• Start
 • Wiadomości
 • Bilety w komunikacji miejskiej od 1 kwietnia - nowe zasady i ceny. Pytania i odpowiedzi

Bilety w komunikacji miejskiej od 1 kwietnia - nowe zasady i ceny. Pytania i odpowiedzi

Mam gdańską Kartę Mieszkańca i bilet miesięczny na SKM, czy uprawnia mnie to do poruszania się autobusami i tramwajami po Gdańsku? Mam kartę miejską na okaziciela, czy uprawnia mnie to do przejazdów SKM/PKM i POLREGIO? Od środy, 1 kwietnia, obowiązują nowe zasady oraz nowe ceny w komunikacji miejskiej w Gdańsku. SPRAWDŹ co się zmienia, co można a czego nie.
( 31.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Autobus linii 199 na ul. Powstańców Warszawskich w dzielnicy Suchanino
Autobus linii 199 na ul. Powstańców Warszawskich w dzielnicy Suchanino
fot. Paweł Marcinko / KFP

 

Najważniejsze zmiany to:

 • wspólny bilet na gdańską komunikację miejską oraz pociągi SKM/PKM oraz POLREGIO w granicach administracyjnych Gdańska
 • podział biletów okresowych na miesięczne i semestralne (4- i 5-miesięczne)
 • brak biletów nocnych (taka sama stawka za przejazdy w dzień i w nocy)
 • nowe zasady przewozu rowerów
 • nowe ceny biletów

Jedną z najważniejszych zmian dla posiadaczy okresowego biletu imiennego (pełnopłatnego i ulgowego) miesięcznego lub semestralnego, obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, jest możliwość przejazdów pociągami SKM/PKM i POLREGIO, pod warunkiem posiadania aktywnej gdańskiej Karty Mieszkańca, podpisanej imieniem i nazwiskiem. Te udogodnienia obowiązują już od 25 marca.

Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer jest zobowiązany okazać imienny bilet miesięczny oraz wspomnianą wyżej, aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną imieniem i nazwiskiem. 


W związku ze zmianami w komunikacji miejskiej pojawiają się pytania. Oto odpowiedzi na kilkanaście z nich:


Mam niewykorzystane papierowe bilety pełnopłatne jednoprzejazdowe po starych cenach. Czy mogę je skasować w autobusie, o ile ich wartość jest równa lub przekracza koszt biletu pełnopłatnego w nowej stawce?

W przypadku biletów jednorazowych o nominale wynikającym z poprzedniego cennika, dopuszcza się możliwość skasowania kilku biletów o niższych nominałach, których łączna wartość nie będzie niższa od wymaganej, przy czym w przypadku braku biletu 24-godzinnego pełnopłatnego możliwe jest jedynie skasowanie dwóch biletów czasowych 24-godzinnych ulgowych. Warunkiem uznania tak wniesionej opłaty jako ważnej jest skasowanie biletów w ciągu tej samej lub dwóch kolejnych minut, w tym samym pojeździe.

Czy kupując karnet w pojeździe muszę skasować od razu te trzy bilety?

Nie Karnet zawiera trzy osobne bilety: dwa jednoprzejazdowe i jeden bilet jednogodzinny. W zależności od celu podróży i przewidzianego czasu jej trwania należy skasować stosowny bilet.

Czy bilet okresowy imienny ZTM wspólnie z aktywną Gdańską Kartą Mieszkańca będzie obowiązywał również na trasie kolejowej PKM, czy tylko na trasie SKM między Żabianką a Śródmieściem i na trasie POLREGIO między Oliwą a Lipcami?

Tak. Imienny bilet okresowy ZTM wspólnie z aktywną Gdańską Kartą Mieszkańca będzie obowiązywał również w pociągach SKM i POLREGIO obsługujących trasę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, czyli np. z Wrzeszcza przez Port Lotniczy aż do Osowy.

Imienny bilet okresowy na miasto plus kolej: jaki jest zakres jego obowiązywania?

Sieć ZTM wyłącznie w granicach Gdańska (nie dotyczy gmin sąsiednich) oraz w pociągach SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami położonymi w granicach administracyjnych Gdańska. Ważne: Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Czy bilet imienny ZTM (Gdańsk + gminy) w cenie 104 zł (ważny pon.- pt.) lub za 114 zł, również będzie uprawniał do przejazdów SKM i PolRegio, jak bilet tylko na Gdańsk za 90 zł lub 99 zł?

Tak, taki bilet będzie obowiązywał w komunikacji ZTM Gdańsk na terenie Gdańska oraz gmin ościennych (jak do tej pory) lecz w pociągach SKM/PKM i POLREGIO tylko między stacjami i przystankami położonymi w granicach administracyjnych Gdańska. Ważne: Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Nie mogę znaleźć biletów nocnych na linie ZTM?

Od 1 kwietnia 2020 r. wszystkie bilety jednoprzejazdowe w sieci komunikacji organizowanej przez ZTM w Gdańsku obowiązują również na liniach nocnych.

Co z okresowymi biletami imiennymi ważnymi od poniedziałku do piątku i przez cały tydzień? Czy one również, zarówno pełnopłatne jak i ulgowe, umożliwiają podróż pociągami SKM/PKM i POLREGIO?

Tak, pod warunkiem posiadania aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca. Podróż pociągami SKM/PKM i POLREGIO możliwa jest wyłącznie między stacjami i przystankami położonymi w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. Ważne: Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Mam bilet miesięczny na SKM i aktywną gdańską Kartę Mieszkańca. Czy mogę również poruszać się autobusami i tramwajami po Gdańsku?

Nie. Bilet miesięczny na SKM nie upoważnia do poruszania się autobusami i tramwajami po Gdańsku.

Nie mogę znaleźć w ofercie biletów 30-dniowych?

Od 1 kwietnia 2020 r. podział biletów okresowych wygląda następująco: bilety miesięczne i bilety semestralne. Nie będzie już biletu 30-dniowego. Zamiast biletu 30-dniowego proponujemy doładowanie do karty biletu miesięcznego, który może obowiązywać od dowolnego dnia miesiąca, a nie jak do tej pory, tylko od 1. dnia każdego miesiąca.

Mam kartę miejską na okaziciela, czy uprawnia mnie to do przejazdów SKM/PKM i POLREGIO?

Nie. Bilety doładowane na kartach na okaziciela nie uprawniają do przejazdów SKM/PKM i POLREGIO.

Korzystam z linii nocnej N1 na trasie: Gdańsk- Sopot-Gdynia. Czy muszę dokupywać bilety na terenie Sopotu/Gdyni?

Granice stref taryfowych dotyczą tylko biletów okresowych. Jeśli pasażer posiada bilet okresowy ważny na przejazdy tylko w granicach miasta Gdańsk, a podróż kończy poza granicami tej strefy, np. na przystanku sopockim lub gdyńskim, musi dodatkowo skasować bilet jednorazowy na przejazd poza granicami gminy.

Jeśli natomiast korzystając z przejazdu na tej trasie zaczyna i kończy podróż w Gdańsku, potrzebny jest mu bilet ważny tylko w granicach miasta Gdańska.

Posiadacze biletów sieciowych ZTM (Gdańsk + gminy), mogą korzystać z przejazdów wszystkimi liniami organizowanymi przez ZTM Gdańsk, na całej ich długości.

Mam 14 lat, korzystam z bezpłatnych przejazdów w tramwajach i autobusach w Gdańsku, bo chodzę do szkoły i mam Gdańską Kartą Mieszkańca. Czy w związku z tym mam również bezpłatne przejazdy koleją SKM/PKM i POLREGIO w granicach administracyjnych Miasta Gdańska?

Nie. W pociągach SKM/PKM i POLREGIO w granicach administracyjnych Miasta Gdańska trzeba mieć imienny bilet okresowy ZTM normalny lub ulgowy.


O nowych cenach biletów jednorazowych

 • na jeden przejazd: 1,90 zł ulgowy, 3,80 zł normalny
 • jednogodzinny: 2,20 zł ulgowy, 4,40 zł normalny
 • 24-godzinny: 7,00 zł ulgowy, 14,00 zł normalny

Uwaga! W/w bilety obowiązują także na liniach nocnych 


O sprzedaży biletów jednorazowych

W pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej prowadzona jest jedynie sprzedaż karnetów, wyłącznie za odliczoną gotówkę, w cenie:

 • 12 zł/normalny
 • 6 zł/ulgowy

Każdy karnet zawiera trzy bilety:

 • dwa jednoprzejazdowe
 • jeden jednogodzinne

Uwaga: w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, sprzedaż biletów/karnetów w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej jest zawieszona do odwołania. 

Bilety można kupować:

 

Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej, nowych cenach biletów okresowych, zasadach przewozu rowerów, mandatach na stronie ztm.gda.pl.