Zostawiłeś hulajnogę na środku chodnika? Musisz liczyć się z mandatem i kosztami jej usunięcia

Hulajnogę elektryczną stojącą, a częściej leżącą, na chodniku czy drodze rowerowej, spotykamy coraz częściej w drodze do domu, szkoły czy pracy. Często tak pozostawione pojazdy mocno utrudniają przejście pieszym czy przejazd rowerzystom, czasami stwarzając też dla nich realne zagrożenie. Władze Gdańska mówią "dość" niesfornym użytkownikom hulajnóg współdzielonych.
14.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Leżące niemal wszędzie hulajnogi elektryczne coraz częściej irytują mieszkańców, ale też stwarzają w niektórych sytuacjach realne niebezpieczeństwo
Leżące niemal wszędzie hulajnogi elektryczne coraz częściej irytują mieszkańców, ale też stwarzają w niektórych sytuacjach realne niebezpieczeństwo
Fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Ponad 200 miejsc parkingowych w Gdańsku dedykowanych hulajnogom

Problem pozostawionych byle gdzie hulajnóg pojawił się przed kilku laty. Władze Gdańska starają się go rozwiązać. Już we wrześniu 2020 r. informowaliśmy o tym, że Miasto wyznaczyło ponad 200 lokalizacji na miejsca postojowe dla tych elektrycznych pojazdów. Na chodnikach pojawiły się wówczas nowe oznaczenia - piktogramy przedstawiające hulajnogę, otoczone przerywanymi białymi liniami, które tworzą kształt prostokąta. Zgodnie z proponowanymi przez Miasto zasadami, to właśnie w takich specjalnych punktach powinny być pozostawiane przez użytkowników. Część z nich dostosowała się do zasad, część, niestety, nie. Co istotne, jeżeli nie ma takich miejsc postojowych w pobliżu, wówczas hulajnogę można zostawić na chodniku, ale pod pewnymi warunkami:

  • jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

  • równolegle do krawędzi chodnika,

  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m.

Straż Miejska odholowuje źle zaparkowane hulajnogi

Od kilku dni strażnicy miejscy stosują zasadę "zero tolerancji" dla hulajnóg pozostawionych nieprawidłowo na chodnikach czy drogach rowerowych. Mundurowi w ostatnim czasie otrzymywali sygnały m.in. o tym, że e-hulajnogi w niewłaściwy sposób zostawiano w okolicach mola w Brzeźnie, na biegnącej tamtędy ścieżce rowerowej. Pojazdy utrudniały ruch i stwarzały niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze usunęli je na koszt właściciela.

Nie zostawiaj hulajnogi na chodniku! Pierwsze miejsca postojowe już wymalowane

Ile wynosi mandat za niewłaściwe zaparkowanie hulajnogą?

Ale z karą finansową muszą się też liczyć użytkownicy tych pojazdów. Mandat za pozostawienie hulajnogi w miejscu niezgodnym z przepisami wynosi 100 złotych. Dodatkowo, niewłaściwie zaparkowaną hulajnogę elektryczną można usunąć z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zakazane i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Jest to dodatkowy koszt w wysokości 125 zł, a także 20 złotych za każdy dzień przechowywania hulajnogi.

O tym, że skończyła się w Gdańsku tolerancja dla niesfornych użytkowników hulajnóg poinformował za pomocą Facebooka m.in. zastępca prezydent Gdańska, Piotr Borawski.

2

Nowelizacja ustawy objęła hulajnogi

W maju 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym, która uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych. Ich użytkownicy stali się "kierującymi", w związku z czym muszą stosować się do przepisów PRD. Nowelizacja dała m.in. możliwość karania kierujących e-hulajnogami w przypadku, gdy popełnią wykroczenie.

- Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego oraz częstszymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg, Miasto zintensyfikowało działania służące uporządkowaniu przestrzeni i zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych. W ostatnich dniach doszło do spotkania przedstawicieli służb miejskich z operatorami hulajnóg oraz do konfiskaty hulajnóg zagrażających bezpieczeństwu w pasie nadmorskim - potwierdza Paulina Chełmińska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Sytuacje stanowiące zagrożenie mogą być każdorazowo zgłaszane przez mieszkańców za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu (np. telefonicznie pod nr 58 52 44 500 - red.) oraz dedykowanej aplikacji mobilnej.

Miasto w kontakcie z operatorami hulajnóg

Od 2019 roku Urząd Miejski w Gdańsku jest w kontakcie z przedstawicielami firm działających na terenie naszego miasta. Zanim znowelizowano wspomniane już Prawo o ruchu drogowym, Miasto podpisywało z operatorami porozumienia o współpracy, których treść była wspólnie wypracowana.

- Operatorzy dysponują także aktualizowaną listą wyznaczonych przez miasto parkingów dla hulajnóg. Wszelkie planowane zmiany są także z operatorami konsultowane. Poszczególni operatorzy umożliwiają wypożyczanie swoich urządzeń poprzez dedykowane aplikacje mobilne. W nich powinny wyświetlać się lokalizacje parkingów dla hulajnóg.  Lista 227 parkingów została przekazana wszystkim operatorom celem udostępnienia tych informacji pracownikom operacyjnym (rozstawiającym udostępniane hulajnogi) oraz - za pośrednictwem aplikacji - swoim użytkownikom - informuje Paulina Chełmińska.

Gdańsk reguluje zasady poruszania się na hulajnogach. Miejsca postojowe i ograniczenie prędkości

Co w sytuacji, jeśli dany użytkownik zaparkuje prawidłowo hulajnogę, ale ktoś inny np. złośliwie ją przesunie na chodnik? 

Miasto nie jest operatorem hulajnóg współdzielonych. Takie indywidualne sytuacje użytkownicy powinni rozstrzygać z operatorami i w razie interwencji służb, także z nimi, np. ze Strażą Miejską.

Dopuszczalna prędkość dla hulajnóg to 20km/h

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych muszą korzystać z drogi dla rowerów. Jeśli takiej nie ma, mogą skorzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Warto pamiętać przy tym, że dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. W przypadku, gdy na jezdni dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h i nie ma wydzielonej drogi lub pasa dla rowerów, osoby korzystające z hulajnóg mogą poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych. Wówczas obowiązuje jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i ustępowanie pierwszeństwa pieszym.

Co istotne, w Gdańsku wyznaczono także obszar, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości dla hulajnóg do 12 km/h. To obszar ograniczony ulicami: Długie Pobrzeże, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Podwale Staromiejskie.

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?