PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XLI Sesja Rady Miasta Gdańska. 14 mln złotych na kontynuację zadań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

XLI Sesja Rady Miasta Gdańska. 14 mln złotych na kontynuację zadań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
W czwartek, 28 października, na XLI sesji Rady Miasta Gdańska został przyjęty Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022. Na ten cel w przyszłym roku przeznaczonych zostanie ponad 14 mln zł.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Decyzją gdańskich radnych kontynuowany będzie program profilaktyki uzależnień
Decyzją gdańskich radnych kontynuowany będzie program profilaktyki uzależnień
fot. Pixabay

 

Sesja RMG: 91 milionów złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi

 

Priorytetem programu jest zwiększenie świadomości wszystkich mieszkańców Gdańska, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie. Głównym założeniem jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkańców przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Istotą programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny niezależnie od substancji wywołującej uzależnienie. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień. Często występują one równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencji. Integracja tych programów pozwala efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach obu obszarów.

Szczegółowe cele programu to:

  • ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy,
  • rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
  • ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych.

Zadania zawarte w programie zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska oraz ewaluacji podejmowanych dotychczas działań, z uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkanek i mieszkańców miasta, jak i zobowiązań wynikających z branżowych aktów prawnych.

Program jest integralną częścią Wieloletniego, Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Oprac. AO

Ruszyła ewaluacja Budżetu Obywatelskiego 2022. Wypełnij internetową ankietę

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze