• Start
  • Wiadomości
  • Chełm. W czwartek rozpoczęły się konsultacje w sprawie podziału dzielnicy

Chełm. W czwartek rozpoczęły się konsultacje w sprawie podziału dzielnicy

30 listopada rozpoczęły się się konsultacje społeczne dotyczące pomysłu podziału Chełmu, liczącego dziś około 49 tysięcy mieszkańców, na dwie mniejsze dzielnice: Chełm i Orunię Górną. Co na ten temat sądzą gdańszczanie? Swoja opinię można wyrazić przez cały grudzień 2017 r.
( 29.11.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

49 tysięcy mieszkańców w jednej dzielnicy to zdecydowanie za dużo. Dlatego padł pomysł, by podzielić Chełm na dwie mniejsze dzielnice

- To dobry pomysł. Obecna dzielnica Chełm obejmuje spory teren i mieszka tu dużo ludzi. Ci, mieszkający na Oruni Górnej, nie utożsamiają się zbytnio z nazwą Chełm. Ja ich rozumiem, dlatego uważam za słuszne, żeby nastąpił podział - ocenia Marian Menczykowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm.

Jest to obecnie najbardziej zaludniona dzielnica w Gdańsku. Przekłada się to zresztą na roczny budżet Rady Dzielnicy. Ten na Chełmie wynosi około 200 tys. złotych rocznie. Jeżeli dojdzie do podziału dzielnicy, wówczas jego budżet uszczupli się o około 70 tys. złotych. Mimo to przewodniczący Menczykowski, jak i większość radnych dzielnicy, gorąco kibicują temu pomysłowi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wysokość budżetu dzielnicy jest uzależniona od frekwencji mieszkańców biorących udział w wyborach do Rady Dzielnicy.

- A frekwencja w tych ostatnich wyniosła niecałe 6 proc., czyli otrzymaliśmy tylko 4 zł na jednego mieszkańca (maksymalna stawka to 6 zł na mieszkańca – red.). Na Chełmie uzyskaliśmy aż 14 proc., ale właśnie na Oruni Górnej czy jeszcze bardziej oddalonych, nowych osiedlach, np. przy ul. Olimpijskiej, do urn wyborczych poszły niecałe dwa procent uprawnionych głosujących. Tak naprawdę sporo straciliśmy przez to, że spora część mieszkańców nie utożsamia się po prostu z tą dzielnicą – ocenia przewodniczący Menczykowski.

Pomysł podziału Chełmu rodził się w głowach niektórych mieszkańców od wielu miesięcy.

Pod koniec września br. Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę dotyczącą zamiaru podziału Chełmu. Zdecydowano też, że przed uchwaleniem konkretnego już podziału, przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w tej kwestii. Te rozpoczynają się już 30 listopada, i potrwają do 30 grudnia.

Zgodnie z zaproponowanym wstępnie podziałem nowa granica Chełmu przebiegać będzie ul. Świętokrzyską, od al. Havla do ul. Małomiejskiej. Następnie będzie kierować się na północ do ul. Ptasiej, przecinając ul. Madalińskiego, potem – na wschód między ul. Ptasią i Hebanowskiego, do ul. Zamiejskiej. Tam granica skręcać będzie na północ i między ogródkami działkowymi, a ul. Kolonia Anielinki przetnie ul. Cienistą na wysokości ul. Bitwy pod Lenino. Za ul. Cmentarną granica dochodzić będzie do ul. Stoczniowców, a podnóżem Biskupiej Góry – do al. Armii Krajowej. Następnie, tą aleją biec będzie na zachód do skrzyżowania z ul. Łostowicką. Tu skręci na południe i al. Havla dochodzić będzie do ul. Świętokrzyskiej.

Z kolei granicę Oruni Górnej stanowić będzie granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej będzie biec na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręci na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzić będzie do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzić będzie do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmieni kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

30 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie podziału Chełmu

Ewentualne uwagi do tych propozycji można składać pisemnie przez cały grudzień. Poza tym 13 grudnia br. zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Odbędzie się ono w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Początek o godz. 17.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zameldowani w Gdańsku mieszkańcy, nie tylko ci z dzielnicy Chełm.

Po 30 grudnia Biuro Rady Miasta przygotuje zestawienie ze wszystkimi uwagami mieszkańców, które trafi do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Gdańska, a następnie zostanie przekazane do wnioskodawców uchwały, czyli radnych klubu Platformy Obywatelskiej. To oni będą podejmować dalsze decyzje: czy uwzględnić zgłoszone uwagi czy zachować stan zaproponowany w uchwale.

Projekt podziału dzielnicy Chełm oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze/Konsultacje-podzialu-Dzielnicy-Chelm,a,94162

Wnioski lub uwagi do treści uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska projektu podziału Dzielnicy Chełm należy składać:

  1. w formie pisemnej do Biura Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. Nr 104 (parter),

  2. drogą elektroniczną na adres: brm1@gdansk.gda.pl

Przeczytaj także:

Chełm. Trzeba podzielić tą dużą gdańską dzielnicę na dwie mniejsze