• Start
  • Wiadomości
  • Wiosenne porządki w mieście. Ponad tysiąc kilometrów dróg do wysprzątania

Czas na wiosenne porządki. Wielkie sprzątanie miejskich dróg potrwa aż do kwietnia

Ponad tysiąc kilometrów ulic, ponad 120 kilometrów dróg rowerowych i chodników - rozpoczyna się intensywny czas pozimowych porządków w Gdańsku. Z ulic usunąć trzeba piasek, do umycia są setki znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych i wiat przystankowych. Pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych potrzebuje też zieleń. Sprawdź, co się będzie działo w najbliższych tygodniach na gdańskich ulicach.
01.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu mały pojazd, zamiatarka z miejscem dla kierowcy, z charakterystycznymi szczotkami
Te zamiatarki pojawią się w najbliższych dniach na ulicach Gdańska
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Do posprzątania ulice, drogi rowerowe, chodniki

W piątek, 1 marca, o planowanych porządkach opowiadały podczas briefingu władze Gdańska. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przypomniała na wstępie, że gdańskie ulice sprzątają w tym roku dwie miejskie jednostki:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Gdańskie Usługi Komunalne.

Specjalistyczny sprzęt lada dzień pojawi się na ulicach Gdańska, by pozamiatać i zmyć nawierzchnie jezdni z zimowych zanieczyszczeń, piasku i kruszywa. 

- Do posprzątania jest ponad tysiąc kilometrów dróg, ponad 120 kilometrów dróg rowerowych i chodników. Jeśli wystąpią przymrozki, prace porządkowe na drogach zostaną wstrzymane, by wykorzystywana do czyszczenia woda nie spowodowała oblodzenia nawierzchni - poinformowała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Przygotowania do wiosny to także przygotowania kwietników. Te muszą być posprzątane, choćby dlatego, że już jesienią ubiegłego roku zasadzonych zostało na nich około 11 tysięcy roślin, w tym krokusy, tulipany i różne byliny.

Mechaniczne oczyszczanie realizowane będzie według ustalonego tygodniowego harmonogramu, publikowanego na stronie GZDiZ w zakładce Porządek.

na zdjęciu kobieta w średnim wieku, w jasnym pastelowym płaszczu, mówi do mikrofonu, za nią stoi dwóch mężczyzn w średnim wieku i niewysoka kobieta
O wiosennych porządkach opowiadała w piątek prezydent Aleksandra Dulkiewicz, jej zastępca Piotr Kryszewski, a także Bartosz Piotrusiewicz, prezes Gdańskich Usług Komunalnych i Anna Bobrowska, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Oczyszczanie miasta niemal przez całą dobę

Wszystkie prace porządkowe, zgodnie z założeniami, potrwają do pierwszych dni kwietnia. Co ważne, prowadzone będą niemal przez całą dobę, by Miasto jak najszybciej oczyścić z pozimowych zanieczyszczeń.

- Już dzisiaj przepraszamy, jeżeli czasem będzie głośno, jednak staramy się, żeby praca nocna przebiegała wyłącznie na tych ciągach komunikacyjnych, które nie mają bezpośredniej styczności z mieszkańcami. Prosimy też o wyrozumiałość - chcemy, żeby miasto było jak najszybciej oczyszczone - zaznacza Bartosz Piotrusiewicz, prezes Gdańskich Usług Komunalnych. - W południowym rejonie miasta, który utrzymujemy, mamy trzy najbardziej efektywne, energooszczędne i ekologiczne zamiatarki  oraz jedną polewaczkę. O porządek w tej części miasta dba nasz 15-osobowy zespół - dodaje.

Zastępca Prezydent Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski poinformował, że Gdańskie Usługi Komunalne sprzątają część gdańskich ulic od maja 2023 r. To dodatkowe obowiązki spółki, która przede wszystkim odbiera odpady od mieszkańców w jednym z sektorów Gdańska.

Duże zainteresowanie zaprojektowaniem PKM Południe

Za utrzymanie czystości na ulicach w pozostałych trzech rejonach odpowiedzialne są dwie firmy wykonujące prace na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Każda z nich posiada profesjonalny sprzęt obsługiwany przez kilkudziesięciu pracowników. W całym mieście do sprzątania po zimie wykorzystywane są 23 specjalistyczne pojazdy.  

na zdjęciu fragment pojazdu ze szczotkami przy kołach, ma otwarte drzwi, stoi przy nich kobieta w średnim wieku, w jasnym płaszczu, po prawej stoi kilka osób
W tej zamiatarce ulicznej kierownica jest po prawej stronie - by kierowca lepiej widział i kontrolował pracę szczotek czyszczących jezdnię i krawężniki
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Porządki także w parkach i skwerach

Pozimowe prace porządkowe prowadzone będą także na terenach zielonych. Zanieczyszczenia, resztki obumarłej roślinności wraz z opadłymi liśćmi zagrabione i zabrane zostaną z parków komunalnych, skwerów, zieleńców oraz z pasów drogowych. Po ich wysprzątaniu, przy dogodnej pogodzie, można będzie wykonać zabiegi pielęgnacyjne, m.in. koszenie trawników czy łąk miejskich z zachowaniem zasad racjonalnego koszenia i dbania o bioróżnorodność. Wykonane zostaną też cięcia pnączy i usuwanie samosiewów. Z gdańskich ulic znikną też osłony przeciwsolne, a zamontowane zostaną drewniane paliki zabezpieczające zieleń.

- Utrzymujemy infrastrukturę, ale dbamy też o tereny zielone. Sprzątamy zatem również trawniki, skwery, różne tereny zielone. Prace porządkowe dotyczą też pomników i miejskich mebli - podkreśla zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski.

W najbliższych tygodniach prowadzony będzie przegląd wszystkich takich mebli, w tym ławek i koszy na odpady. Uzupełnione zostaną ich brakujące elementy, w razie potrzeby zostaną odmalowane ich zużyte części. Sprzątaniem objęte zostaną również przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, kładki, przejścia podziemne czy schody terenowe. Tam do sprzątania wykorzystywane będą tradycyjne narzędzia, a więc miotły, grabie i szufle.

Pozimowe sprzątanie prowadzone będzie także na cmentarzach komunalnych, gdzie wygrabione zostaną tereny zielone, usunięte zostaną śmieci oraz pozostały w alejkach piasek. Jeśli tylko pozwoli na to aura, uruchomiona zostanie ponownie instalacja wodociągowa.

na zdjęciu dwa samochody i jedna mini zamiatarka mechaniczna
Zamiatarki, polewaczki, ale też tradycyjny sprzęt, typu grabie i miotły - w najbliższych tygodniach zaplanowane wielkie, pozimowe sprzątanie miasta
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Trzeba umyć znaki drogowe i latarnie

Wiosenne porządki obejmą również elementy infrastruktury odpowiadającej za bezpieczeństwo ruchu, czyli znaki drogowe i urządzenia sygnalizacji świetlnej. Zostaną one oczyszczone z kurzu, by być lepiej widocznymi dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Umyte zostaną też słupy oraz oprawy oświetlenia ulicznego, a także szafki elektryczne, w których umieszczone są urządzenia odpowiadające za prawidłowe działanie sygnalizacji świetlnej czy systemu TRISTAR.

- Nasi inspektorzy prowadzą obecnie w terenie przeglądy oznakowania. Wytypowane zostanie to, które wymaga wymiany, odnowienia. Te prace rozpoczniemy z kolei wtedy, gdy warunki atmosferyczne będzie naprawdę sprzyjać takim pracom, a temperatura wynosić będzie powyżej 5 stopni Celsjusza - zaznaczyła Anna Bobrowska, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Trwa łatanie dziurawych nawierzchni ulic

Od ponad miesiąca na gdańskich ulicach trwają prace związane z pozimowym łataniem dziur w nawierzchniach jezdni. Dotąd naprawy pochłonęły 2 miliony złotych. Prace naprawcze wykonano już na około 300 ulicach. Te prowadzone będą co najmniej do połowy kwietnia br.

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska