PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Co to jest Zielony Budżet Obywatelski ?

A
A

Wspólnie zadbajmy o środowisko naturalne i stwórzmy eko-dzielnice, które będą sprzyjać zdrowemu stylowi życia.

Wrzeszcz Górny - Podleśna Polana
Wrzeszcz Górny - Podleśna Polana
Fot. Karol Stańczak
 
Na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego przeznacza się 20% puli środków na projekty dzielnicowe danej dzielnicy oraz 30% puli środków na projekty ogólnomiejskie.

W tym roku pula ZBO to 3 960 000 zł (z całej puli środków przeznaczonych na BO 2021): projekty dzielnicowe - 2 880 000 zł, projekty ogólnomiejskie - 1 080 000 zł).

Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych:

  1. Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej
  2. Budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych

  3. Budowa parków kieszonkowych
  4. Renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni
  5. Budowa ogrodów deszczowych

Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta.

Dzięki temu w naszym mieście powstanie jeszcze więcej atrakcyjnych terenów zielonych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.

Coraz częściej tereny zielone przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pełnią również funkcje centrotwórcze, integrujące lokalne społeczności.

PAMIĘTAJ:

! Przy Budowie nowych lub przekształceniach istniejących przestrzeni rekreacyjnych  

warunkiem koniecznym jest przeznaczenie 70% środków na zieleń. Pozostałe 30% wnioskowanych środków można przeznaczyć wyposażenie służące zabawie i rekreacji;

! Przy Budowie parków kieszonkowych 70% powierzchni takiego terenu musi stanowić zieleń.

Podczas głosowania na projekty zielone, mieszkańcy będą mieli 2 dodatkowe punkty.

Skonsultuj swój pomysł:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  - zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Małgorzata Maroszek, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  malgorzata.maroszek@gzdiz.gda.pl

Wydział Środowiska - ochrona przyrody, grunty rolne i leśne

Beata Gibka, tel. 58 768 82 03, adres e-mail: beata.gibka@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Gdańskie Wody - ogrody deszczowe, renencja, fontanny

Jarosław Sobolewski tel.: 501-209-346, adres e-mail: j.sobolewski@gdanskiewody.pl

Pełna lista kontaktów tutaj.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI W PIGUŁCE

Zielony Budżet Obywatelski w pigułce
oprac. Joanna Paniec, Biuro Prezydenta/UMG
Marta Dzierżawska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta