PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Hanza

Hanza
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Hanza

 dla wielu ludzi  stanowi pojęcie z dziedziny historycznej, kojarzonej jednoznacznie z minioną chwałą i wielkością.

Dla nas, gdańszczan pojęcie to wypełnione jest wciąż konkretną treścią – z hanzeatyckiej przeszłości czerpaliśmy i czerpiemy umiłowanie ducha wolności, niezależności i międzyludzkiej solidarności.

Hanza to część współczesnej tożsamości Gdańska. 

Paweł Adamowicz, Prezydent  Gdańska
  


1
2

Przynależność Gdańska do związku kupieckiego miast Hanzy i zaangażowanie w sprawy wspólnoty hanzeatyckiej sięga XIV w. W 2011 roku Gdansk obchodził 650. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. Ten historyczny Zjazd odbył się w 1361 roku w mieście Greifswald. Dzięki przywilejom uzyskanym w licznych państwach Europy, kupcom gdańskim przysługiwały szerokie uprawnienia żeglugi i handlu międzynarodowego. Przy okazji wymiany handlowej, następowała wymiana myśli, wzorców prawa oraz styk różnych kultur.

W 2012 roku mija 15 rocznica organizacji 17 Międzynarodowego Zjazdu Hanzy  w Gdańsku. Już do 2036 roku wybrane zostały Miasta- organizatorzy corocznych Zjazdów Hanzy; Gdańsk został zgłoszony ponownie  na rok 2024 rok.