• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2023. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zwycięskich projektów

Budżet Obywatelski 2023. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zwycięskich projektów

Trwają już przygotowania do przyszłorocznej edycji gdańskiego BO. Projekty będzie można zgłaszać, według założonego harmonogramu, od 14 marca br. Wcześniej jednak, bo już na najbliższej sesji 27 stycznia, Rada Miasta Gdańska zajmie się projektem uchwały, która wprowadza zmiany m.in. w zasadach głosowania, a także korzystania ze zrealizowanych w ramach BO inwestycji.
( Publikacja: 25.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trwają przygotowania do kolejnej edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Szykują się zmiany
Trwają przygotowania do kolejnej edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Szykują się zmiany
Fot. UMG

 

Projekty BO realizowane na terenach przyszkolnych od dłuższego czasu budzą emocje wśród części mieszkańców. Zdarza się bowiem, że nowe boiska, siłownie czy place zabaw, które powstają w takich miejscach, są dostępne jedynie dla uczniów danej szkoły. Tymczasem boiska sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców w różnym wieku, w każdej dzielnicy i są chętnie wykorzystywane w godzinach popołudniowych i wieczornych. Niektóre z nich bywają jednak niedostępne.

Na ten problem zwracali uwagę mieszkańcy, ale też aktywiści i radni poszczególnych dzielnic. Miasto postanowiło więc uregulować tę kwestię - w projekcie uchwały pojawiła się definicja ogólnodostępności. Określa ona, iż „ogólnodostępność danego projektu oznacza zapewnienie możliwości czerpania z niego korzyści na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Za spełnienie zasady ogólnodostępności projektu uważa się:

- w przypadku projektów inwestycyjnych - muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00 oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00, a przez dostępność rozumie się dostęp niezwiązany z wynajmem i użyczeniem infrastruktury klubom sportowym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom gospodarczym,

- w przypadku projektów nieinwestycyjnych, takich jak organizacja szkoleń, wydarzeń, kursów, zajęć i innych podobnych, efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji."

 

Kolejną zmianą, jaką zaproponowano w projekcie uchwały, są nowe progi poparcia dla projektów w trakcie głosowania: 100 dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Dla projektu dzielnicowego Zielonego BO nie wprowadzono limitów.

Zmiana ta jest jednak, w dużej mierze, powrotem do zapisów sprzed dwóch lat. W ubiegłym roku projekty dzielnicowe BO musiały osiągnąć minimalny próg poparcia 200 punktów, a projekty ogólnomiejskie BO - co najmniej 400 punktów poparcia. Uznano jednak, że to zbyt wysokie progi. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO.

Minimalne progi poparcia to jedne z kryteriów, które umożliwiają realizację danego projektu.

 

Z dostępnością do przyszkolnych boisk, których budowę sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego, bywa różnie. Urząd Miejski postanowił doprecyzować przepisy w tej kwestii
Urząd Miejski postanowił uściślić kwestię dostępności przyszkolnych boisk sfinansowanych z Budżetu Obywatelskiego
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

- Doprecyzowaliśmy też niektóre z dotychczasowych przepisów dotyczące m.in. tzw. projektów miękkich (np. warsztaty tematyczne i zajęcia ruchowe - red.). Wnioskodawcy będą zobowiązani złożyć załącznik do projektu, w którym powinny znaleźć się takie informacje, jak zasady rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników. Wcześniej wnioskodawcy także musieli podawać takie informacje, ale robili to w różny sposób - teraz zostało to doprecyzowane - informuje Marta Dzierżawska z Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

W projekcie uchwały zaproponowano też rozwiązanie, w przypadku sytuacji, gdy zgłoszony projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców ze względu na jego koszt.

- Jednostka weryfikująca projekt może podnieść koszt projektu, który określił wnioskodawca, do maksymalnej kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę. Będzie musiała jednak wcześniej poinformować o tym wnioskodawcę - zaznacza Marta Dzierżawska.

 

Okrągła, 10. edycja Budżetu Obywatelskiego

BO w Gdańsku został ogłoszony w 2013 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza i radnych Gdańska. Dziewięć milionów złotych z miejskiego budżetu zostało wówczas przekazanych w ręce mieszkańców. Od tego czasu w naszym mieście odbyło się już osiem edycji BO - dziewiąta właśnie trwa.

Dzięki projektom Budżetu Obywatelskiego powstały nowe drogi, tereny sportowo-rekreacyjne i place zabaw. Zrealizowano też wiele projektów sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Każdego roku, po zakończonym głosowaniu, Urząd Miejski przeprowadza konsultacje z mieszkańcami, prosząc ich o uwagi oraz propozycje, które - zdaniem gdańszczan - należy wprowadzać. I tak, w dwóch pierwszych edycjach: BO2014 i BO2015 podział środków wyznaczano na okręgi wyborcze, a od BO2016 wprowadzono podział środków dla dzielnic.

Do czasu BO2020 składać projekty i głosować mogli mieszkańcy od 16. roku życia, natomiast od BO2020 limit wieku został zniesiony. W BO2020 wprowadzono także możliwość zgłaszania projektów na terenach niegminnych. Zmniejszona została też liczba wymaganych podpisów poparcia projektu dzielnicowego z 15 na 1 - był to wymóg zawarty w ustawie o samorządzie gminnym. W BO2021 wprowadzono z kolei Zielony Budżet Obywatelski, a także zmieniono sposób wyliczenia kwot dla dzielnic, by zwiększyć pule dla najmniejszych dzielnic.