Piesi muszą być bezpieczni. Zakaz jazdy na hulajnodze na terenie Jarmarku Św. Dominika

Ze względów bezpieczeństwa użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie mogą poruszać się nimi po ulicach Starego i Głównego Miasta, na których funkcjonują kupieckie kramy w ramach trwającego jarmarku. Zakaz obowiązuje przez trzy tygodnie, do 14 sierpnia włącznie. Operatorzy wypożyczanych e-hulajnóg wprowadzili w aplikacjach mobilnych całkowity zakaz ruchu i parkowania hulajnóg na obszarze Jarmarku Św. Dominika. To efekt wspólnych rozmów i działań z przedstawicielami służb miejskich.
25.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Hulajnogą elektryczną nie wjeżdżaj na teren Jarmarku Św. Dominika. Wprowadzono zakaz
Hulajnogą elektryczną nie wjeżdżaj na teren Jarmarku Św. Dominika. Wprowadzono zakaz
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Bez hulajnóg na terenie jarmarku  

Jarmark Św. Dominika każdego roku przyciąga tysiące turystów, ale i mieszkańców Gdańska, zainteresowanych ofertą kupców i rzemieślników. Ulice, na których ustawiono kupieckie stoiska, są wyłączone z ruchu samochodowego. Od tego roku nie można także poruszać po nich na tzw. hulajnogach współdzielonych.

- To Miasto wymagało od operatorów wprowadzenia w aplikacjach mobilnych całkowitego zakazu ruchu i parkowania hulajnóg w obszarze jarmarku, przez cały czas trwania tej imprezy, a więc od 23 lipca do 14 sierpnia - zaznacza Jędrzej Sieliwończyk z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

762. Jarmark św. Dominika w Gdańsku oficjalnie otwarty

Piesi muszą być bezpieczni w Śródmieściu, także po zakończeniu jarmarku, dlatego przedstawiciele Miasta przypomnieli operatorom podczas jednego ze spotkań o obowiązku ograniczenia prędkości hulajnóg poruszających się na tym obszarze do 12 km/h. Poza tym Miasto oczekuje od operatorów wprowadzenia w aplikacjach całkowitego zakazu ruchu po ul. Długiej i Długim Targu oraz Piwnej i Chlebnickiej, przez cały rok.

- Zgodnie z przyjętą ponad rok temu uchwałą Rady Miasta Gdańska, nieodpowiednio zaparkowane hulajnogi, które stwarzają zagrożenie m.in. dla pieszych i rowerzystów, mogą być usunięte i przechowywane na miejskim parkingu strzeżonym. Za interwencję oraz każdy dzień przechowywania takiego pojazdu naliczane są opłaty. Odbiór zarekwirowanego sprzętu możliwy jest po udokumentowaniu własności oraz wskazaniu sprawcy. Jeżeli sprawca jest wskazany - otrzymuje mandat. W przypadku odmowy jego przyjęcia, sprawa zostaje skierowana do sądu - tłumaczy Jędrzej Sieliwończyk.

O karach dla użytkowników e-hulajnóg, które pozostawione będą na chodnikach, jezdniach czy drogach rowerowych, w niewłaściwy sposób, pisaliśmy w połowie lipca br. Usuwaniem takich pojazdów zajmuje się gdańska Straż Miejska.

Zostawiłeś hulajnogę na chodniku? Licz się z mandatem

Ile wynosi mandat za niewłaściwe zaparkowanie hulajnogą?

Mandat za pozostawienie hulajnogi w miejscu niezgodnym z przepisami wynosi 100 złotych. Dodatkowo, niewłaściwie zaparkowaną hulajnogę elektryczną można usunąć z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zakazane i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Jest to dodatkowy koszt w wysokości 125 zł, a także 20 złotych za każdy dzień przechowywania hulajnogi.

Nowelizacja ustawy objęła hulajnogi

W maju 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym, która uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych. Ich użytkownicy stali się "kierującymi", w związku z czym muszą stosować się do przepisów PRD. Nowelizacja dała m.in. możliwość karania kierujących e-hulajnogami w przypadku, gdy popełnią wykroczenie.

Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego oraz częstszymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg, Miasto zintensyfikowało działania służące uporządkowaniu przestrzeni i zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych.

Sytuacje stanowiące zagrożenie mogą być każdorazowo zgłaszane przez mieszkańców za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu (np. telefonicznie pod nr 58 52 44 500 - red.) oraz dedykowanej aplikacji mobilnej.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta