• Start
  • Wiadomości
  • Bardzo dobra ocena finansowej kondycji Gdańska w ratingu agencji Fitch Ratings

Bardzo dobra ocena finansowej kondycji Gdańska w ratingu agencji Fitch Ratings

Długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA”. Przekładając na język szkolnych ocen – jest to piątka z minusem, co oznacza stabilną sytuację i perspektywę. To najważniejsze wnioski z najnowszego ratingu przygotowanego dla Gdańska.
( 27.07.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ambersky-002_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Dzięki takim rezultatom ratingu Fitch Ratings, Gdańsk jest oceniony jako wiarygodny partner dla Europejskich banków, co jest niezwykle ważne pod kątem spłaty obecnego zadłużenia. Daje to również możliwości ubiegania się o kolejne inwestycyjne kredyty. Ocena ta jest również ważna dla zagranicznych inwestorów, którzy w ostatnich latach w Gdańsku stworzyli tysiące miejsc pracy.

 

Dochody stabilne, ew. problemy firm niegroźne dla budżetu

Agencja uznała dochody miasta za stabilne, podkreślając, że najbardziej podatne na wahania są podatki od osób prawnych. Te jednak stanowią ledwie 3 proc. tzw. dochodów operacyjnych (czyli takich, które na bieżąco wpływają do budżetu). Zatem ewentualny kryzys w przedsiębiorstwach nie powinien aż tak bardzo odbić się na wpływach do budżetu miasta. Fitch zakłada, że Gdańsk pozostanie miastem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców, co powinno wpłynąć pozytywnie na zdywersyfikowanie tzw. bazy podatkowej (47 proc. wpływów do budżetu pochodzi właśnie z podatku od osób fizycznych i podatków lokalnych).

Autorzy zestawienia zauważają, że samorząd utrzymuje tzw. wydatki operacyjne (bieżące) pod kontrolą. Uważają również, że Gdańsk ma wysoką zdolność do ograniczania wydatków w odpowiedzi na ewentualne problemy z niższymi wpływami z podatków.

 

glowne_miasto-039_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Gdańsk wiarygodny, zadłużenie stabilne

Ocenione zostało także zadłużenie miasta: jako „średnie – stabilne”. To oznacza, że spłata kredytów jest zabezpieczona, samorząd posiada na to odpowiednie środki finansowe i nie ma zagrożenia przekroczenia ustawowych wskaźników obsługi długu. Nie jesteśmy także zagrożeni wahaniem kursów walut, gdyż miasto ma kredyty w złotówkach.

- Bardzo mnie cieszy ten najnowszy rating, bo jest to bezstronne uznanie, że jako miasto jesteśmy wiarygodni dla naszych finansowych partnerów i że sytuacja naszego budżetu jest stabilna. To ważne także dla gdańszczanek i gdańszczan, którzy oczekują od nas kolejnych miejskich inwestycji – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wyniki ratingu w światowych serwisach zostały ogłoszone 26 lipca, o godz. 22 czasu Polskiego. Analiza stanu miejskiej gospodarki, ocena budżetu, wiarygodności kredytowej, mocnych i słabych stron miasta przez obiektywnych specjalistów – tak wyglądało przygotowanie tego zestawienia.

 

Czytaj więcej:

Miasto w ogniu pytań analityków, czyli jak powstaje rating

Raport o stanie Miasta Gdańska w 2018 roku