• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2025. W które przestrzenie warto zainwestować?

Budżet Obywatelski 2025 to ponad 21 mln zł. W które przestrzenie warto zainwestować?

Do 25 lutego mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego 2025. Do rozdysponowania jest ponad 21 mln złotych. Ci, którzy zastanawiają się jeszcze, co można zaproponować w dzielnicy, w której mieszkają, mogą skorzystać z podpowiedzi Biura Rozwoju Gdańska. Planiści opracowali bowiem katalog Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, czyli miniplany zagospodarowania przestrzennego dla konkretnych terenów w dzielnicach.
09.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu drewniana konstrukcja przypominająca zamek do zabawy dla dzieci, w tle blok mieszkalny i drzewa
Gdańskie Przestrzenie Lokalne - to źródło podpowiedzi do projektów Budżetu Obywatelskiego
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Jak zmienić oblicze dzielnicowej przestrzeni?

Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostały opracowane po konsultacjach z mieszkańcami oraz radnymi poszczególnych dzielnic. Komu brakuje pomysłów na projekt BO, koniecznie powinien skorzystać, a przynajmniej zainspirować się, tymi propozycjami.

- Katalog GPL to zbiór ciekawych propozycji na to, jak tchnąć życie w tereny najbliższe mieszkańcom: osiedlowe skwery, place, niepozorne trawniki, codziennie mijane w drodze do pracy, szkoły czy do sklepu - w oparciu o opracowaną całościową koncepcję przestrzeni lokalnych - podkreśla Katarzyna Błaszkowska z Biura Rozwoju Gdańska.

Pomysły na przestrzenie w 35 dzielnicach

Atrakcyjny skwer w Pieckach - Migowie

W ubiegłym roku w dzielnicy Piecki - Migowo, przy ul. Piecewskiej, powstała atrakcyjna przestrzeń dla mieszkańców. Można tam spędzić czas z dziećmi lub po prostu odpocząć i posiedzieć na ławce w cieniu drzew. Wcześniej był tam zielony, mocno zarośnięty teren, raczej omijany przez mieszkańców. Dzięki współpracy specjalistów z Biura Rozwoju Gdańska i Rady Dzielnicy Piecki - Migowo opracowano dla tego miejsca właśnie jeden z dokumentów nazywanych Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi. Zaproponowano konkretne propozycje i rozwiązania dla tego obszaru. Podpowiedzi okazały się pomocne. Mieszkańcy skorzystali z nich i zgłosili projekty do Budżetu Obywatelskiego. Środki na zagospodarowanie tego miejsca przeznaczyła też Rada Dzielnicy Piecki - Migowo.

Atrakcyjny skwer sąsiedzki oficjalnie otwarty

To nie pierwsza realizacja zagospodarowania przestrzeni opracowanej przez BRG.

- W maju 2019 roku zrealizowany został pierwszy etap GPL dla dzielnicy Matarnia, opracowany dla rejonu ulicy Radarowej. W ramach realizacji tego projektu powstał ogród deszczowy na skrzyżowaniu ulic Radarowej i Radiowej - przypomina Katarzyna Błaszkowska. - Pojedyncze elementy zaczerpnięte z Gdańskich Przestrzeni Lokalnych powstały również w innych dzielnicach - dodaje.

Jak zagospodarować przestrzeń zgodnie z prawem?

Biuro Rozwoju Gdańska od kilku lat opracowuje wytyczne urbanistyczne dla terenów miejskich wskazanych w projekcie Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Wyznaczono dotąd ponad 100 takich lokalizacji w różnych częściach naszego miasta.

Zazwyczaj nie są to miejsca zdegradowane czy zapomniane, ale często niezagospodarowane. Specjaliści BRG pochylili się bowiem nad takimi przestrzeniami, jak niezabudowane, ale zarośnięte samosiejkami tereny zielone, podeptane trawniki sąsiadujące z popularnymi ciągami dla pieszych, znajdującymi się często pomiędzy blokami mieszkalnymi. Niektóre opracowania dotyczą terenów nabrzeży rzecznych. W tych dokumentach wskazano konkretne pomysły na to, jak daną przestrzeń można zagospodarować zgodnie z lokalnym prawem, a więc obowiązującym dla danej przestrzeni Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

TUTAJ ZNAJDZIECIE KATALOG GDAŃSKICH PRZESTRZENI LOKALNYCH 

Każda przestrzeń jest w sposób szkicowy i syntetyczny zilustrowana, by dać wyobrażenie mieszkankom i mieszkańcom o tym, jak w przyszłości mogłaby wyglądać. W projektach położono nacisk na pieszą dostępność przestrzeni, poprawę poczucia bezpieczeństwa i stworzenie lub wzmocnienie miejsc integrujących lokalną społeczność.

Budżet Obywatelski 2025. Ile pieniędzy na projekty w dzielnicach?

Przykładowe propozycje opracowane przez BRG dla dzielnic Aniołki i Brętowo

Który teren zagospodarować na Aniołkach?

Specjaliści z Biura Rozwoju Gdańska pochylili się m.in. nad terenem pomiędzy ul. Powstańców Warszawskich i Marszałka Focha. To obecnie przestrzeń zielonego skwerku z miejscami parkingowymi. Proponują oni w tym miejscu atrakcyjne zagospodarowanie terenu, uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia, a do tego wykreowanie tzw. przestrzeni współdzielonej. 

Mat. BRG
Mat. BRG

W który teren zainwestować w Brętowie?

W Matemblewie, które jest częścią Brętowa, znajdują się dwa zbiorniki retencyjne “Nowiec II” i “Górne Młyny”. Planiści z BRG przyjrzeli się przestrzeni przy ul. Potokowej, a konkretnie jej rozwidleniu przy tych zbiornikach, a także terenom przy potoku “Strzyża” - przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz wzdłuż ul. Dolne Młyny. Jak zwracają uwagę specjaliści, tereny te wymagają uporządkowania i integracji. Widzą oni duży potencjał w zielonych terenach rekreacyjnych wokół zbiorników i potoku, gdzie często spacerują okoliczni mieszkańcy.

Mat. BRG
Mat. BRG

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami