• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2021. Ponad 40 tys. mieszkańców wzięło udział w głosowaniu

Budżet Obywatelski 2021. Ponad 40 tys. mieszkańców wzięło udział w głosowaniu

Ubiegłorocznego rekordu frekwencji wśród głosujących nie udało się pobić, ale pewna tradycja została zachowana: gdańszczanie, podobnie jak w latach ubiegłych, oddali najwięcej głosów w ostatnim możliwym terminie, a więc w poniedziałek, 30 listopada. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w sobotę, 5 grudnia, o godz. 9.30.
( Publikacja: 01.12.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1

 

W tym roku na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021 zagłosowało dokładnie 40 383 osób. Najwięcej głosów oddano 30 listopada - zrobiło tak blisko 8 tysięcy mieszkańców. Zainteresowanie głosowaniem wyraźnie wzrastało zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych, co mogło przekładać się chwilami na spowolnienie pracy systemu do głosowania. Do samego końca na portalach społecznościowych walczyli też niektórzy wnioskodawcy, którzy zachęcali do oddawania głosów na ich propozycje. System do głosowania został zamknięty o północy. Teraz trzeba posprawdzać, które projekty w poszczególnych dzielnicach zdobyły największe poparcie, i ile z nich będzie można zrealizować ze środków BO - w określonej dla danej dzielnicy puli środków.

Rekord frekwencji osób głosujących na gdański BO pobito w ubiegłym roku. W tamtym głosowaniu wzięło udział ponad 53 tys. osób. Dwa lata wcześniej w głosowaniu uczestniczyło blisko 49 tys. osób do tego uprawnionych.


- Dziękuję wszystkim wnioskodawcom za złożenie projektów, w tym za zainteresowaniem tegoroczną nowością, którą jest Zielony Budżet Obywatelski. Dziękuję też mieszkankom i mieszkańcom Gdańska za udział w głosowaniu: zagłosowało 40383 osób. To mniej niż w ostatnich dwóch latach, ale i czas mamy szczególny. Brak kontaktu z mieszkańcami, brak punktów konsultacyjnych i ograniczone możliwości promowania projektów widać było każdego dnia głosowania. Cieszę się jednak z każdego głosu, każdego wsparcia naszych wnioskodawców, a o najlepszych projektach już wkrótce usłyszymy podczas ogłoszenia wyników głosowania - zaznacza Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.

 

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz na briefingu prasowym w sobotę, 5 grudnia, o godz. 9.30. Wtedy też dowiemy się, jakie projekty zostaną zrealizowane w latach 2021/22.

 

Mieszkańcy wybierali w tym roku spośród 357 projektów. Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Z tego kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie - 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000).

Każdemu głosującemu przysługiwało tym razem 8 punktów (o 2 więcej niż w latach poprzednich): 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, w przypadku projektów dzielnicowych głosujący mogli oddać 5 punktów na jeden projekt, ale mogli też oddać po 2, 3, a nawet po 1 punkcie (maksymalna suma musiała wynieść 5) na wybrane projekty. W przypadku zielonego Budżetu Obywatelskiego można było oddać 1 punkt na jeden, wybrany projekt.


Co ważne, w Budżecie Obywatelskim mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież (pod nadzorem dorosłych), dla których jest to także praktyczna nauka zasad lokalnej demokracji. Mogły to być osoby zameldowane stale lub czasowo w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do spisu wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca, czyli płacące w naszym mieście podatki bądź inne opłaty lokalne.

Wśród zmian, jakie wprowadzono w przygotowaniach przyszłorocznej edycji BO, warto zwrócić uwagę na zmienione zasady podziału puli środków przeznaczonych na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej. Ta pula środków została podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków podzielono po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. podzielono na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożono przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

 

Tegoroczną nowością gdańskiego BO jest tzw. Zielony Budżet Obywatelski. W jego ramach można było m.in. składać projekty dotyczące budowy ogrodów deszczowych. Na zdjęciu - ogród deszczowy przy budynku Lastadia na Dolnym Mieście
Tegoroczną nowością gdańskiego BO jest tzw. Zielony Budżet Obywatelski. W jego ramach można było m.in. składać projekty dotyczące budowy ogrodów deszczowych. Na zdjęciu - ogród deszczowy przy budynku Lastadia na Dolnym Mieście
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Nowością, która odbiła się bodaj największym echem w przyszłorocznym BO, jest Zielony Budżet Obywatelski z wyodrębnioną z "głównego" BO pulą środków. "Zielone projekty" można było zgłaszać w pięciu obszarach:

  • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych

  • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna

  • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury

  • Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

  • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej