Darmowe studia podyplomowe na gedanistyce

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę o Gdańsku, jego historii, kulturze i architekturze? Nadarza się ku temu świetna okazja. Fundacja Gdańska po raz szósty funduje 10 stypendiów na studia podyplomowe na kierunku gedanistyka. Trzeba się jednak pospieszyć. Termin składania wniosków o stypendium upływa w poniedziałek, 26 września. 
( Publikacja: 25.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Studia podyplomowe gedanistyka na UG zostały uruchomione w 2008 roku
Studia podyplomowe gedanistyka na UG zostały uruchomione w 2008 roku
Krzysztof Mystkowski/ KFP

Na czym polega program stypendialny?

Projekt stypendialny prowadzonego w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk oraz Uniwersytet Gdański powstał w 2017 roku. 
 
Program stypendialny będzie kontynuowany również w roku akademickim 2022/2023 i zakłada wyłonienie 10 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3600 złotych. Umożliwi to bezpłatny udział w studiach podyplomowych na kierunku gedanistyka
 
- Uruchamiając program stypendialny nie sądziliśmy, że będzie cieszył się on taką popularnością. Co roku, już po zakończeniu roku akademickiego zgłaszają się do nas osoby zainteresowane uczestniczeniem w kolejnej edycji. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Jakie warunki należy spełnić wnioskując o stypendium? 

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 
Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 
  • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt
  • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt
  • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-3 pkt
  • znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-1 pkt
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Miasta Gdańsk. 
 
 
Podczas dwóch semestrów studiów gedanistycznych studenci mają też zajęcia z historii Gdyni i Sopotu
Podczas dwóch semestrów studiów gedanistycznych studenci mają też zajęcia z historii Gdyni i Sopotu
mat. Fundacja Gdańska

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na: napisaniu minimum 3 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych oraz opiece i ewentualnej aktualizacji 100 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów. 

Jak i do kiedy należy złożyć wniosek?

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres: abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA, do poniedziałku 26 września, do godziny 12.00

MBA Dyplomacja nowym kierunkiem Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza

Wniosek o stypendium oraz jego regulamin można pobrać ze strony internetowej: https://fundacjagdanska.pl/po-raz-szosty-startuje-program-stypendialny-na-gedanistyke/
 
Lista rankingowa przyszłych stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Gdańskiej oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów we wtorek 27 września.