Od powojennej odbudowy po inwestycje nowoczesnego miasta. DRMG ma już 75 lat

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) obchodzi swoje 75-lecie. Początki sięgają 1948 r., kiedy to utworzono Zakład Osiedli Robotniczych, m.in. do odbudowy zrujnowanego przez wojnę Śródmieścia. Później były liczne reorganizacje, zmiany nazwy i siedzib. DRMG niezmiennie jednak realizuje na rzecz Miasta Gdańska różnorodne inwestycje: drogi, linie tramwajowe, mosty, szkoły, przedszkola, żłobki, baseny, boiska i place zabaw, a także infrastrukturę w ramach inicjatyw Budżetu Obywatelskiego.
26.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Masa osób spacerujących po kładce
Kładka zwodzona nad Motławą, o długości 70,5 metrów, łącząca Wyspę Ołowiankę z brzegiem w pobliżu Targu Rybnego została otwarta 17 czerwca 2017 r. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

Inwestycje w mieście równa się DRMG

Bez dwóch zdań zdecydowana większość inwestycji miejskich zrealizowana została właśnie przy udziale Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Jedną z dat przełomowych w historii DRMG była uchwała Rady Miasta Gdańska z końca grudnia 1999 r. powołująca z dniem 1 stycznia 2000 r. jednostkę budżetową w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego. RMG nadała Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego dokumentu DRMG jest jednostką budżetową Miasta Gdańska, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji samorządu. 
 
 
Czarno-białe zdjęcie przedstawiające robotników odbudowujących kamienicę
Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w 1949 r. po odgruzowaniu kwartału zamkniętego ulicami Długą, Garbary, Ogarną i Pocztową, przystą­piła m.in. do budowy pierwszego wielorodzinnego „bloku” mieszkalnego, spełniającego wyma­gania nowych czasów. Każde mieszkanie otrzymało kuchnię i łazienkę. Blok wchłonął tzw. Dom Uphagena
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
DRMG wykonuje także czynności związane z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji i remontów nie tylko objętych jej rocznym planem finansowym, ale również innych zadań powierzonych przez Miasto Gdańsk.
 
O skali przedsięwzięć koordynowanych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska najlepiej niech świadczą liczby. W 2022 r. DRMG zrealizowała inwestycje oraz remonty na kwotę ok. 340 mln zł. 
Dyrektor DRMG Karol Kalinowski przyznaje, że 75 lat to kawał czasu, a efekty działalności jednostki można zobaczyć w wielu miejscach w Gdańsku. - Cieszę się, że mogę być częścią tej historii, tej daleko sięgającej tradycji, chociaż dyrektorem DRMG jestem dopiero od niecałych dwóch lat. Świadomość, że pracuje się w tak znaczącej dla miasta jednostce motywuje jeszcze bardziej i napędza do działania - podkreśla.
 
PRACOWNICY ŚWIĘTUJĄ 75. URODZINY FIRMY
 

Co powstało dzięki DRMG?

Po roku 2000 DRMG ma na swoim koncie wiele kluczowych dla miasta inwestycji. To np. kładka zwodzona przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę, most zwodzony na Wyspę Sobieszewską, budowa Alei Pawła Adamowicza i Drogi Zielonej, dwie nowe linie tramwajowe - na Chełm i Nowa Warszawska, przebudowa linii tramwajowej na Stogi oraz Mostu Siennickiego.
 
Dwa tramwaje mijające się na torach
Tramwaje na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Witosa i Cienistej. Otwarta w grudniu 2007 r. linia tramwajowa na Chełm otworzyła nowy etap rozwoju komunikacji publicznej w południowe rejony miasta. Pierwsza zbudowana od 30 lat w Gdańsku linia tramwajowa ma długość 2,9 km
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl
Inne nie mniej znaczące przedsięwzięcia prowadzone przez DRMG to np. szkoła i przedszkole przy Lawendowym Wzgórzu, żłobek m.in. przy ul. Opolskiej, place zabaw na terenach szkolnych w ramach programu Radosna Szkoła oraz budowa ok. 110 boisk. Wśród inwestycji dotyczących infrastruktury oświatowej warto wymienić też budowę szkół na Suchaninie, Żabiance i Kokoszkach wraz z basenami oraz metropolitalnej szkoły w Kowalach.
DRMG realizuje też wszystkie inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 
Most z przęsłami z lotu ptaka
Most zwodzony na Wyspę Sobieszewską o długości 173 metrów nosi imię 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Został oddany do użytku w listopadzie 2018 r. Inwestycja kosztowała ponad 59 mln złotych, 28 mln zł z tej kwoty Miasto Gdańsk pozyskało z subwencji rządowej
fot. Łukasz Ogrodziński/ gdansk.pl
Na liście przedsięwzięć DRMG są też drogi rowerowe. Pierwsze ścieżki dla miłośników dwóch kółek powstały w połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. wzdłuż Alei Jana Pawła II i Rzeczypospolitej. 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska odpowiadała też za zagospodarowanie pasa nadmorskiego wraz z budową mola w Brzeźnie.
W DRMG od 48 już lat pracuje Paweł Żmuda - Trzebiatowski.
 
- Z perspektywy tego czasu, jak przejeżdżam przez Gdańsk, to mogę wskazać zadania i obiekty realizowane przez pracowników DRMG. W każdej dzielnicy, są obiekty nadzorowane przez DRMG, nie sposób ich wszystkich wymienić. Miałem szczęście, że trafiłem na życzliwych ludzi i szefów, którzy chcieli pracować i osiągać efekty. Tak wytrwałem te 48 lat - mówi zasłużony dla firmy pracownik.

Najważniejsze daty 

  • 26 kwietnia 1948 – powołanie Zakładu Osiedli Robotniczych, którego zadaniem jest pełnienie wszelkich czynności związanych z budownictwem społecznych osiedli i mieszkań pracowniczych, a w szczególności prowadzenie akcji budownictwa pracowniczego, finansowanego ze środków przeznaczonych na ten cel w państwowym planie inwestycyjnym
  • 29 grudnia 1948 – Okręgowa Dyrekcja Osiedli Robotniczych w Gdańsku (siedziba przy ul. Długi Targ 39/41). Obszar działania Okręgowej Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gdańsku obejmował województwa: gdańskie, szczecińskie i olsztyńskie.
Do 1951 r. organ figurował pod sześcioma różnymi nazwami, takimi jak: Zakład Osiedli Robotniczych Delegatura na woj. gdańskie i olsztyńskie, Delegatura Osiedli Robotniczych w Gdańsku, Zakład Osiedli Robotniczych Dyrekcja Okręgowa w Gdańsku, Zakład Osiedli Robotniczych Dyrekcja Okręgowa na woj. gdańskie, olsztyńskie, szczecińskie. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Budownictwa Miast i Osiedli przez Centralny Zarząd Miast i Osiedli „ZOR”.
 
Nowoczesny budynek szkoły
Szkoła metropolitalna w Kowalach to wyjątkowa inwestycja w portfolio DRMG. To pierwsza tego typu placówka oświatowa w Polsce, w której budowę zaangażowały się aż trzy samorządy: Gdańsk, Pruszcz Gdański i Kolbudy. Szkoła została otwarta we wrześniu 2018 r.
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl
  • 1 stycznia 1960 - powstaje Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych (zmiana siedziby na ul. Gen. K. Świerczewskiego 8-12, skrzydło od strony ulicy 3 Maja) jako samodzielna jednostka organizacyjna z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku
  • 25 kwietnia 1966 – powstaje Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Gdańsku, Dyrekcje Budowy Osiedli Robotniczych zmieniają nazwy na Okręgowe Dyrekcje Inwestycji Miejskich nr 1 i 2
  • 30 czerwca 1975 – powołano Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich którego zadaniem był nadzór nad działalnością m.in. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (zmiana nazwy)
  • 26 czerwca 1985 – Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Gdańsku (zmiana siedziby na budynek przy ul. Marynarki Polskiej 96)
  • 17 czerwca 1988 – Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Gdańsku przekształca się ponownie w Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

ZOBACZ FILM Z PIERWSZEGO SPACERU MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW PO KŁADCE NAD MOTŁAWĄ W CZERWCU 2017 r.

 

  • 1992 – zmiana siedziby z ul. Marynarki Polskiej na ul. Słowackiego 83
  • czerwiec 2001 - przeniesienie siedziby DRMG z ul. Słowackiego na ul. Piekarniczą 16
  • 2015 - przeniesienie siedziby DRMG z ul. Piekarniczej na ul. Żaglową 11

Kładka nad Motławą. Kiedyś krytykowana, dziś uwielbiana - służy Gdańskowi od dwóch lat

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami