• Start
  • Wiadomości
  • Brzeźno. Przetarg na remont ul. Pułaskiego ogłoszony. Prace jeszcze w tym roku

Brzeźno. Przetarg na remont ul. Pułaskiego ogłoszony. Prace jeszcze w tym roku

Ulica Pułaskiego przebiega przez urokliwą część Brzeźna, którą jest dawna Osada Rybacka. Znajduje się ona w sąsiedztwie plaży - z charakterystyczną dawną zabudową mieszkaniową rybaków. Ulica jest w kiepskim stanie technicznym. Po jej przebudowie z jezdni zniknie asfalt, a powróci nawierzchnia brukowana.
( 24.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na remont ul. Pułaskiego w Brzeźnie
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na remont ul. Pułaskiego w Brzeźnie
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Programu Modernizacji Chodników i Przebudowy Dróg Lokalnych w Różnych Dzielnicach Miasta. Ul. Kazimierza Pułaskiego zostanie wyremontowana na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Południowej.

Obecnie kierowcy poruszają się po zniszczonej już nawierzchni bitumicznej (o grubości około 3cm), ułożonej na warstwie z kamieni. Szerokość jezdni wynosi od 4,55 do 7,65 metrów. Jest to ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa. Wzdłuż ulicy Pułaskiego, po jej obu stronach, znajdują się chodniki o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych oraz kostki betonowej. Są oddzielone od jezdni pasami zieleni ze szpalerami drzew.

Zaplanowana przebudowana prowadzona będzie na jezdni o długości około 305 metrów. W ramach inwestycji skorygowana zostanie jej szerokość - do 4,5m. Do tego przebudowane zostaną chodniki, wymienione krawężniki i obrzeża, a także przebudowane zjazdy i skrzyżowania, oraz kanalizacja deszczowa. Projekt zakłada również uzupełnienie obustronnego szpaleru drzew na całej długości przebudowywanego odcinka. Po zakończeniu prac, na tej ulicy zamontowane zostaną elementy tzw. małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci oraz stojaki dla rowerów.

Chodnik przy ul. Pułaskiego zaprojektowano o szerokości 1,5 metra, jednak miejscowo, ze względu na bliskość znajdujących się tutaj drzew, będzie zwężany do szerokości 1,15 m. Położone zostaną płyty chodnikowe betonowe w kolorze jasnoszarym, w układzie ukośnym.

Ulica Pułaskiego oraz skrzyżowania w obrębie pasa drogowego wyłożone będą z kolei kostką kamienną granitową - z powierzchnią ciętą płomieniowaną. Konserwator zabytków zalecił przy realizacji tej inwestycji "maksymalne ponowne wykorzystanie istniejącego materiału - brukowca".

Wzdłuż ulicy Pułaskiego rosną lipy drobnolistne. Dwa drzewa trzeba będzie wyciąć - jedna z lip jest w złym stanie techniczno - zdrowotnym, a druga ma znacznie uszkodzoną podstawę pnia. Zostaną one zastąpione nowymi drzewami tego samego gatunku. Poza tym zasadzonych zostanie dodatkowo 47 lip drobnolistnych typu Greenspire (o obwodzie pnia mierzonym na wysokość 100 cm wynoszącym 18-20 cm) - jako uzupełnienie istniejącego nasadzenia alejowego. Drzewa będą rozmieszczone w odległości co 4-5 m. Do tego nasadzone zostaną krzewy - pojawi się tu tawuła płożąca.

 

Zgodnie z wytycznymi konserwatora, wykonawca prac będzie zobligowany do wykorzystania kamienia znajdującego się pod nawierzchnią jezdni
Zgodnie z wytycznymi konserwatora, wykonawca prac będzie zobligowany do wykorzystania kamienia znajdującego się pod nawierzchnią jezdni
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na wykonanie zaplanowanych robót. Jego zakończenie, a tym samym otwarcie ofert zainteresowanych firm, zaplanowano na poniedziałek, 29 marca.

- Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji inwestycji w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Nie czekając na rozpoczęcie prac, zachęcamy mieszkańców Gdańska do spacerów po Brzeźnie jeszcze w marcu czy kwietniu - zarówno po promenadzie w pasie nadmorskim, jak i po sąsiednich uliczkach dawnej Osady Rybackiej, w tym ul. Pułaskiego.