PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiana zaczyna się tutaj. Przygotowania do do 44. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku

Zmiana zaczyna się tutaj. Przygotowania do do 44. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku
W sobotę, 25 listopada, w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Związku Miast Nowej Hanzy poprzedzające zaplanowany na czerwiec przyszłego roku 44. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w naszym mieście. Będzie to doroczne spotkanie Związku zrzeszającego blisko 200 miast Europy, ale także święto z bogatym programem dla mieszkańców i turystów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zanim delegaci zasiedli do obrad w bibliotece Europejskim Centrum Solidarności, mieli możliwość obejrzenia miejsc, które będą sercem przyszłorocznych wydarzeń. Podczas zwiedzania, któremu towarzyszyły opowieści o mieście, także za czasów świetności Hanzy, delegaci zobaczyli Długi Targ i Zieloną Bramę, pod którą odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia zjazdu oraz wizytowali w Dworze Artusa, Teatrze Szekspirowskim i Kunszcie Wodnym, siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej. Następnie przeszli na na Skwer Świętopełka Wielkiego, który będzie przestrzenią hanzeatyckiego jarmarku. Następnie zwiedzili wystawę stałą w ECS.  

Posiedzenie Komisji Związku Miast Nowej Hanzy w Gdańsku, fot Dominik Paszliński
Posiedzenie Komisji Związku Miast Nowej Hanzy w Gdańsku, fot Dominik Paszliński

Komisja Związku Nowej Hanzy - czym się zajmuje

Rolą Komisji Związku Nowej Hanzy podczas spotkania w Gdańsku było przygotowywanie propozycji postulatów dla obrad corocznego zgromadzenia. Komisja spotyka się przynajmniej dwa razy w roku. Członkowie Hanzy z poszczególnych krajów wybierają jedno miasto, które reprezentuje je w Komisji. Wyjątkiem są Niemcy, których reprezentanci stanowią ponad połowę wszystkich miast członkowskich ( jest ich 98), dlatego mają w Komisji pięciu reprezentantów. W skład komisji wchodzi też przedstawiciel youthHansa (Młoda Hanza), powstałej 25 lat temu “komórce” Hanzy skupiającej reprezentantów młodego pokolenia z poszczególnych miast (w wieku od 16 do 25 lat).

Obrady Komisji

Obrady Komisji Hanzy w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności prowadziła Inger Harlevi, reprezentująca szwedzkie Visby wiceprzewodnicząca prezydium Związku Miast Hanzy podkreślając, że Zjazd Hanzy to wydarzenie organizowane nie tylko przez miasto goszczące, ale także przez cały Związek. 

Przewodniczący prezydium Związku, nadburmistrz Lubeki Jan Lindenau nie mógł być obecny w Gdańsku, przesłał jednak krótkie nagranie filmowe, w który odniósł się do nadchodzącego Zjazdu:

- Gdańsk dobrze wybrał motto przyszłorocznego Zjazdu, bo właśnie teraz jest czas na zmiany, na to by na nowo organizować wspólnotę europejską i świętując wspólnie w przyszłym roku w Gdańsku pokazać, że miasta z wielu krajów dobrze ze sobą współpracują i że razem, w Europie, w której panuje pokój, możemy osiągnąć więcej.

W imieniu prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, gości powitał Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

- Witam serdecznie w Gdańsku, w mieście wolności i solidarności. Znajdujemy się dziś w miejscu szczególnym, w Europejskim Centrum Solidarności, nieopodal którego rozpoczęła się droga do upadku komunizmu i żelaznej kurtyny w Europie. Jesteśmy dumni z tego dziedzictwa. Jestem przekonany, że mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą dumni z możliwości goszczenia reprezentacji miast Hanzy podczas przyszłorocznego, 44. Zjazdu. Odliczamy już dni i zapraszamy - mówił prezydent Piotr Borawski.

Następnie Karol Gzyl, dyrektor programowy Fundacji Gdańskiej, która organizuje 44. Zjazd Hanzy i jej wiceprezes, przedstawił ideę i zarys wydarzenia.

- Chcielibyśmy wykorzystać różne wątki, które Gdańsk przynosi jako miasto o bardzo zróżnicowanej tradycji i korzeniach historycznych. Z jednej strony będzie to podkreślenie ciągłości zmian, które przetaczają się przez nasze miasto od stuleci, ale także wątki dostosowania do wyzwań współczesności, edukacji i innowacji, włączania społecznego, czy też tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego jutra - mówił Karol Gzyl.

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku

Schemat Dni Hanzy jest stały - trwa od uroczystej inauguracji w czwartek i trwa do niedzieli włącznie, a wiele punktów programu to wydarzenia otwarte i przeznaczone także dla mieszkańców i turystów. W Gdańsku wydarzenie odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2024.

Wśród głównych propozycji wymienić można np. ceremonie: otwarcia i zamknięcia Zjazdu, które zaplanowano w formie koncertów na Długim Targu, poprzedzonych paradami; Jarmark hanzeatycki (z udziałem wystawców z Hanzy we współpracy z MTG), czy też otwartą scenę dla artystów z miast uczestniczących w wydarzeniu i wystawę Hanse ArtWorks prezentującą twórczość artystyczną pod hasłem “made in Hanza” (koordynatorem jest Centrum Sztuki Współczesnej “Łaźnia”). 

W ramach Zjazdu zorganizowane zostanie także Forum ekonomiczne - przy współudziale Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (investGDA).

Wydarzenia związane bezpośrednio ze Związkiem Miast to walne obrady zgromadzenia delegatów i Komisji, spotkania grup roboczych oraz Młodej Hanzy (youthHanza).

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku będą platformą dla liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy chcą kształtować świat jutra. Gdańsk był już gospodarzem Dni Hanzy w 1997 roku. Jako miasto, które przeszło długą drogę od hanzeatyckiego portu do symbolu walki o wolność, jest miejscem, które pokazuje, jak dziedzictwo kulturowe i historyczne może inspirować do tworzenia lepszej przyszłości. Dziedzictwo kulturowe miast hanzeatyckich jest nie tylko reliktem przeszłości, ale także siłą napędową przyszłości. To pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego jest kluczem do stworzenia przyszłości, która będzie zarówno szanować tradycję, jak i zorientować się na innowacje. Hanzeatyckie Dni 2024 przyniosą wizję europejskiej współpracy i wspólne dążenie do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego jutra.

Koordynatorem programu przyszłorocznego zjazdu jest Fundacja Gdańska. Powstała już także dedykowana strona internetowa Gdansk 2024 - International Hanseatic Days.

Gdańsk w Hanzie 

Międzynarodowe Zjazdy Hanzy to okazja do podtrzymywania tradycji, europejskiej integracji oraz nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych między zrzeszonymi miastami. Poza atrakcjami kulturalnymi odbędą się także spotkania oficjalne, podczas których będą poruszane m.in. tematy dotyczące współpracy gospodarczej i turystyki.

Przynależność Gdańska do związku kupieckiego miast Hanzy i zaangażowanie w sprawy wspólnoty hanzeatyckiej sięga XIV w. W 2021 roku Gdańsk obchodził 660. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. Ten historyczny Zjazd odbył się w 1361 roku w mieście Greifswald. Dzięki przywilejom uzyskanym w licznych państwach Europy, kupcom gdańskim przysługiwały szerokie uprawnienia żeglugi i handlu międzynarodowego. Przy okazji wymiany handlowej, następowała wymiana myśli, wzorców prawa oraz styk różnych kultur.

Gdańsk należy do Nowej Hanzy od 1993 roku. 26 czerwca 1997 odbył się tu XVII zjazd z udziałem przedstawicieli 106 miast; honorowymi gośćmi byli prezydenci Polski i Niemiec. Obecnie do Hanzy należy ponad 200 miast z 16 państw, w tym 12 miast polskich: Białogard, Braniewo, Chełmno, Gdańsk, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Sławno, Stargard Szczeciński, Strzelce Opolskie, Toruń i Wrocław.

Pełną listę gospodarzy oraz więcej informacji o Hanzie można znaleźć na portalu gdansk.pl