• Start
  • Wiadomości
  • Standard Minimum w Integracji imigrantów w 56 samorządach metropolii

Standard Minimum w Integracji imigrantów w 56 samorządach metropolii

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jako jedyna metropolia w Polsce wprowadza systemowe rozwiązania dla cudzoziemców ujęte w tzw. Standardzie Minimum w Integracji. Znalazły się tam m.in. wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, szkolenia dla urzędników i utworzenie powiatowych zespołów ds. migracji. W związku z epidemią Covid-19 uruchamiane są też działania interwencyjne.
19.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania z gdańską Radą Imigrantów i Imigrantek
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania z gdańską Radą Imigrantów i Imigrantek
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Standard minimum w integracji (SMI) to zestaw podstawowych zadań, które mają pomóc w jak najlepszym zintegrowaniu się cudzoziemców w każdym z 56 samorządów OMGGS.

- Mieszkanki i mieszkańcy naszych gmin - imigranci często z powodu barier proceduralnych i językowych mają utrudniony kontakt z urzędami. Rada Obszaru Metropolitalnego chce zmienić tę sytuację. Chcemy, żeby zarówno wydziały obsługi mieszkańców, szkoły i ośrodki zdrowia, urzędy, urzędy pracy były być tak samo dostępne dla imigrantów, jak i obywateli Polski - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i prezes Rady OMGGS. - Nie jest dopuszczalne dla mnie, aby nasze jednostki odsyłały imigrantów do specjalnych wydziałów czy organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami imigranckimi. Pracujemy nad tym, by nowi mieszkańcy Gdańska i naszej metropolii mogli realizować swoje plany i aspiracje, czuli się u nas bezpiecznie, a samorządowcy i instytucje lokalne miały do dyspozycji rozwiązania gotowe do wdrożenia. 

 

Gdańscy imigranci gotowi do pomocy - poznaj nową Radę Imigrantów i Imigrantek

 

SMI składa się z czterech kroków. Na początek w każdym z powiatów powstaną zespoły ds. migracji, które zajmą się monitorowaniem sytuacji związanej z osiedlaniem się migrantów w metropolii. Szkoły zostaną przygotowane na naukę dzieci z doświadczeniem migracji. Gminy zajmą się organizacją kursów języka polskiego dla dorosłych. Urzędy gmin, biura obsługi mieszkańców, punkty informacyjne itp. zostaną wyposażone w przetłumaczone na języki obce informacje dla cudzoziemców, a urzędnicy przeszkoleni z właściwej obsługi migrantów. Imigranci uzyskają bezpośredni dostęp do rynku pracy za pośrednictwem portalu Agencji Rozwoju Pomorza LiveMore.

 

Katarzyna Gruszecka-Spychała, z-ca prezydenta Gdyni i współprzewodnicząca Komisji ds. społeczno-gospodarczych OMGGS
Katarzyna Gruszecka-Spychała, z-ca prezydenta Gdyni i współprzewodnicząca Komisji ds. społeczno-gospodarczych OMGGS
fot. Anna Rezulak/KFP

 

- Chcemy żeby imigranci na Pomorzu czuli się mieszkańcami naszego regionu i jako tacy byli traktowani. Nie chcemy żyć w osobnych, równoległych światach, chcemy spotykać imigrantów w naszych instytucjach, rozmawiać, udzielać im pomocy jak każdemu innemu mieszkańcowi Gdyni - podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, zastępca prezydenta Gdyni i współprzewodnicząca Komisji ds. społeczno-gospodarczych OMGGS. - Chcemy, żeby imigranci byli zatrudniani na uczciwych warunkach. Wdrożenie Standardu Minimum w Metropolii to dobra baza dla integracji. Ujęty w Standardzie wybór działań uznaliśmy za kluczowy i chcemy wdrożyć je we wszystkich gminach i powiatach metropolii.

 

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisuje 21 tez samorządowców dla Polski, 4 czerwca 2019 r.
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisuje 21 tez samorządowców dla Polski, 4 czerwca 2019 r.
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

- Najcenniejszym bogactwem każdego regionu są jego mieszkańcy. Zarówno ci, którzy w nim się urodzili, jak i ci, którzy świadomie wybrali go sobie jako miejsce do życia i pracy. Region konkurencyjny to taki, który ma siłę przyciągania nie tylko inwestorów i turystów, ale także nowych mieszkańców - tłumaczy Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego. - Pomorze zawsze było otwartym i gościnnym regionem. Dzisiaj staje się celem osiedlania się dla osób przybywających z innych regionów Polski, ale także dla licznej grupy cudzoziemców. Cieszy fakt, że to właśnie nasz region rzesze ludzi wybierają na swój nowy dom i wiążą z Pomorzem swoje plany na przyszłość. Chcemy, aby w tym nowym domu czuli się dobrze. Dostrzegając pewne braki w integracji imigrantów, już w 2017 roku podpisaliśmy deklarację wychodząca naprzeciw wyzwaniom z tym związanym, a obecnie kontynuujemy prace nad modelem integracji w tworzonej właśnie nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. 

Kwestie integracji i rozwiązań proponowanych w Standardzie Minimum opisane są bardzo szczegółowo w Przewodniku po Integracji na Pomorzu OM G-G-S.

 

Infolinia kryzysowa i inne formy wsparcia dla imigrantów z Gdańska i Pomorza

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska