie Gdańska, w tym ośrodków kultu religijnego. Jest pomysłodawczynią i z powodzeniem realizuje Olimpiadę Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”, która z każdym rokiem rozszerza swój zasięg i cieszy się dużym uznaniem środowiska. 

16_obywatelskie_spotkanie_gdanszczan_14_
Na zakończenie spotkania odbył się koncert świąteczny w wykonaniu zespołu Pectus.
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

oprac. AU

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy