Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski. Deklaracja współpracy na rzecz Polski samorządnej

25 maja w Warszawie w Senacie RP podpisana została deklaracja współpracy na rzecz Polski samorządnej. Swoje podpisy złożyli przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski oraz liderzy Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy i PSL. "Jako przedstawiciele ugrupowań demokratycznych, deklarujemy czynne wspieranie idei samorządności w Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w dokumencie.
( Publikacja: 25.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. siedzą od lewej Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Donald Tusk (PO), Szymon Hołownia (PL 2050), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PS), Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
Nz. siedzą od lewej Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Donald Tusk (PO), Szymon Hołownia (PL 2050), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PS), Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
żródło: Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski ma na celu odbudowę dynamicznie działających samorządów i Polski obywatelskiej. Zrzesza ponad 300 samorządowców z całego kraju. Już w momencie powołania zapowiadali oni walkę w obronie samorządności, czystego środowiska, demokratycznej szkoły a także decentralizacji władzy. Już w grudniu 2021 r., w momencie powstania, ruch ten zapowiadał, że chce też wesprzeć opozycję demokratyczną w najbliższych wyborach parlamentarnych. Prezesem stowarzyszenia jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, a we władzach ruchu zasiada też prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Uczestnicy spotkania w Senacie RP z podpisaną deklaracją współpracy
Uczestnicy spotkania w Senacie RP z podpisaną deklaracją współpracy
źródło: Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski

25 maja w Senacie RP samorządowcy z całej Polski spotkali się, żeby podpisać deklarację współpracy z liderami partii opozycyjnych. Podczas spotkania z udziałem Marszałka Senatu prof. Tomasz Grodzki swoje wystąpienia wygłosili: Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, Szymon Hołownia, przewodniczący Polska 2050, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wszyscy zgodnie podkreślili, że to dobry dzień dla demokracji i polskiej samorządności i zadeklarowali zmiany legislacyjne w zakresie funkcjonowania samorządów.

Następnie podpisano deklarację, w której postulaty samorządów zostały poparte przez liderów opozycji:

Jako przedstawiciele ugrupowań demokratycznych, deklarujemy czynne wspieranie idei samorządności w Rzeczypospolitej Polskiej.
W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polski i w celu wzmacniania instytucji i fundamentów państwa prawa, zobowiązujemy się do sukcesywnego przekazywania decyzyjności w ręce Polek i Polaków, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przekazania finansowania zadań publicznych, jakie realizuje samorząd terytorialny. Zobowiązujemy się do pełnej, uczciwej, równej i merytorycznej współpracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- czytamy w deklaracji.

Podczas spotkania w Senacie RP odbyła się też debata samorządowców
Podczas spotkania w Senacie RP odbyła się też debata samorządowców
żródło: Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski

Poniżej pełny tekst deklaracji:


Deklaracja poparcia postulatów
Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski

Naszym wspólnym celem jest demokratyczna i praworządna Polska, oparta o wartości europejskie, w tym zasadę pomocniczości, szanująca godność każdego człowieka, dbająca o środowisko naturalne i będąca ważnym ogniwem wspólnoty międzynarodowej. Kluczowym elementem takiego państwa jest samorządność.

Reforma samorządowa to jeden z największych sukcesów wolnej Polski. Dzięki inicjatywie mieszkańców i poparciu kolejnych rządów odbudowano wspólnoty lokalne. Niestety w ostatnich siedmiu latach rządów Prawo i Sprawiedliwość systematycznie i z premedytacją niszczy samorządność mieszkańców, tak jak wszystko co niezależne.

Jako przedstawiciele ugrupowań demokratycznych, deklarujemy czynne wspieranie idei samorządności w Rzeczypospolitej Polskiej.
W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polski i w celu wzmacniania instytucji i fundamentów państwa prawa, zobowiązujemy się do sukcesywnego przekazywania decyzyjności w ręce Polek i Polaków, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przekazania finansowania zadań publicznych, jakie realizuje samorząd terytorialny. Zobowiązujemy się do pełnej, uczciwej, równej i merytorycznej współpracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Deklarujemy wsparcie istoty samorządu terytorialnego, jaką jest decentralizacja władzy publicznej oraz samodzielność, wypływająca z urzeczywistnienia zasady pomocniczości. Samodzielność bazowana na jasnym rozdziale zadań, stabilnym i uczciwym finansowaniu, przewidywalności prawa oraz praworządności.

Wspólnie zobowiązujemy się do przeprowadzenia pełnego procesu legislacyjnego stosownych ustaw w ciągu 365 dni od zaprzysiężenia Rządu, realizujących postulaty wspierające zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców:

1. Stabilne budżety wspólnot lokalnych tworzone i zarządzane przez mieszkańców, niezależne od decyzji politycznych na szczeblu krajowym.
2. Utworzenie Funduszu Rozwoju Polski Lokalnej, w celu wsparcia terenów wiejskich.
3. Demokratyczna i dofinansowana oświata.
4. Zielony samorząd.
5. Nasze zdrowie.
6. Wspólnoty o sobie.

Tylko zgodna współpraca doprowadzi do osiągnięcia sukcesu przez demokratyczne środowiska, a wszyscy sygnatariusze niniejszej deklaracji, do takiej współpracy się zobowiązują.

Do niniejszej deklaracji dołączono opis wyżej wymienionych postulatów.

Pomorskie samorządy wspierają lwowskie szpitale. Pięć tirów pojechało na Ukrainę