PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak złożyć projekt?

A
A

KROK 1

Rejestracja w systemie elektronicznym

Poprzez stronę internetową www.gdansk.pl

KROK 2

Wypełnienie formularza wniosku

Podstawowe pozycje formularza: tytuł zadania, opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji zadania, lokalizacja, szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki.

KROK 3

Dostarczenie formularza wniosku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować, zebrać co najmniej 1 podpis poparcia mieszkańca Gdańska i dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2021” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

! PAMIETAJ o wersji papierowej

! UWAGA:

Projekt musi spełniać zasadę ogólnodostępności czyli zapewniać możliwość korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim mieszkańcom.

Można zaangażować się w  działania na rzecz dowolnej dzielnicy , niekoniecznie tylko tej, w której mieszkasz.

Dokładny termin składania wniosków wkrótce zostanie podany.