Chełm. Poznaj burzliwe i mało znane dzieje dzielnicy

„Historie Gdańskich Dzielnic - Chełm” to cykl czterech wykładów o historii jednej z najludniejszych i bodaj najstarszą dzielnicą Gdańska. Prelekcje zawodowych historyków, promujące planowaną publikację naukową, będą odbywać się w szkołach na terenie dzielnicy w listopadzie i grudniu 2017 roku. Pierwsze już we wtorek, 7 listopada.
( 06.11.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
{id98208}


Historie Gdańskich Dzielnic to projekt Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, który składa się z trzech elementów, tj. prezentacji letnich wystaw plenerowych w gdańskich dzielnicach, jesiennych wykładów oraz publikacji naukowej zawierającej artykuły profesjonalnych historyków i historyków sztuki, które w zamierzeniu mają rzucać nowe światło na dzieje Gdańska, ale także obejmować ich najnowszą historię.

Pierwsza odsłona projektu dotyczy dziejów dzielnicy Chełm. We wtorek, 7 listopada, o godz. 18:00 odbędzie się pierwszy z wykładów, który będzie dotyczył jej najstarszych, średniowiecznych dziejów.

- Cykl czterech wykładów zainicjuje Prof. dr hab. Klemens Bruski. Podczas godzinnej prelekcji wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego przybliży dzieje Chełmu w średniowieczu. Co może być dla zgromadzonych sporym zaskoczeniem? Badania Profesora z dużą dozą prawdopodobieństwa pozwalają stwierdzić, że dzieje osadnictwa na Chełmie wykraczają znacznie poza rok 1277, kiedy to po raz pierwszy Chełm jest odnotowany w przywileju księcia pomorskiego Mściwoja II. Czy to właśnie na terenie tej dzielnicy znajdowało się najstarsze centrum administracyjne Gdańska? Dlaczego można tak sądzić? Warto przyjść i posłuchać, a także postawić własne pytania, na które postaramy się udzielić odpowiedzi - mówi dr Janusz Dargacz z MHMG, organizator wykładów. 

{id98210}

{id98209}


Wykłady będą odbywać się w listopadowe i grudniowe wtorki o godz. 18:00, co dwa tygodnie, w jednej z dwóch chełmskich szkół:

  • Szkole Podstawowej nr 47 (ul. Reformacka 18)
  • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Chałubińskiego 13)

Prelekcje w zamierzeniu mają promować publikację naukową autorstwa wielu uznanych, a także młodych badaczy Gdańska. Poza Prof. Bruskim trzy pozostałe prelekcje wygłoszą prof. Sławomir Kościelak, dr Barbara Pospieszna wraz z dr. Mirosławem Marcinkowskim oraz Ryszard Kopittke. Wszystkie one znajdą się w przygotowywanej publikacji naukowej.

- Zależało nam na tym, aby publikacja została wydana drukiem. Jej wartość będzie polegała na tym, że będzie to pierwsze naukowe podsumowanie dziejów Chełmu. Na pewno pomoże ona w lepszym zrozumieniu dzielnicy, będzie stanowiła doskonałe narzędzie dla lokalnych przewodników, ale także będzie wartościowym zbiorem informacji dla pasjonatów lokalnej historii - dodaje dr Dargacz.

{id98211}


Publikacja ukaże się w grudniu 2017 r. w nakładzie 250 egzemplarzy. Informacje o wykładach można znaleźć na www.mhmg.pl oraz Facebooku Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wstęp jest bezpłatny.

Wykłady są organizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Radę Dzielnicy Chełm.