PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rusza Program „18+ dla Zdrowia” w gdańskich szkołach

Rusza Program „18+ dla Zdrowia” w gdańskich szkołach
W poniedziałek, 1 kwietnia, odbyło się spotkanie dyrektorów gdańskich szkół ponadpodstawowych i koordynatorów szkolnych programu "18+ dla Zdrowia" z jego realizatorami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył także zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotr Kowalczuk.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pixabay.com

 

Tematem spotkania była organizacja i plan działań Programu „18+ dla Zdrowia” w gdańskich szkołach. Odbiorcami Programu jest młodzież 17,5-18,5-letnia uczęszczająca do gdańskich placówek oświatowych, ich opiekunowie prawni oraz środowisko szkolne.

Program „18+ dla Zdrowia” został stworzony w celu umożliwienia identyfikacji zagrożeń dla zdrowia nastolatków wchodzących w dorosłość oraz wskazania możliwych do wdrożenia zmian w obszarze ich zachowań zdrowotnych.

Program realizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, a finansowany ze środków Miasta Gdańska.

- Program umożliwi szersze spojrzenie na problemy zdrowia zarówno w kontekście sytuacji obecnej, jak i przyszłych wyborów. Ułatwi podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowemu stylowi życia dzieci i młodzieży - podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotr Kowalczuk. - Dzięki niemu poddamy ocenie długofalową skuteczność realizowanego w ostatnich latach Programu „6-10-14 dla Zdrowia” oraz innych programów skierowanych do dzieci w zakresie chorób cywilizacyjnych poprzez ocenę stanu zdrowia gdańskiej młodzieży w latach 2019-2020. Gdańszczanki i gdańszczanie powinni wkroczyć w dorosłe życie z dobrymi nawykami korzystania z badań profilaktycznych oraz dbania o jakość i długość swojego życia.


Więcej o programie

W ramach Programu prowadzone są badania populacyjne w kierunku wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Badania odbywają się na terenie gdańskich szkół ponadpodstawowych. Objęta jest nimi młodzież gdańska w grupie wiekowej 17,5-18,5 lat.

Celem wykonywanych w szkole badań jest ocena stanu zdrowia młodzieży oraz przekazanie badanym pełnej informacji o stanie zdrowia wraz z indywidualnymi zaleceniami do dalszego postępowania.

Zakres badań obejmuje:

- Ocenę krążeniowo- oddechową (poprzez przeprowadzenie testu określającego kondycję)

- Ocenę pomiarów antropometrycznych (pomiar: masy ciała, obwodów ciała, wzrostu)

- Ocena składu ciała (informacja o zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, zawartości wody, etc.)

- Ocena ciśnienia tętniczego, właściwego dla wieku i płci

- Badanie ankietowe

- Pomiar poziomu glukozy i cholesterolu całkowitego na czczo

Każdy przebadany otrzyma szczegółowe wyniki badań wraz z indywidualnymi zaleceniami, niezbędnymi do wdrożenia w celu wzmacniania potencjału zdrowotnego. W przypadku zdiagnozowanych deficytów wskazana zostanie ścieżka postępowania.


Plan działań

Po konferencji, na której przedstawiono dyrektorom i koordynatorom zasady działania programu „18+ dla Zdrowia”, odbędą się następnie już na terenie szkół spotkania z 17,5-18,5 latkami. Po rekrutacji do badań, zostaną one przeprowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody młodego dorosłego w przypadku osób, które w momencie rekrutacji mają ukończone 18 lat lub rodzica/opiekuna oraz nastolatka w przypadku osób przed ukończeniem 18. r.ż.

Każdy włączony do badania uczestnik zostanie przebadany ankietowo, fizykalnie i o ile będzie na czczo również biochemicznie, po realizacji pełnego badania otrzyma informację o swoim stanie zdrowia wraz z indywidualnym planem postępowania prozdrowotnego (PPP). Wyniki oraz PPP zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Uzyskane wyniki badań będą również integrowane (po uzyskaniu odpowiednich zgód) z wcześniejszymi wynikami badań realizowanymi podczas programów zdrowotnych dedykowanych populacji pediatrycznej Gdańska w celu oceny trendów rozwojowych, jak również oceny skuteczności tych programów w perspektywie długofalowej.


Przewidywane rezultaty

  • Dotarcie i objęcie badaniem 3000 osób w wieku 17,5-18,5 lat, oraz dodatkowo do około 1500 rodziców czyli 1500 (dorośli 18-latkowie) + 1500 (17,5 -18 latkowie) + 1500 (rodzice);
  • Przekazanie każdemu przebadanemu uczniowi informacji o stanie zdrowia wraz z indywidualnymi zaleceniami;
  • Rekomendacje dla realizatorów programów miejskich dedykowanych populacji dziecięcej oparte o analizę uzyskanych wyników;
  • Informacja ogólna o stanie zdrowia młodzieży gdańskiej wchodzącej w dorosłość, która powinna być podstawą planowania działań dedykowanych populacji dorosłych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 

Koordynator programu „18+ dla Zdrowia”

Koordynator programu „6 – 10 – 14 dla Zdrowia”

Dr n. o zdrowiu Paulina Metelska

tel. +48 792 276 559, pmetelska@uck.gda.pl

 

„6 – 10 – 14 dla Zdrowia”

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży na lata 2017-2020

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk

tel. 58 340 88 59, dlazdrowia@uck.gda.pl