PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

75 lat Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

75 lat Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
14 czerwca ustanowiony jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych obchodzi swoje 75-lecie. Podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku szczególnie zasłużonych działaczy uhonorowano medalami Prezydenta Miasta Gdańska.
Jubileusz 75-lecia Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych odbył się w Okrągłej sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
Jubileusz 75-lecia Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych odbył się w Okrągłej sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Mija 81 lat, od kiedy 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie Niemcy przetransportowali do obozu w Auschwitz grupę 728 Polaków. Był to pierwszy masowy transport więźniów do nowo założonego obozu. Dzień ten uznawany jest za początek działalności obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Jubileusz 75-lecia Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych odbył się w Okrągłej sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W wydarzeniu wzięli udział Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego i Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

- Druga Wojna Światowa była najstraszniejszym doświadczeniem w historii ludzkości. Zginęło w niej ponad osiemdziesiąt milionów ludzi. Państwo tu na sali - byli więźniowie nazistowskich obozów koncentracyjnych - byliście w samym środku tej niewyobrażalnej zbrodni. Dziękuję Wam, że macie siłę, aby dzielić się swoimi przeżyciami z nami, ze swoimi bliskimi, a także uczniami i uczennicami szkół. Dzięki temu grono ludzi mówiących „Nigdy więcej wojny” może trwać i stale się powiększać. Historia świadków historii II Wojny Światowej to także wkład w fundamentalny dokument prawa międzynarodowego, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 roku. Czujemy się strażnikami tej spuścizny dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń – mówiła podczas jubileuszu Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Podczas wydarzenia wygłoszono także referat okolicznościowy podsumowujący 75-lat działalności Związku ze szczególnym podkreśleniem osiągnięć Regionu Pomorskiego i Zarządu Oddziału. Zasłużonych działaczy Związku oraz całego środowiska kombatanckiego uhonorowano medalami Prezydenta Miasta Gdańska.

Medale otrzymali:

Halina Sttterlee
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl
Halina Sitterlee – wieloletni skarbnik Związku i koła kombatantów, wieloletni mąż zaufania Max Kolbe Verk – niemieckiej organizacji działającej na rzecz więźniów obozów koncentracyjnych dla Pomorza oraz wieloletnia animatorka działań na rzecz więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

 

Ksiądz Mikołaj Skłodowski
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl
ks. Mikołaj Skłodowski – zastępca prezesa Zarządu Głównego Związku w Warszawie. Jednocześnie prowadzący Klub Więźniarek obozu Ravensbruck oraz Auchwitz. Organizator środowiska więźniów obozów koncentracyjnych, członek Zarządu Okręgowego Związku.

 

Karol Wardański
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl
Karol Wardański – prezes Zarządu Okręgowego, prezes Związku Kombatantów Koła „Stoczniowiec”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów. Czynnie uczestniczący we wszystkich uroczystościach rocznicowych, a także wieloletni działacz na rzecz integracji środowisk kombatanckich i obozowych.

 

Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więźniów i Obozów Koncentracyjnych jest stowarzyszeniem skupiającym byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, więzień i innych miejsc przymusowego odosobnienia ludzi. Obecnie liczy ponad 2300 członków zrzeszonych w oddziałach okręgowych, samodzielnych kołach rejonowych i kołach środowiskowych na terenie całej Polski.

Medal Prezydenta Miasta Gdańska

Medal Prezydenta Miasta Gdańska przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Gdańska. Mierzy on 7 cm, jego awers przedstawia fragment historycznej zabudowy Głównego Miasta (z dominującym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Ratuszem Głównego Miasta), u dołu nad grzbietami stylizowanych fal unoszą się mewy. Rewers przedstawia na fakturowanej powierzchni symbolizującej fale morskie godło Gdańska w ozdobnym kartuszu, po którego lewej stronie dwie mewy w locie, po prawej siedząca na fragmencie kartusza mewa, zaraz pod nią nazwisko autorki medalu Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej. Na medalu znajduje się napis Ubi concordia, ibi victoria -Gdzie zgoda, tam zwycięstwo. Więcej informacji o medalu mozna znaleźć na Gedanopedii.

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze