• Start
 • Wiadomości
 • Budżet Obywatelski 2021: jest już 50 projektów. Jak złożyć swój własny? PORADNIK

Budżet Obywatelski 2021. Jak, prawidłowo, złożyć projekt? Podpowiadamy PORADNIK

Rozpoczęły się przygotowania do przyszłorocznej edycji BO. Od 8 czerwca gdańszczanie i gdańszczanki mogą zgłaszać propozycje wydatków z publicznych, miejskich środków. Projekty do BO przyjmowane są w tym roku do 5 lipca. Jeżeli nie wiecie lub nie jesteście Państwo pewni, jak przygotować i gdzie złożyć taki projekt, skorzystajcie z informacji opracowanych przez Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic.
( 11.06.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1

 

Minęły zaledwie trzy dni, a już złożono 50 projektów do BO 2021 (stan na 10 czerwca, godz. 19). Większość z nich dotyczy, póki co, dokarmiania i opieki nad bezpańskimi kotami. Pojawiły się też pierwsze pomysły na nową miejską infrastrukturę. Wszystkie zgłoszone projekty można zobaczyć TUTAJ

- Mieszkańcy interesują się budżetem obywatelskim - dzwonią do nas, piszą i konsultują swoje pomysły. Duże zainteresowanie wzbudza tegoroczna nowość, czyli "Zielony budżet obywatelski", szczególnie w aspektach konkretnych propozycji. Mieszkańcy pytają m.in. czy ich pomysł zalicza się właśnie do Zielonego BO - przyznaje Sylwia Betlej, p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic.

 

 Budżet Obywatelski 2021. Od 8 czerwca można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i "zielone"!

 

Zielony BO to pierwsze, pilotażowe wyodrębnienie kwoty w każdej dzielnicy i w projektach ogólnomiejskich na projekty poświęcone kształtowaniu zieleni w Gdańsku. Wyniesie on 3 960 000 zł z puli całego Budżetu Obywatelskiego (projekty dzielnicowe - 2 880 000 zł, ogólnomiejskie - 1 080 000 zł). W każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie bowiem przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich - 30 proc. kwoty.

 

"Zielone projekty" będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:

 • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych
 • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna
 • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury
 • Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu
 • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

Ze względu na ograniczenie do pięciu kategorii projektów, warto sprawdzić TUTAJ jakie projekty można złożyć.

 

  Ujeścisko - Łostowice. Wyjazd z al. Havla będzie łatwiejszy. DRMG ogłasza przetarg na budowę prawoskrętu

 

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy teren, na którego zagospodarowanie macie pomysł jest działką miejską, czy można zainstalować w danym miejscu monitoring, zbudować ścieżkę rowerową czy zorganizować zajęcia sportowe, bądź macie inne wątpliwości związane z projektami BO, koniecznie skorzystajcie z pomocy urzędników. Pełna lista kontaktów znajduje się TUTAJ.

Mieszkańcom często trudno też oszacować koszty projektów , dlatego warto skorzystać z cennika miejskiego lub konsultacji z urzędnikami. Informacje znajdziecie TUTAJ.

Co istotne, podczas weryfikacji wszystkie elementy składowe projektu są analizowane i często koszt czy zakres projektu  są wspólnie modyfikowane przez wnioskodawcę i pracowników UM.

Projekty należy składać do 5 lipca, w systemie elektronicznym, następnie wydrukować formularze wniosków, zebrać każdorazowo jeden podpis poparcia i przekazać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Szczegółową instrukcję znajdziecie TUTAJ.

 

Ze środków BO zagospodarowano m.in. teren Podleśnej Polany w Górnym Wrzeszczu
Ze środków BO zagospodarowano m.in. teren Podleśnej Polany w Górnym Wrzeszczu
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

W razie pytań i wątpliwości związanych Budżetem Obywatelskim, można także skontaktować się z Referatem Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, który odpowiada m.in. za Budżet Obywatelski.

Tel.: 58 323 65 97, 58 323 66 51, 58 323 66 37 lub 58 323 63 37,

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl.

 

  Nowe atrakcje przy sześciu zbiornikach retencyjnych w Gdańsku. Co i gdzie?

 

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Z tego kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie - 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000).

W kolejnej edycji BO zmieniono także zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek. Teraz pieniędzy będzie więcej. Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021: 

 • 08.06.2020 r. - 05.07.2020 r. - przyjmowanie projektów
 • do 15 października 2020 r. - ocena projektów
 • do 30 października 2020 r. - losowanie numerów projektów
 • 16 - 30 listopada 2020 r. - głosowanie
 • do 7 grudnia 2020 r. - informacja o wygranych projektach